Том 213 (CCХІІІ). 2000 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CСХІІI: Фі­ло­ло­гіч­на сек­ція. [Літературно-науковий вістник. По­­­­­­каж­­­­­чик змісту. Том 1–109 (1898–1932) / Уклав Богдан Ясінський]. — Київ; Нью-Йорк: “Смо­ло­скип”, 2000. — 544 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

Штогрин Д. М. Передмова. — С. I–V;

Ясінський Б. Від упо­рядника. — С. VII–X + 4 іл.

I. Покажчик змісту ЛНВ. — С. 23–345.

II. Покажчик рецензій українською абеткою. — С. 347–411.

III. Покажчик рецензій латинською абеткою. — С. 413–420.

IV. Покажчик предметних рубрик:

1. Австралійська література. — С. 421;

2. Аме­­­­риканська література. — С. 421;

3. Англійська література. — С. 421–422;

4. Араб­ська література. — С. 422;

5. Археологія. — С. 422;

6. Білоруська літе­­ра­­ту­­ра. — С. 422;

7. Бель­гій­ська література. — С. 422;

8. Болгарська література. — С. 422;

9. Ви­­­­дав­­­­нича справа. — С. 422–423;

10. Вистави (див. Матеріяли різного зміс­ту 4). — С. 423;

11. Від ре­дакції (див. Хроніка 1). — С. 423;

12. Вірменська літера­ту­ра. — С. 423;

13. Го­­­ланд­­­ська літе­ра­ту­­ра. — С. 423;

14. Грецька література. — С. 423;

15. Гру­­­­­­зинська літе­­­ра­­­тура. — С. 423;

16. Дан­­ська література. — С. 424;

17. Еконо­­мі­­­­­ка. — С. 424;

18. Еспан­­­ська літе­ра­тура. — С. 424;

19. Естонська літе­ра­тура. — С. 424;

20. Етнографія. — С. 425;

21. Єв­рейська лі­те­­ра­тура. — С. 425;

22. Журналіс­­тика. — С. 425;

23. З газет і журналів (див. Хроні­ка 2). — С. 425;

24. З громад­­сько­­го життя (див. Хроніка 3). — С. 425;

25. З науки і лі­те­ра­тури (див. Хроні­­ка 5). — С. 425;

26. З нау­­­ки і мистецтва (див. Хро­­­­ні­­­ка 6). — С. 425;

27. З літерату­­­ри і письменства (див. Хроніка 4). — С. 425;

28. Замітки і ре­­­цен­зії (див. Хро­­­ні­­­ка 7). — С. 425;

29. Зві­­­­ти (див. Матеріяли різного змісту 1). — С. 425;

30. З’їз­ди (див. Матеріяли різ­­но­­­го змісту 3). — С. 425;

31. Індійська літе­ра­тура. — С. 425;

32. Ір­лянд­ська літе­ра­тура. — С. 425;

33. Ісляндська літе­ра­тура. — С. 425;

34. Істо­рія загальна. — С. 425–427;

35. Іс­то­­­рія, персоналії. — С. 427;

36. Історія Украї­­­ни. — С. 427–429;

37. Італійська літе­ра­тура. — С. 429–430;

38. Кінематографія. — С. 430;

39. Книгознавство. — С. 430;

40. Конкур­­­си (див. Матеріяли різного зміс­­ту 2). — С. 430;

41. Краєзнавство. — С. 430;

42. Ла­­­тинська літе­ра­тура. — С. 431;

43. Листи (див. Мате­рія­­ли різного змісту 5). — С. 431;

44. Літературно-науковий віст­ник. — С. 431;

45. Лі­те­ра­­турознавство, Ав­­стра­­­лія. — С. 431; 

46. Лі­те­ра­ту­­ро­­знав­ство, Австрія. — С. 431; 

47. Лі­те­ра­турознав­­ство, Америка. — С. 431; 

48. Лі­­­­те­ра­турознавство, Ан­­­глія. — С. 431; 

49. Лі­те­ра­туро­­­знав­­­ство, Бельгія. — С. 431;

50. Лі­те­ра­турознавство, Бол­­­­­­­­­га­­­рія. — С. 431;

51. Лі­те­ра­турознавство, Бра­­­­­­­­­зи­­­лія. — С. 431;

52. Лі­те­ра­туро­­­знав­­­ство, Греція. — С. 431;

53. Лі­­те­ра­турознав­­­ство, Данія. — С. 432;

54. Лі­те­ра­турознав­­­ство, Еспанія. — С. 432;

55. Лі­те­ра­туро­­знав­­ство, Естонія. — С. 432;

56. Лі­те­ра­туро­­знав­­­ство, Єврейське. — С. 432;

57. Лі­те­ра­турознавство, За­­гальне. — С. 432;

58. Лі­те­ра­ту­­­рознавство, Італія. — С. 432;

59. Лі­те­ра­турознав­ство, Литва. — С. 433;

60. Лі­те­ра­туро­­­знавство, Німеч­­­чи­­­­на. — С. 433;

61. Лі­те­ра­турознавство, Норвегія. — С. 433;

62. Лі­те­ра­турознавство, Поль­­­­ща. — С. 433;

63. Лі­­те­ра­турознавство, Росія. — С. 433;

64. Лі­те­ра­турознав­­ство, Ру­­му­нія. — С. 433;

65. Лі­те­ра­турознавство, Сербія. — С. 433;

66. Лі­те­ра­турознав­­­ство, Сло­вач­чина. — С. 433;

67. Лі­те­ра­турознавство, Словенія. — С. 433;

68. Лі­те­ра­туро­знав­ство, Туреччина. — С. 433;

69. Лі­те­ра­турознавство, Україна. — С. 433–435;

70. Лі­­те­ра­турознавство, Українські персоналії. — С. 435–437;

71. Лі­те­ра­турознав­­ство, Франція. — С. 437;

72. Лі­те­ра­турознавство, Чехія. — С. 437;

73. Лі­те­ра­туро­­знав­­­ство, Хорватія. — С. 437;

74. Лі­те­ра­турознавство, Швеція. — С. 437;

75. Ли­­­тов­­­ська літерату­ра. — С. 437;

76. Лужицька літерату­ра. — С. 437;

77. Ма­­­теріяли різ­­но­­го змісту. — С. 437–439;

78. Медицина. — С. 439–440;

79. Мис­­­тецтво (див. також Хро­­­­­­­ніка 11). — С. 440–441;

80. Мовознавство. — С. 441;

81. НТШ (див. Наукове това­­рис­­тво ім. Шевчен­ка). — С. 441;

82. Народо­­­знав­­ство. — С. 441;

83. Наука. — С. 442;

84. Наукове товариство ім. Шевчен­ка. — С. 442;

85. Німецька літерату­ра. — С. 442–444;

86. Нові книги (див. Хроніка 8). — С. 444;

87. Норвезька літерату­ра. — С. 444;

88. Освіта. — С. 444–445;

89. Повідомлення (див. Матеріяли різного змісту 4). — С. 445;

90. Політологія. — С. 445–446;

91. Поль­­­ська літерату­ра. — С. 446;

92. Пор­­ту­­­гальська літерату­ра. — С. 446;

93. Пер­­соналії (див. Іс­торія, персоналії; Хроніка 9). — С. 446;

94. Природни­чі науки. — С. 446–447;

95. Про­ван­сальська літерату­ра. — С. 447;

96. Промови (див. Матеріяли різного змісту 5). — С. 447;

97. Психологія. — С. 447;

98. Релігія. — С. 447;

99. Російська літерату­ра. — С. 448–449;

100. Сербська лі­­те­­­рату­ра. — С. 449;

101. Сло­вінська літерату­ра. — С. 449;

102. Старослов’янська лі­­­те­­­­рату­ра. — С. 449;

103. Соціо­ло­гія. — С. 449;

104. Спо­мини (див. Матеріяли різ­­но­­го змісту 8). — С. 449;

105. Театр (див. Хро­ніка). — С. 449;

106. Технічні науки. — С. 449;

107. Угор­­­­­ська літерату­ра. — С. 449;

108. Українська літерату­ра. — С. 450–474;

109. Українські пер­­соналії (див. Літературознавство, Українські персо­­на­­­лії). — С. 474;

110. Філо­­­со­­фія. — С. 474;

111. Фізика. — С. 474;

112. Фінська літерату­ра. — С. 474–475;

113. Фран­­цузька літера­ту­­ра. — С. 475–476;

114. Хорватська літе­­ра­­­ту­ра. — С. 476;

115. Хро­ніка. — С. 476–489;

118 [116]. Хроніка і бібліографія. — С. 489;

119 [117]. Чесь­ка літерату­ра. — С. 489–490;

120 [118]. Шведська літерату­ра. — С. 490.

V. Покажчик перекладів. — С. 491–499.

VI. Покажчик перекладів з літератур. — С. 501–502.

VII. Некрологи. — С. 503–506.

VIII. Покажчик криптонімів та псевдонімів. — С. 507–514.

[До­дат­ки]

Дані про обсяг річників журналу ЛНВ (1898–1932). — С. 515–518;

Дані про розділ “Бібліографія” у ЛНВ. — С. 519–520;

Дані про розділи “Нові книж­ки” і “Книжки, надіслані до редакції” у ЛНВ. — С. 521–523;

Таблиця поя­­­ви книжок і томів ЛНВ (1898–1932). — С. 525;

Дорошенко В. “Літератур­­но-науковий вістник”: [Вступ]; I. “Літературно-науковий вістник” 1898–1906 рр.;

II. “Літера­тур­но-науковий вістник” київського періоду (1907–1914, 1916–1919);

III. “Літе­ра­турно-науковий вістник” 1922–1932 рр. — С. 527–542.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: