ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА У ЗАХІДНІЙ ЕВРОПІ (САРСЕЛЬ)

Крайове Наукове товариство ім. Шевченка у Західній Европі, яке тривалий час працювало над виданням відомої Енциклопедії українознавства, 2 квітня 2011 р. провело у Сарселі (Франція) XIX Загальні збори. Керував зборами заступник голо­ви НТШ проф. Володимир Косик. В обговоренні взяли участь члени НТШ з кількох країн Европи та представник з України — апостольський екзарх, голова суспільної служби українців у Франції, владика Михайло Гринчишин. Основною метою Загальних зборів було не лише підбити підсумки роботи, але й активізувати діяльність Товариства у західній частині країн Европи.

У Сарселі, що біля Парижа, як відомо, існує науковий центр — велика бібліотека та архів Това­риства, сформовані ще В. Кубійовичем та іншими, пізніше — А. Жуковським. Члени НТШ перекона­ні, що пожвавлення праці Товариства буде корис­ним для української національної науки, тому на Загальних зборах розглянули всі можливості для оновлення праці у видавничій і дослідницькій га­лузях, прийнявши відповідні ухвали. Учасники об­говорили також потребу збереження приміщення НТШ, тобто будинку, який потребує ремонту. Це не можливо без фінансової підтримки українських громад в еміграції та наукових, громадських і добродійних установ в Україні.

Загальні збори обрали нову Управу Товариства у складі: голова — адв. Стефан Дуніковський, заст. голови — проф. д-р Володимир Косик, секретар — Анна-Марія Довганюк, скарбник — інж. Михай­ло Бержерон, член Управи — Ірина Попович. До Контрольної комісії увійшли о. Михайло Романюк, адв. Ніна Микитенко і д-р Ярослава Йосипишин. Новообрана Управа Наукового товариства ім. Шев­ченка у Західній Европі висловила щиру подяку Загальним зборам за довіру та зобов'язалася до­класти свої зусилля, знання й волю для збере­ження потенціялу наукового осередку крайового НТШ в Сарселі.

Секретаріят зборів