Президія Товариства підтримує кандидатуру дійсного члена НТШ в Україні, академіка НАН України А. Г. Загороднього для обрання Президентом Національної академії наук України

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 3
засідання Президії НТШ від 8 липня 2020 р.

3.4. СЛУХАЛИ: Про підтримку кандидатури академіка НАН України,
дійсного члена Наукового товариства ім. Шевченка в Україні
А. Г. Загороднього для обрання Президентом Національної
академії наук України.

Голова Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ) в Україні, академік
НАН України Р.М. Кушнір поінформував присутніх про стан підготовки зборів
з обрання Президента НАН України, назвав претендентів на цю відповідальну
посаду. Зазначив, що серед них є видатний учений у галузі теоретичної фізики,
директор Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України,
віце-президент НАН України, дійсний член НТШ Анатолій Глібович
Загородній. Він запропонував висловити підтримку в обранні
А.Г. Загороднього Президентом НАН України, враховуючи також його активну
участь у діяльності Товариства. В обговоренні цієї пропозиції та з її
підтримкою виступили:
- дійсний член НТШ, академік НАН України, директор Інституту фізики
конденсованих систем (ІФКС) НАН України І.М. Мриглод, який наголосив, що
А.Г. Загородній має високий міжнародний авторитет як провідний науковець з
комплексних досліджень складних процесів фізики плазми, він також плідно
співпрацює з багатьма науковцями профільних установ НАН України, зокрема
ІФКС НАН України, почесним доктором якого він є з 2010 року;
- дійсні члени НТШ, доктор фіз.-мат. наук Р.М. Пляцко та доктор історичних
наук С. Д. Гелей вказали на важливість того досвіду, який має академік НАН
України А. Г. Загородній у науково-організаційній сфері, підкріпленого
широкою ерудицією, розумінням проблем, які стоять перед ученими як
природничих, так і гуманітарних наук у виконанні загальнодержавних завдань і
координації досліджень у міжнародному масштабі.

УХВАЛИЛИ: На підставі результатів голосування (всіх членів Президії 27, із
19 присутніх на засіданні членів Президії проголосували за
«19», проти «0», утримались «0») підтримати кандидатуру
дійсного члена НТШ в Україні, академіка НАН України
А.Г. Загороднього для обрання Президентом Національної
академії наук України.

Голова засідання Р. М. Кушнір
Секретар Р. М. Пляцко

ДолученняРозмір
PDF icon vyt_zagorodniy.pdf484.75 КБ