Том 2 (ІI). 1893 р.

Записки товариства імені Шевченка : видавництво, присьвячене науці і письменству україньско-руского народу / Впорядкував Олександер Барвіньский. — Львів, 1893. — Т. ІІ. — 189 с., іл., карта.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Паначовний [М. О.] Стародавні грецькі кольонії боспорські в межах теперішньої кубанської области та суміжних з нею місць. — С. 5-61:

- Передмова. — С. 5-6

- І. Життєпис Страбона та риси його праці. — С. 7-12

- ІІ. Місцевість та поверхня Боспорського царства. Острови. — С. 13-16

- ІІІ. Ріки Боспорського царства. — С. 16-29

- ІV. Міста від азійського боку Боспорського царства. — С. 29-47

- V. Міста на європейському боці Боспорського царства. — С. 47-51

- Додаток. "Объяснение Страбоновых свидетельств о местностях Боспора Кимерийского" И. Е. Забелина. Труды ІІІ Археологического съезда в России, бывшего в Киеве в Августе 1874 г. Т. ІІ. стор. 1-33. — С. 52-61

Рильський Т. Студиї над основами розкладу богацьтва. Часть І. Теоретичні прелімінариї [Продовження]. — С. 62-113;

Черняхівський [О.] Пристрій для мірення сили скорочень уразу (uterus). — С. 114-118;

Іванов П. Картка з історії Волині на початку XIV віку. — С. 119-146;

Наукові вісті і критичні замітки

Корженко І. [Рец. на публ.:] Prof. dr. A. Lewicki. - Powstanie Świdrygiełły, Kraków, 1892. - 389 стор. тексту, нот і додатків. З XXXIX тому "Розвідок Відділу іст.-філос." краківської Академії наук. Війна Литви з Польщею за Свидригайла. — С. 162-169

Копач І. [Рец. на публ.:] Franciszek Makulski. Bunty ukraińskie czyli Ukraińca nad Ukrainą uwagi z przydanem kazaniem w czasie klującego się buntu. W drukarni wolnej. Nakładem autora, roku 1770, p. 1-206. (Про причини бунтів українських в брошурі з р. 1790). — С. 169-172

Справозданнє про діяльність і розвиток Наукового товариства імені Шевченка. — С. 173-189.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001436