З глибоким сумом сповіщаємо, що 18 жовтня 2020 року на 79-му році життя відійшов у вічність дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка — Богдан Посацький

Богдан Посацький — професор кафедри містобудування Національного університету „Львівська політехніка“, член Національної спілки архітекторів України, член-кореспондент Української академії архітектури, дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка (від 26.11. 2011 р.).

Народився Б. Посацький 19 червня 1942 р. у місті Ряшеві (нині — Жешув, Республіка Польща).
Богдан Посацький після закінчення середньої школи № 8 1959 р. вступив до Львівського політехнічного інституту на інженерно-будівельний факультет. По закінченню, згідно з розподілом молодих спеціялістів, Богдан Посацький з вересня 1965 р. став працювати архітектором у Львівській філії Українського науково-дослідного і проектного інституту сільського господарства (УкрНДІПросільгосп).
1967 р. Б. Посацький вступив в аспірантуру Львівського політехнічного інституту, 1970 р. подав до захисту кандидатську дисертацію на тему „Історико-архітектурні комплекси в ансамблевому вирішенні сучасних міст (на прикладі соціялістичної реконструкції малих і середніх міст західних областей УРСР)“, виконану під керівництвом Андрія Рудницького.
1970 р. Б. Посацький обіймав посаду асистента кафедри архітектурного проектування, яка тоді ще входила до складу ІБФ. Архітектурний факультет у Львівському політехнічному інституті відновив свою діяльність 1971 р., тоді ж було відновлено кафедру містобудування. На цій кафедрі Б. Посацький пройшов щаблі від асистента (1970—1975), старшого викладача (1975—1978), доцента (1978—1993) і професора — з 1993 р. Упродовж 1983—1993 рр. завідував кафедрою містобудування. 2003 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства науки й освіти України йому було присвоєно вчене звання професора кафедри містобудування.
Богдан Посацький став автором 220 наукових і методичних публікацій, навчальних посібників, монографій, зокрема: конспект лекцій „Планування міст“ (Львів, 1986); навчальні посібники „Архітектурно-планувальна організація сельбищної території міста“ (Львів, ЛПІ, 1981); „Реконструкція сформованих міст“ (Львів, ЛПІ, 1985); „Формування архітектурного образу міста“ (Київ, ІСДО, 1993); „Основи урбаністики. Частина 1. Процеси урбанізації та територіальне розпланування“, Львів, 1997; „Основи урбаністики. Частина ІІ. Розпланування та забудова міст“. Львів, 2001; „Основи урбаністики. Територіальне і просторове планування“. Львів, 2010; 2-е вид. Львів, 2011. Навчальний посібник „Основи урбаністики“ витримав декілька видань і здобув визнання у педагогів-архітекторів у вишах України.
Наукова, педагогічна, громадська і творча діяльність Богдана Посацького завжди буде вагомим доробком спрямованим на підготовку кадрів українських архітекторів, які нині формують міське середовище і в майбутньому зможуть творити міста. Світлу пам'ять про нього зберігатимуть покоління студентів, вдячні учні й колеги-науковці