Том 215 (CCХV). 2001 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CСХV: Фі­ло­ло­гіч­на сек­ція. [Сві­ти Та­ра­са Шев­чен­ка. T. II. Збір­­ник стат­тей до 185-річ­чя з дня на­род­жен­ня по­е­та / Ре­дак­то­ри: Ла­ри­са М. Л. За­лесь­ка Ониш­ке­вичАся ГумецькаІван Фізер]. — Нью-Йорк; Львів, 2001. — 416 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

Ониш­ке­вич Л., Гумецька А., Фізер І. Вступ. — С. 7;

Шеве­льов Ю. Слово на відкритті Шостої Шевченкознавчої Конференції. — С. 9–14.

[Наукові статті]

1. Поетика і стилістика:

Розумний Я. Поет, розп’ятий на “ізмах”. — С. 17–44 + 2 іл.;

Гумецька А. Спостереження над експресивними засобами в поетиці Шевченка (на підставі аналізи вірша “Думи мої...”). Додаток: Звуко­сим­волізм за ознакою “високе–низьке”. — С. 45–68 + 2 іл.;

Камінчук О. Ху­дож­ня структура романтичної лірики Шевченка. — С. 69–75;

Мороз Л. “Назар Стодоля”: світ символів. — С. 76–81;

Ониш­ке­вич З[алеська] Л. М. Л. “Моя сестро, дружино святая!” як шлях до остаточного поєднання двох сим­бо­ла: [Вступ]; [1.] Образ сестри; [2.] Аніма-анімус; [3.] Архетипи; [4.] Двоїн­ність; Підсумок. [Додаток: текст вірша Шевченка]. — С. 82–90;

Тарнавський М. Іронічний рай Шевченка. Додаток: Слово “рай” в українських творах Шев­ченка. — С. 91–102;

Гумецька А. Природа в поезії Шевченка – звук, ко­лір, символ. Додатки: Статистичні дані про слововжиток у Шевченка пов’я­заний з природою та краєвидами. — С. 103–122 + табл.;

Мойсієнко А. “Звук” в аперцепційній системі Шевченкового вірша. — С. 123–135.

2. Структура:

Чамата Ніна. Ґрадаційна композиція в ліриці Шев­ченка. — С. 139–151;

Коропецький Р. Структурна єдність Шевченкових “Давидо­вих псалмів”. — С. 152–164;

Гітін В. Спільні риси побудування Шев­чен­кової прози та його “Журналу” (на матеріялі повісти “Художник”). — С. 165–180.

3. Прочитання Шевченка:

Дахній А. Трагедія індивіда і трагедія на­ції (спроба екзистенціяльного зближення). — С. 183–192;

Нахлік Є. Шев­­ченко в літературно-художній інтерпретації Василя Пачовського. — С. 193–209;

Зубрицька М. Феноменологічний аспект категорії читача в твор­чос­ті Тараса Шевченка. — С. 210–216;

Ажнюк Б. До проблеми сприйняття Т. Шевченка в сучасній Україні. — С. 217–228;

Зборовська Н. Тарас Шев­чен­ко у жіночих студіях. — С. 229–244;

Чумаченко А. “Причинна” і Шев­чен­­ко: інтерпретація поетичного “я”: [Вступ]; [1.] Шевченкова балада і про­блема читацького очікування; [2.] “Причинна” у біографії Шевченка і в контексті сучасної йому літератури; [3.] Фолкльорно-літературні і культу­рологічні ас­пек­ти мотиву русалок і “Причини”. — С. 245–261.

4. Мова:

Струмінський Б. Шев­чен­­ко і церковнослов’янська мова. — С. 265–270;

Даниленко А. Дещо про діялектну основу Шев­чен­кової мо­ви: [Вступ]; [1.] Мова Шевченкових автографів; Висновки. — С. 271–286;

Коро­пенко І. Тарас Шев­чен­ко і формування української наукової мови. — С. 287–294.

5. Мистецтво й музика:

Яцюк В. Шевченкова сепія “Старець на кладовищі” (історія створення та семантика символів): [Вступ]; [1.] Старий – “нищий” – старець; [2.] “Старець” і “Блудний син”; [3.] Діялог із “Самарян­кою”; [4.] Сепія – офорт – вірші. — С. 297–315 + 6 іл.;

Булат Т. Музичні імпульси в поезії Шевченка та композиторські інтерпретації віршів. [Дода­ток]: Музична інтерпретація віршів. Динаміка музична і поетична. — С. 316–332 + 1 іл.;

Ласовський Я. Сольоспів “Гетьмани, гетьмани” Мико­ли Лисенка до тексту із Шевченкових “Гайдамаків” в історичному та аналі­тичному насвітленні: [Вступ]; [1.] Лисенко на тлі доби; [2.] Композиція “Геть­ма­ни”; [Додаток]: Ноти. — С. 333–343 + ноти: С. 341–343.

6. Шевченкознавство і Шевченкіяна:

Дудко В. У Петербурзі після за­слан­ня: Джерелознавчі уваги. — С. 347–353;

Славутич Яр. Раннє шевченкознавство в Канаді (1914–1944). — С. 354–357;

Тарнавська М. Англомовна шевченкіяна останніх двадцяти років. — С. 358–363.

7. Хроніка:

Зінчук Л. Фотолітописець Шевченкіяни: Яків Давидзон. — С. 367–373 + 13 іл.;

Зінчук Л. Над Каспієм лунає “Заповіт”. — С. 374–382 + 6 іл.

8. Додаток:

Гончар О. До Нью-Йорку, Учасникам Шевченківської кон­фе­рен­ції. — С. 385–386;

Виступ Генерального консула України в Нью-Йорку Юрія Богаєвського на кон­фе­рен­ції з нагоди 185-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка. — С. 387;

Програми Шевченківських наукових конференцій у Нью-Йорку (1991–1999). — С. 388–391.

[Додатки]

[б. п.]. Покажчик імен і назв. — С. 392–409;

[б. п.]. Про авторів. — С. 410–411.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_215_Svity_Tarasa_Shevchenka_Tom_2/