Акти та документи Галицько-Волинського князівства

Олег КУПЧИНСЬКИЙ. Акти та документи галицько-волинського князівства ХІІІ — першої половини XIV століть. Дослідження. Тексти. Аcts аnd Documents of 13th century — eаrly 14th century. Hаlych аnd Volyn’ Prіncіpаlіty: Reseаrch. Documents Львів — 2004.

Книжка представляє дослідження і найповніше видання текстів актів і документів Галицько-Волинського князівства. Вміщає ориґінальні та копійні автентичні акти та документи, реконструйовані акти з літописів і літописців, сумнівні щодо достовірності документи, а також документи тогочасних і пізніших сторіч, у яких згадуються відомі і невідомі досі документи князівства. Опрацьовано 227 актів і документів. Опубліковані документальні матеріали різні за змістом і дипломатичною формою, видавались усякими особами та інституціями в різних місцевостях. Розкривають умови формування Галицько-Волинського князівства, його соціально-економічні відносини і політичний лад, контакти з іншими землями і державами, внесок у боротьбу з кочівниками, а крім того, слугують для вивчення права, побуту, культури давньоукраїнських дипломатичних служб, мови. Видання — ілюстроване. Книжка адресується історикам, археологам, мовникам, викладачам і студентам, учителям, краєзнавцям. Комп’ютерний набір і верстка: Роман Голощук Художнє оформлення обкладинки: Олег Панасюк Завантажити книгу

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА------------------------------------------------------------------------------------3

СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ----------------------------------------------------51

А. Загальновживані слова----------------------------------------------------51

Б. Списки актів і документів----------------------------------------------------52

В. Установи, в яких розміщені рукописні джерела----------------------------------------------------59

Г. Друковані джерела та література. Словники----------------------------------------------------60

РОЗДІЛ I. АВТЕНТИЧНІ АКТИ ТА ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ЗБЕРЕГЛИСЯ В ОРИҐІНАЛАХ І СПИСКАХ ОРИҐІНАЛІВ------------------------------------------117

Вступні уваги ----------------------------------------------------119

Тексти актів і документів ---------------------------------------------------- 125

РОЗДІЛ II. Частина 1. АКТИ ТА ДОКУМЕНТИ, ЯКІ РЕКОНСТРУЙОВАНІ З ЛІТОПИСІВ, ЛІТОПИСЦІВ І БОГОСЛУЖБОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ---------- 205

Вступні уваги---------------------------------------------------- 207

Тексти актів і документів---------------------------------------------------- 229

РОЗДІЛ II. Частина 2. АКТИ ТА ДОКУМЕНТИ, ЯКІ РЕКОНСТРУЙОВАНІ З ЛІТОПИСІВ, ЛІТОПИСЦІВ І БОГОСЛУЖБОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ -----------305

РОЗДІЛ III. НЕАВТЕНТИЧНІ АКТИ ТА ДОКУМЕНТИ ---------------------------------------------------- 357

Вступні уваги---------------------------------------------------- 359

Тексти актів i документів ---------------------------------------------------- 415

РОЗДІЛ IV. ЗГАДКИ ПРО АКТИ ТА ДОКУМЕНТИ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА XIII — ПЕРШОЇ ПО¬ЛОВИНИ XIV СТОЛІТЬ У ТОГОЧАСНИХ І ПІЗНІШИХ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ПАМ’ЯТКАХ ---------------------------------------------------- 735

Вступні уваги ---------------------------------------------------- 737

Тексти згадок актів і документів ------------------------------------------------- 737

ВИСНОВКИ ----------------------------------------------------1113

ДОДАТКИ ----------------------------------------------------1119

Summary ----------------------------------------------------1121

Zusammenfassung ----------------------------------------------------1125

Résumé ----------------------------------------------------1129

Список ілюстрацій ----------------------------------------------------1133

Іменний покажчик ----------------------------------------------------1137

Географічний покажчик ----------------------------------------------------1225

Електронний варіант призначений для ознайомлення з друкованим виданням даної книги. Повний або частковий передрук або розповсюдження заборонені. З питань використання матеріалів звертайтесь до автора або адміністрації сайту.

Коментарі

Дану книжку визнали однією з кращих книг 12-го Форуму видавців (2005).

Від імені багатьох представникі роду Стрельбицьких, хочу висловити свою глибоку вдячність, пану Олегу Купчинському, та редакції сайту.
Цей матеріал, допоміг нам відтворити історію нашого роду.
З найкращими побажаннями, Віктор Остапець.
моя скринька - v_ostapetc@ukr.net