Президія НТШ в Україні підтримує позицію Національної академії наук України та її Науково-видавничої ради щодо видавничої діяльності в умовах воєнного стану

Позиція НАН України та НВР НАН України
щодо видавничої
 діяльності в умовах воєнного стану

 

Відповідно до офіційної позиції Національної академії наук України, викладеної у відкритому листі НАН України від 07.03.2022, колективної відозви членів НАН України — іноземних членів РАН до Президії Російської академії наук і розпорядження Президії НАН України від 07.03.2022 № 145 «Про припинення співпраці з ученими Російської Федерації у видавничій сфері» усім науковим установам і науковцям НАН України необхідно негайно:

1) вивести зі складу редакційних колегій усіх вітчизняних наукових періодичних видань НАН України науковців, афілійованих з Російською Федерацією (далі – РФ), а також припинити залучення їх до рецензування матеріалів, наданих до вітчизняних видань;

2) усім вітчизняним науковцям вийти зі складу редакційних колегій наукових періодичних видань РФ, а також припинити рецензування матеріалів, наданих до цих видань;

3) повністю припинити публікацію статей авторів, афілійованих з РФ, у наукових періодичних виданнях НАН України (це стосується і матеріалів, наданих до 24.02.2022);

4) повністю припинити співавторство та рецензування будь-яких видів наукових публікацій, афілійованих з РФ (монографії, збірники наукових праць, енциклопедичні й довідкові видання, доповіді й тези конференцій тощо);

5) не передавати жодних матеріалів до будь яких агрегаторів наукової інформації  РФ, зокрема до Російського індексу наукового цитування (РІНЦ).

Необхідно також поширити аналогічні обмеження на співпрацю з науковцями й установами, афілійованими з Республікою Білорусь, до закінчення війни в Україні.