23 грудня 2020 р. на 58-му році життя передчасно відійшов у кращий світ дійсний член НТШ, відомий український музикознавець, доктор мистецтвознавства, професор Юрій Медведик.

 
 

 

23 грудня 2020 року відійшов у засвіти відомий український медієвіст дійсний
член Наукового товариства ім. Шевченка доктор мистецтвознавства Юрій
Євгенович Медведик.

Він був провідним фахівцем у галузі досліджень
української духовної пісні. Результатом його багаторічної наукової праці стали
численні монографії, серед яких «Українська духовна пісня ХVII-XVIII
століть» (Львів: УКУ, 2006), «Ad Fontes: з історії української музики XVII –
поч. ХХ ст.: вибрані статті, матеріали, рецензії» (Львів: Вид-во ЛНУ, 2015),
«Bogoglasnik. Pesni blagogovejnyja (1790/1791). Eine Sammlung geistliche Lieder
aus Ukraine» (Köln-Weimar-Wien, 2016) у двох томах. Його наставниками були
провідні українські медієвісти Ю. Ясіновський, І. Ляшенко, Н. Герасимова-
Персидська. Стажування у Вюрцбурзькому університеті у 2003, 2004 рр.,
Боннському університеті під кер. проф. Г. Льоса призвели до визнання за
українською духовною піснею особливої ролі в добу бароко. Невипадковим є
відзначення праці дослідника Премією І. Франка. Члени Музикознавчої комісії
НТШ оповиті сумом і висловлюють щирі співчуття родині, близьким та усьому
музикознавчому загалу України. До цих співчуттів приєднуються німецькі
колеги професори Г. Льос, К. Ганнік, Д. Гьотц. Пам’ять про науковця і колегу
завжди залишиться в наших серцях.

В скорботі і смутку члени Музикознавчої комісії НТШ