59 номер Вісника НТШ

Зміст

Відозви. Заяви

Україноцентризм — головна гуманітарна зброя проти гібридної війни Росії

Україна в умовах військової агресії

Не плутаймо терміни „націоналізм“ і „шовінізм“!— Василь Лизанчук ........
Час мобілізувати синергію України і світу на боротьбу із загрозами глобаль­ної гібридизації.— Степан Вовканич
Гібридна агресія Росії на полях української мови, історії та культури.— Дмитро Чобіт
Мовні екстремісти, Або як мовна толерантність полегшує виявлення „робочих“ цілей.— Сергій Лащенко
Проблемні аспекти розвитку економіки України та напрями її модернізації.— Петро Куцик
Забутий злочин у Вінниці.— Зиновія Служинська

З поточного життя НТШ

Загальні звітно-виборні збори Наукового товариства ім. Шевченка в Україні (2 грудня 2017 року).— Андрій Фелонюк
Засідання Ради НТШ.— Галина Вусик
Діяльність Наукового товариства ім. Шевченка в Америці. В межах кон­фе­рен­ції „100-річчя Української революції і проголошення Незалеж­ности України“
Доповіді, виголошені в НТШ А від червня до грудня 2017 року
Нові члени Наукового товариства ім. Шевченка в Америці
Наукове товариство ім. Шевченка в Канаді — осередок української науки та культури.— За звітом голови НТШ у Канаді Дарії Даревич
80-річчя професора Стефана Козака.— Ірина Роздольська
Новий рік засіяв Товариство ссlхх томом „Записок Наукового товариства ім. Шевченка“.— О. А.
Достойне вшанування наукових досліджень.— Олександра Кузьма, Михай­ло Андрейчин
На пошану пам’яти Патріярха Йосифа Сліпого (До 125-річчя від народження).— Олена Адамович

Статті та повідомлення

Державницький проект Гетьмана Павла Скоропадського.— Юрій Терещен­ко
Українська революція 1914—1923 років у національній пам’яті галичан у міжвоєнний період ХХ століття.— Ігор Соляр
Василь Кучабський про становлення Західноукраїнської державности в 1918—1919 роках.— Степан Гелей
Опозиційний рух 1960—1980-х років.— Юрій Зайцев
Шлях поступу і боротьби (До 125-річчя від народження Олени Степанів).— Пет­ро Білоніжка
Юліян Гірняк — відомий у світі учений та невідомий в Україні (До 110-річчя закону Гірняка періодичности концентраційних змін у хемічних реакціях в однорідній субстанції).— Володимир Шевчук
Олег Романів — видатний вчений та організатор науки (До 90-річчя від народження).— Зиновій Назарчук, Григорій Никифорчин
120 років „Лікарському збірнику“ Наукового товариства ім. Шевченка.— Зиновія Служинська

З архівної полиці

Володимир Децикевич (недооцінений у науці політик, громадсько-культурний діяч і освітянин).— Олег Купчинський

Наші славні НТШівські ювіляри

Марія Ганіткевич.— Михайло Никипанчук, Володимир Старчевський
Іван Климишин.— Марія Ковальчук, Богдан Новосядлий
Мирослава Ковбуз.— Оксана Герцик
Анатолій Самойленко.— Ярослав Притула, Тарас Банах
Йосип Ятчишин.— Марта Ларук

Огляди нових книжок, рецензії

Ярема Кравець. Український Еміль Вергарн (критика, перегуки, переклади).— Львів: Тріада плюс, 2016.— 344 с.— Назар Федорак
Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві / Відп. ред. М. Литвин, упоряд. Ф. Стеблій // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність.— Львів, 2016.— № 28.— 716 с.— Олег Купчинський
Львівська ставропігія: історія, персоналії, взаємини / Наук. ред. Володимир Александрович, Ірина Орлевич.— Львів: Логос, 2017.— 298 с., іл.— Андрій Фелонюк
Глушко М., Хомчак Л. Надсяння: традиційна культура і побут (етно­лінгвіс­тичні скарби).— Львів, 2017.— 592с.— (Серія „Діалектологічна скриня“; Українознавча наукова бібліотека НТШ. Ч. 47).— Володимир Галайчук
Свинко Й. М., Дем’янчук П. М., Волік О. В., Гулик С. В., Гавришок Б. Б.  Геологія міста Тернополя та його околиць: інженерно-геологічний та екологічний аспект.— Тернопіль: фоп Осадца Ю. В., 2017.— 84 с.; іл.— Михай­ло Андрейчин
Атлас інфекційних хвороб / [М. А. Андрейчин, В. С. Копча, С. О. Крамарьов та ін.]; за ред. М. А. Андрейчина.  2-ге вид., випр. і допов.— Тернопіль: Підручники і посібники, 2017.— 288 с.— Олена Усачова

Конференції, симпозіюми, академії

Хроніка наукових і громадсько-культурних подій: Орест Матковський, Микола Ільків-Свидницький, Андрій Фелонюк, Роман Пляцко, Андрій Сова, Софія Легін, Микола Литвин

Наші втрати

Файл(и):