ЗАСНУВАННЯ КРАЙОВОГО НА УКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА У ШВАЙЦАРІЇ

Цьогорічний науковий симпозіюм з україно­знавства у Фрібурзькому університеті був при­свячений 150-й річниці від смерти Т. Шевчен­ка. На урочистості, яка відбулася 11 березня 2011 р. у приміщенні Hall d'Honneur університету, були присутні близько 40 гостей. З-поміж них проф. славістики Фрібурзького університету Єнс Герльс, ректор Фрібурзького університету Гвідо Верґаувен, Посол України у Швайцарії Ігор Дір. Наприкінці симпозіюму відбулася неординарна подія для української наукової спільноти Швайцарії і україн­ства взагалі — установчі збо­ри крайового НТШ в Швайцарії. У засіданні, крім вказаних осіб, взяли участь проф. уні­верситету Мюнстер Альфред Шпрьоде; проф. Мілансь­кого університету Джована Броді; проф. Гарвардського уні­верситету Григорій Грабович; проф.-літературознавець Тама­ра Гундорова; доцент Львівсь­кого національного університе­ту Ірина Старовойт; письменник Юрій Андрухович та ін.

Засідання відкрив д-р Андрей Лужницький — керівник Українського това­риства у Швайцарії. Після короткого вступного слова він вказав на значення заснування крайово­го НТШ у Швайцарії та поділився планами щодо розвитку Товариства, далі зачитав привітання від проф. д-ра Богдана Гаврилишина. Відтак, науко­вий секретар НТШ А Г. Грабович оголосив вітальні листи від президента Світової ради НТШ акад. Леоніда Рудницького та голови НТШ в Україні д-ра Олега Купчинського. Тут проф. Г. Грабович висло­вив готовність співпраці НТШ А із новоствореним крайовим НТШ у Швайцарії, першим провісником якої має стати проєкт каталогізування архівів Ми­хайла Драгоманова у Женеві. Це засвідчує і ма­тірне товариство у Львові.

У перерві між засіданнями. Зліва направо: Андрей Лужницький і посол України у Швайцарії Ігор Дір

На завершення засідання від імени новоствореного НТШ Андрей Лужницький сказав, що „незважаючи на те, що в Швайцарії працює не­велике число науковців з українознавства, їхні публікації, організація конференцій та наукових симпозіюмів становлять вагомий внесок у розви­ток української і світової науки. Бажанням моло­дих, активних українських науковців є розшири­ти співпрацю із членами НТШ в інших країнах. Тому заснування крайового товариства НТШ в Швайцарії дасть можливість розвинути більш масштабні українські студії і на швайцарських землях, значно збільшивши кількість подібних наукових симпозіюмів у швайцарських університетах, а також допо­може залучити до наукових досліджень не лише українців, але й представників громади Швайцарії неукраїнського по­ходження". Він також висло­вив готовність співпрацювати з усіма осередками НТШ у світі, а головно з матірним Товарист­вом в Україні.

До складу НТШ у Швайцарії тимчасово обрано головою Андрея Лужницького, а секретарем — Сергія Маїло, і за­пропоновано 20 кандидатів у члени Товариства. Передбачено також, що восени 2011 року від­будуться Загальні збори новоствореного Товари­ства, під час яких буде прийнятий Статут, обрана остаточна Управа НТШ Швайцарії і буде накрес­лений план наукової праці. У плани входять конструктивні контакти з Україною, її наукови­ми інституціями і навчальними закладами, також підготовка наукових видань. 2012 р. буде прове­дена Міжнародна наукова конференція на тему „Україна та Польща". Крайове НТШ у Швайцарії має намір також нав'язати співпрацю з Швайцарським національним науковим фондом.

На завершення в залі засідання відбувся кон­церт артистів Тетяни Польт-Луценко і Людмили Польової, у програмі яких прозвучали також пісні на вірші Т. Шевченка.

 Пресове бюро