Із глибоким сумом сповіщаємо, що 4 грудня 2020 р. на 83 році пішов із життя видатний математик, академік-секретар Відділення математики НАН України, академік НАН України, дійсний член НТШ - Анатолій Михайлович САМОЙЛЕНКО

Із глибоким сумом сповіщаємо, що 4 грудня 2020 року на 83 році пішов із життя видатний математик, засновник наукової школи з теорії багаточастотних коливань та теорії імпульсних систем, академік-секретар Відділення математики НАН України академік НАН України,  дійсний член НТШ Анатолій Михайлович САМОЙЛЕНКО

Більше за посиланням Інституту математики НАН України:

https://www.imath.kiev.ua/news/index.php?news_id=206&lang=ua