Том 71 № 1 (2023): Праці Наукового товариства імені Шевченка. Медичні науки

Готується до друку.