Написання дисертації за допомогою шаблона MS Word

Процес написання дисертації супроводжується частими перегруповуваннями фрагментів рукопису, зміною їх порядку, доповненнями новими фрагментами. Якщо писати дисертацію "в лоб" без допоміжних засобів, то досить швидко виникають проблеми з нумераціями елементів (рисунків, таблиць, формул, означень тощо) та посиланнями на них.

Для цього створено шаблон Thesis New, який власне призначений для спрощеного написання таких документів як рукопис дисертації.

Основні зручності шаблону полягають в автоматизованій організації нумерації елементів дисертації (рисунків, таблиць, формул, означень тощо) та організації посилань на них (в тому числі на літературні джерела). Використання автоматизованого нумерування елементів гарантує коректний порядок їх нумерації в межах всього документа, а також забезпечує правильність вказівників на ці елементи.

Шабон містить в собі пояснення до використання, які написані з використанням можливостей цього шаблону, а тому служать наочним прикладом “правильного” написання рукопису дисертації.

Для інсталяції шаблону Thesis New необхідно його скопіювати у папку шаблонів користувача або шаблонів спільної групової робот.

Шабон містить спеціальну панель інструментів, за допомогою якої змінюються установки документа, встановлюються необхідні стилі, додаються нумерації елементів та викликаються діалогові вікна створення посилань.

Весь документ структурується і форматується за допомогою стилів.
Частина стилів є стандартною для документів MS Word:

 • List Number, List Bullet (Нумерований список, Ненумерований список)
 • Heading 1,2,3 (Заголовок 1,2,3)
 • Normal (Звичайний текст)

Крім того у шаблон додано спеціальні стилі:

 • Literature (Список літератури)
 • Equation, Equation Comment (Формула, Коментар до формули)
 • Figure, Figure Name (Рисунок, Назва рисунка)
 • Table Name, Table Header, Table Body (Назва таблиці, Рядок-заголовок таблиці, Вміст таблиці)
 • Definition, Theorem, Example (Означення, Теорема, Приклад)
 • No Number Heading 1,2,3 (Ненумерований заголовок 1,2,3)

Шаблон містить автоматизовані засоби нумерації елементів та створення посилань на них.
Нумерація рисунків та таблиць вставляється на початок окремого рядка, де має бути відповідний підпис (назва). Нумерація означень, теорем і прикладів вставляється на початку відповідних абзаців. Нумерація формул вставляється в кінці формули. Нумерація літератури може здійснюватися одночасно для декількох джерел.
Якщо елемент пронумерований засобами шаблона, то на нього автоматично можна робити посилання викликом відповідного діалогового вікна. Посилання можна робити на один або декілька елементів.
Між посиланнями та пронумерованими елементами існує навігація.

Шаблон містить велику кількість “гарячих” клавіш. Кожна комбінація стосується одного з елементів шаблона (література, формула, рисунок, таблиця, означення, теорема, приклад) та однієї з наступних дій:

 • Встановлення необхідного стилю
 • Вставка нумерації елемента
 • Створення посилання на елемент

Скачати шаблон можна тут: http://pzhe.net/ua/office/dot_thesis