Ярема Степан. На теми української наукової мови

Ярема Степан. На теми української наукової мови. – Львів: Українське товариство з механіки руйнування матеріалів. Львівське крайове товариство „Рідна школа“, Наукове товариство ім. Шевченка 2002. 44 с.

Ця книжечка частково підсумовує багаторічний досвід автора як наукового редактора науково-технічного журналу „Фізико-хімічна механіка матеріалів“ – органу Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства та Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка Національної академії наук України. Окремі її розділи автор опублікував у цьому журналі (1994. – № 4 і № 6; 1995. – № 3,1996. № 4 і № 5), Українському фізичному журналі (1997. – № 7) та збірниках „Український правопис і наукова термінологія: історія, концепції та реалії сьогодення“(Львів: НТШ, 1996) і „Праці Наукового товариства ім. Шевченка“ (Львів, 1997. – Т. 1), також доповідав на семінарах і конференціях. У книжці коротко подано історію українського термінотворення в технічних і фізико-математичних науках, міркування щодо їх сучасного становлення і розвитку, зокрема в механіці деформівного твердого тіла. Велику увагу приділено українським граматичним формам, висловам та словосполученням і їх відмінностям від російських.

Праця розрахована на широкі кола науково-технічної громадськості, викладачів і студентів та всіх, хто цікавиться чистотою української мови та її впровадженням у повсюдний ужиток.

Зміст

1 . Науково-технічна термінологія

1.1. Історичний огляд

1.2. Мовні вимоги до термінів

1.3. Використання для терміноутвору віддієслівних іменників на -ння

1.4. Про запозичення з чужих мов

2. Про слововжиток і стилістику

2.1. Заміна іменників на дієслівні форми

2.2. Невластивий вжиток прийменника по

2.3. Про назви конференцій

2.4. Переклад деяких поширених російських словосполук із прийменником по

3. Пасивні форми дієслова та безособові речення

4. Про сталі словосполуки та зайві слова

5. Із Червоної книги української мови

5.1. Закон милозвучності

5.2. Закінчення -оеі, -еві, -еві давального відмінка

5.3. Кличний відмінок

5.4. Ступенювання прикметників

5.5. Наказовий спосіб

6. Термінологічна система механіки твердого деформного тіла

6.1. Історичний огляд

6.2. Деякі основні означення

6.3. Прості види деформації (напруженого стану)

6.4. Види макроскопічного зруйнування

6.5. Механічні властивості матеріалів (тіл)

6.6. Механічні характеристики матеріалів

Використана література

Summary

Про критику термінологічної правописної конвенції

Ще раз про вжиток іменників на -ння у зв’язку з ДСТУ 3966-200047