50 номер Вісника НТШ

 

 

Зміст 50-го вісника НТШ:

ЗМІСТ

З поточного життя НТШ

Ювілей – 140-річчя Наукового товариства ім. Шевченка.– Леонід Рудницький

Ювілейні святкування 140-річчя Наукового товариства ім. Шевченка в Україні.– Редакція

Збори Світової ради Наукового товариства ім. Шевченка.– Анатолій Карась

Дійсні члени Наукового товариства ім. Шевченка

Інститут колекціонерства українських мистецьких пам’яток при Науковому товаристві ім. Шевченка (До 10-річчя від заснування).– Ігор Завалій

Презентація Енциклопедії “Наукове товариство імені Шевченка”.– Ореста Лосик, Ірина Касьяненко

Жертводавці НТШ у 2013 році.– Олег Купчинський

Статті та повідомлення

Правда як sacrum у творчості Тараса Шевченка.– Стефан Козак

Із Шевченкового роду: Борис Яблонський – правнук внучатого племінника Тараса Шевченка.– Борис Деменко

Володимир Вернадський – життя і наукова спадщина (До 150-річчя від народження).– Орест Махновський

Володимир Левицький – видатний український математик і провісник рідної землі.– Богдан Пташник

Михайло Петрович – філософ і математик (До 145- річчя від народження).– Григорій Возняк

Олег Романів – науковець, організатор науки, людина (До 85-річчя від народження).– Зиновій Назарчук

Усне мовлення як категорія культури.– Олександра Сербенська

Український театр “Веселка” під керівництвом Олександра Тимченка (30-ті роки XX ст.).– Роман Лаврентій

Географічна освіта і наука у Львівському університеті.– Володимир Біланюк

Наші пам'ятки

Загадкові контури королівського Холма.– Леонтій Войтович

Іконостас церкви Воздвиження Чесного Хреста монастиря Великий Скит у Маняві (Богородчанський іконостас).– Тарас Откович

Наші славні НТШівські ювіляри

Дмитро Штогрин.– Олег Купчинський, Леонід Рудницький

Василь Шевчук.– Леонід Квітковський

Богдан Ковалів.– Олександра Матешук-Вацеба

Борис Білинський.– Олександра Матешук-Вацеба

Василь Похмурський.– Іван Зінь

Ярослав Довгий.– Роман Пляцко, Ігор Стасюк

Григорій Возняк.– Михайло Андрейчин

Олександр Бакай.– Роман Пляцко

Ігор Стасюк.– Ігор Мриглод

Євген Брикайло.– Юрій Барнич

Петро Вольвач.– Роман Яремійчук

Огляди нових книжок, рецензії

Енциклопедія трипільської цивілізації: В 2 т. /Авт. кол.: Н Б. Бурдо, М. Ю. Відейко та ін.– К, 2004.– Т 1.– 703 с; Т 2.– 711 с.– Яна Яковишина

Dariusz Dąbrowski. Daniel Romanowicz król Rusi ( ok. 1201–1264). Biografia polityczna.– Kraków, 2012.– Т 1.– 538 s.– Мирослав Волощук

Богдан Кіндратюк. Дзвонарська культура України.– Івано-Франківськ, 2012.– Юрій Медведик

Стефані Павлишин. Історія однієї кар'єри.– Львів, 2012.– 190 с. З додатком диску “З репертуару І. Маланюк”.– Роман Ференцевич

Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Бібліографічний покажчик 1992–2012 / Упор д. М. Капраль, Н. Кіт, І. Скочиляс.– Львів, 2012.– 336 с.– Н. І.

Атлас історії української державності / Автор-упоряд. В. Грицеляк; Редколегія: Л. Войтович, І. Ровенчак, А. Гречило, І. Дикий, М. Литвин, Р. Новоженець, Р Шуст.– Львів, 2013.– 128 с: іл.– Мирослав Дністрянський

Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроби державного регулювання (1847–1914). Збірник документів і матеріалів / Упоряд.: Г. Борак, В. Баран, Л. Гісцова, Л. Демченко, О. Музичук, П Найденко, В. Шандра; відп. ред. Г. Борак. – К, 2013.– LXII; 810 с: іл.– Степан Гелей

Рух опору в Україні: 1960–1990. Енциклопед. довідник: 2-ге вид. / Передм. О. Зінкевича, О. Обертаса.– К, 2012.– 896 с. + 64 іл.– Юрій Зайцев

Споживча кооперація України: від зародження до сьогодення / [М. В. Аліман, Л. Г. Войнаш, С. Д. Гелей та ін.]; за ред. С Д. Гелея.– Львів, 2013.– 976 с; 650 іл.– Олег Купчинський

Проект на два десятиліття.– Олександра Вісьтак

Августин Баб'як. Подвиг Митрополита Андрея Шептицького як Апостольського візитатора для українців (1920–1923) і його взаємини з урядом Польщі.– Тренто; Больцано, 2013.– 238 с.– о. Порфирій, Підручний ЧСВВ

Маріанна Мовна. Словник львівської говірки першої третини XX століття / Передм. А. Содомори; НТШ.– Львів, 2013.– 160 с: 33 іл.– Софія Когут

Гострі респіраторні вірусні інфекції: навч. посіб. / [М. А. Андрейчин, В. П Малий, Л. Я. Ковальчук та ін.]; за ред. М. А. Андрейчина, В. П. Малого.– Тернопіль, 2011.– 304 с. + 4 с. вкл.– Олександр Зінчук

Конференції, симпозіюми, академії

Хроніка наукових і громадсько-культурних подій: Андрій Сова, Володимир Дутка