67 номер Вісника НТШ

ЗМІСТ

Повоєнна Україна і загальнолюдські обрії. Звернення до співгромадян і краян усього світу з нагоди відзначення Дня Європи.— Микола Жулинський, Роман Кушнір, Володимир Шевчук
Звернення до українців світу.— Микола Жулинський
 

Україна в умовах російської агресії
Остання війна Московії: її мета, причини та характер.— Дмитро Чобіт
Українці і росіяни: два народи — дві ментальності.— Григорій Півторак
„Русский мир“ в оцінках істориків, письменників, діячів науки та культутри.— Степан Гелей
...І я з усіма у строю.— Петро Шкраб’юк

До 150-річчя від заснування Наукового товариства ім. Шевченка
Міжнародний науковий організаційний комітет з відзначення 150-річчя від заснування НТШ
Організаційний комітет з відзначення 150-річчя від заснування Наукового товариства ім. Шевченка 
 

З поточного життя НТШ
Вибори дійсних членів Наукового товариства ім. Шевченка в Україні.— Андрій Фелонюк, Роман Пляцко 
Зустрічі керівництва Крайових осередків НТШ в Америці та Україні.— Редакція
Наукове товариство ім. Шевченка в Україні у 2022 році.— Андрій Фелонюк
Традиція меценатства для розвою Наукового товариства ім. Шевченка.— Роман Кушнір

Статті та повідомлення
„Лик Христа“ — художньо-графічний заповіт Шевченка.— Юрій Павельчук
„Не хочу я наук нових, кроме здравого ума...“— Марія Кашуба
Українська мова — одухотворення нашого життєдайного середовища.— Василь Лизанчук
Десять історичних свідків прадавности української мови.— Костянтин Тищенко
Ad fontes. Тернопільський період життя Омеляна Пріцака.— Наталія Гумницька
Історії галицьких родин у музичних присвятах Нестора Нижанківського.— Тетяна Воробкевич
Правда — основний „фермент“ проти російської наративної отрути.— Оксана Білоус
Питання пріоритету відкриття Донецького вугільного басейну в енциклопедичних статтях різних часів.— Геннадій Гайко, Володимир Білецький
Огляд української преси в Китаї 1932—1944 років.— Роман Лах

З архівної полиці
Про „Енциклопедію. Наукове товариство імені Шевченка“ (Е НТШ).— Олег Антонович

Наші славні НТШівські ювіляри
Микола Крикун.— Михайло Глушко 
Андрій Содомора.— Роман Домбровський 
Наталія Яковенко.— Тетяна Григор’єва    
Богдан Андрушків.— Михайло Андрейчин 

Огляди нових книжок, рецензії
Ярема Кравець. Українська Belgica vsv бельгійська Ukrainica.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020.— 422 с.— Анелія Польщак
Ukrajinský jazyk a kultúra v umeleckom a odbornom preklade v stredoeurópskom priestore. Ročník // Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára, ktorý sa konal dňa 21. 11. 2019 na inštitúte ukrajinistiky Filozofickej fakulty Рrešovskej univerzity v Рrešove / Еditorka ja. Kredátusová.— Рrešov: Рrešovská univerzita v prešove, Filozofická fakulta, 2020.— 160 s.— Тарас Шмігер
Сакральна скульптура Тернопільщини: ілюстрований альбом-ката­лог / Упо­ряд­ники: С. Грабовий, В. Зацна, В. Салук, Л. Строцень, М. Ягодинська.— Тернопіль: „Підручники і посібники“, 2020.— 384 с.: іл.— Михайло Андрейчин
Лайм-бореліоз / М. А. Андрейчин, М. М. Корда, М. І. Шкільна, О. Л. Івахів та ін.; за ред. М. А. Андрейчина та М. М. Корди.— Тернопіль: ТНМУ, 2021.— 376 с.— Василь Москалюк
Збірник праць: Том 12. Краєзнавчі дослідження на Тернопільщині / Терно­пільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка / Відп. ред. М. Андрейчин, ред. тому Л. Царик.— Тернопіль: Підручники і посібники, 2021.— 412 с.— Ірина Федорів
Ольга Хоменко. Далекосхідна одіссея Івана Світа.— Київ: LAURUS, 2021.— 584 с.— Роман  Лах
Володимир Кривонос. Східна торгівля Львова в середині XVI — першій половині XVII ст. Книга перша. Соціально-економічні та політичні передумови розвитку торгівлі Львова з країнами Сходу.— Нью-Йорк, 2021.— 466 с. + 10 іл.— Степан Гелей
„Твоїми говоритиму устами...“: Іван Франко в контексті свого часу / Авт.-упоряд. М. Гна­тюк.— К.: Парламентське вид-во, 2021.— 600 с.— Микола Легкий
Степан Гайдучок. Відбиванка / Степан Гайдучок; упоряд. В. Левківа, А. Сови.— Львів: ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2021.— 112 с., іл. Репр. відтворення вид. 1930 р.— Іван Хома
Степан Гелей. Виміри української ідентичності. Дослідження, опубліковані у виданнях Наукового товариства імені Шевченка в Україні за період із 2011 по 2022 роки.— Львів: Растр-7, 2022.— 812 с. + 150 іл.— Іван Сварник
Назар Федорак. Богородиця в давньоруській літописній історії: метафізика імені та присутности. Монографія / За редакцією проф. Богдани Криси.— Львів: Український католицький університет, 2022.— 132 с.— (Серія „Львівська медієвістика“. Вип. 7).— Ольга Чапля
Євген Завалинський. Тюркологічні студії. Листування. Матеріали / Упоряд. А. Фелонюк; НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення; НТШ. Історична комісія.— Львів, 2022.— 384 с., іл.— Іван Сварник
Орест Матковський, Євгенія Сливко. Вшанування пам’яті академіка Євгена Лазаренка.— Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2022.— 188 с.— Ігор Наумко, Володимир Павлишин, Микола Павлунь
Тимошик М. М., Вольська С. О. Тернопільський фарфоровий завод: історія, типологія, художні особливості виробів: монографія.— Івано-Франківськ: Фоліант, 2022.— 256 с.— Наталія Урсу, Ігор Дуда

Конференції, симпозіюми, академії. Хроніка наукових і громадсько-культурних подій:
Історична комісія, Любов Бартошевська, Іван Сварник, Василь Мойсишин, Андрій Сова, Марічка Попович

Наші втрати
Світлій пам’яті Софії Грици.— Оксана Гнатишин
Богдан Якимович. In memoriam.— Михайло Гнатюк 
Професор Библюк Нестор Іванович.— Комісія екотехнологій НТШ, колектив кафедри лісових машин, адміністрація НЛТУ України
Доктор мистецтвознавства, професорка Людмила Семенівна Міляєва.— Роман Яців