51-52 номер Вісника НТШ

        

ЗМІСТ

З поточного життя НТШ

Загальні звітно-виборні збори Наукового товариства ім. Шевченка в Україні.— Редакція 1
Жертводавці НТШ у 2014 році.— Роман Кушнір 2

Статті та повідомлення

Тарас Шевченко і Микола Гоголь (Українська культура з верховин двох великих Ювілеїв: роздуми історика).— Богдан Якимович 3
„…За двадцять років професор діждався вже мало не сотні своїх учнів…“ (До проблеми персонального складу львівської історичної школи Михайла Грушевського).— Віталій Тельвак 9
Ідея соборности та державности під час створення Карпатської України (До 75-річчя  від проголошення).— Степан Стойко 12
Микола Шлемкевич (До 120-річчя від народження).— Василь Горинь 17
Наукове товариство імені Шевченка та його керманичі з роду Барвінських.— Любов Ней-Гоцко 19
Українське обличчя европейського Львова.— Роман Лубківський 23
Конгеніяльність і відмінність біблійно-євангельської картини світу у творчості  Тараса Шевченка та Лесі Українки.— Любомир Медвідь 29

Наші славні НТШівські ювіляри

Анна Рудницька, Уляна Єдлінська, Олександра Сербенська, Анатолій Свідзинський, Роман Іваничук, Ярослав Ганіткевич, Ярема Томашевський, Михайло Чорнопиский, Луїза Ільницька.— Редакція 32
Олег Купчинський.— Степан Гелей 32
Дмитро Павличко 34
Микола Ільницький.— Назар Федорак 39
Роксоляна Зорівчак.— Ольга Грабовецька 41
Орест Матковський.— Петро Білоніжка, Ігор Наумко 42
Марія Крушельницька.— Музикознавча комісія НТШ 45

Рецензії, огляди нових книжок

Українське джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни на порозі ХХІ ст.: Матеріали Міжнар. конф., присвяченої 85-літтю від дня народження Ярослава Дашкеви­ча (13—14 грудня 2011 р., м. Львів) / Упоряд.: М. Капраль, Н. Кіт, А. Фелонюк.— Львів, 2013.— 304 с.— (Львівські історичні праці. Матеріали засідань і конференцій. Вип. 2).— Андрій Фелонюк 46
Атлас українських історичних міст. Т. 1: Львів / За наук. ред. М. Капраля.— К.: ДНВП „Картографія“, 2014.— 96 с. + 25 ориґінальних карт, 11 карт-реконструкцій, 6 видів міста.— Богдан Смерека 48
Описи передмість Львова XVI—XVIII століть / НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення; упоряд. А. Фелонюк.— Львів, 2014.— 752 с. (Львівські історичні праці. Джерела.— Вип. 4).— Микола Ільків-Свидницький 50
Andrzej Gil, Ihor Skoczylas. Kościoły Wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: metropolia kijowska w latach 1458—1795.— Lublin; Lwów: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2014.— 684 + 62 s.— Іван Альмес 51
Українофобія як явище та політтехнологія: Збірник статей / НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення; Філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка; упоряд.: Я. Гарасим, А. Гречило, С. Пилипчук, А. Сова, Н. Халак.— Львів, 2014.— Вип. І.— 140 с.— Наталія Паславська 53
Шевченківська тематика 55
Монографії 56
Збірники наукових праць 60
Збірники документів, довідкові видання 61

Конференції, симпозіюми, академії

Хроніка наукових і громадсько-культурних подій: Андрій Фелонюк 63

Завантажити 51-52 номер вісника НТШ (джерело 1)