Том 206 (CCVI). 1988 р. Історично-філософічна секція. Частина І.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCVІ: Історично-філософічна секція. [Лем­ків­щи­на. Зем­ля – лю­ди – іс­то­рія – куль­ту­ра. Том I / Ре­дак­тор Бог­дан О. Стру­мін­ський]. — Нью-Йорк; Па­риж; Сид­ней; То­рон­то, 1988. — 570 c., іл., карти.

_________________________

Зміст: 

Падох Я. Передмова. — С. 5–7.

Струмін­ський Б. Назва людей і краю. — С. 9–22.

1. Геог­ра­фія:

Струмін­ський Б. Територія. Історичний нарис поглядів. — С. 25–86.

Стебель­ський І. Фізична географія. — С. 87–112.

Стебель­ський І. Географія людини. — С. 113–146.

2. Історія:

Пів­ніч:

Гвать І. Історія північної Лемківщини до вигнання лемків. — С. 149–211.

Голяш С. Українська повстанська армія в Бескиді. — С. 212–240.

Гвать І. Історія північної Лемківщини від вигнання лемків. — С. 241–276.

Пів­день:

Баран О. Історія південної Лемківщини (Пряшівщини) до 1867 р. — С. 277–330.

Баран О. Історія південної Лемківщини від 1867 до 1982 р. — С. 331–376.

3. Література:

Пів­ніч:

Дзвінка М. Література північних земель. — С. 379–415.

Пів­день:

Сірка Й. Література південних лемків. — С. 416–464.

4. Мова:

Струмінський Б. Говір лемків. — С. 467–483.

[Додат­ки]

Документарні д­одат­ки до статті С. Голяша. — С. 485–543.

 [Дуп­ляк М.]. По­кажчик імен. — С. 545–554;

[Дуп­ляк М.]. По­каж­чик міс­це­вос­тей. — С. 555–568.

Зміст. — С. 569–570.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:

http://diasporiana.org.ua/ukrainica/1334-lemkivshhina-zemlya-lyudi-istoriya-kultura-t-1/