ЗАГАЛЬНІ ЗВІТНО-ВИБОРНІ ЗБОРИ ФІЛЯДЕЛЬФІЙСЬКОГО ОСЕРЕДКУ НТШ В АМЕРИЦІ

26 серпня 2012 р. у Домі товариства „Свята Софія" (Елкінс Парк, ПА) відбулися Загальні звіт­но-виборні збори осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Філядельфії.

Збори відкрив голова Світової ради НТШ ака­демік Леонід Рудницький, який зачитав привітання від президента НТШ А й Світової ради НТШ. Відтак, він представив на розгляд присутніх 1-й т. Енциклопедії НТШ, що його підготувало до друку матірне НТШ у Львові за редакцією Олега Купчинського, а також нові томи „Записок НТШ". Він, зокрема, наголосив на плідності діяльности НТШ в Україні, яку сьогодні можна прирівняти до „золотих часів Грушевського, Гнатюка та Франка".

Сидять зліва направо: Ірина Іванкович, Наталія Пазуняк, Дарія Лисий, Марта Тарнавська; стоять зліва направо: Ігор Мірчук, Роман Волчук, Леонід Рудницький, Орест Гаврилюк, Василь Саляк, Микола Рудницький. Світлина Євгена Партики 

Сидять зліва направо: Ірина Іванкович, Наталія Пазуняк, Дарія Лисий, Марта Тарнавська; стоять зліва направо: Ігор Мірчук, Роман Волчук, Леонід Рудницький, Орест Гаврилюк, Василь Саляк, Микола Рудницький. Світлина Євгена Партики

Під час звітів члени управи пригадали важ­ливі віхи з історії осередку, а Марта Тарнавська та Леонід Рудницький зачитали два гумористич­ні вірші про діяльність НТШ А. Наталія Пазуняк підкреслила головну місію осередку – 16-літню працю над Енциклопедією україн­ської діяспори: вийшло два томи, присвячені США, нині підготовляється третій. Вона відзначила великий внесок Олександра Лужницького у працю над ЕУД. До нової управи ввійшли Дарія Лисий, Уляна Процюк, Анна Мак­симович, Ірина Іванкович. Одночасно обрано Контроль­ну комісію у складі Василя Саляка, Миколи Рудницького та Ігор Мірчука. Голо­вою Філядельфійського осередку НТШ А обрано Олександра Лужницького. Складено подяку за довголітню працю попередньому голові – Яросла­вові Заліпському. Його обрано Почесним головою осередку.

Новообрана управа намітила ряд конференцій для відзначення важливих ювілеїв української історії, культури і науки: 140-річчя НТШ (1873), 50-ліття виходу на волю Патріярха УГКЦ Йосифа Сліпого, 50-ліття Інституту ім. Липинського у Філядельфії. Осередок продовжуватиме плідну співпрацю із товариством „Свята Софія" в орга­нізації викладів та наукових симпозіюмів, творчі зв'язки – з матірним товариством в Україні.

Прес-секретаріят Осередку