61 номер Вісника НТШ

Зміст
 
Україна в умовах російської агресії
Проблеми державотворення в умовах гібридної війни з Росією.— Володимир Парубій
Релігійна ситуація та порушення свободи віросповідання на окупованих територіях Донеччини (2014—2018).— Ігор Козловський 
„Мовна“ поліція чи мотивовані ентузіясти? (або „русский мир“ в умовах Києва, Одеси та інших великих міст). Волинь воююча і мирна. Наші угро-фіни (про патріотів України угро-фінського походження).— Сергій Лащенко
 
З поточного життя НТШ
Загальні звітні збори Наукового товариства ім. Шевченка в Україні.— Андрій Фелонюк
Привітання Національної академії наук України та її президента Бориса Патона із 100-літніми ювілеями.— Роман Кушнір
З перспективи десяти років: конференції пам’яти Володимира Вуйцика.— Андрій Фелонюк 
Наукове товариство ім. Шевченка в Канаді: підсумки праці за 2018 р.— Дарія Даревич 
Засідання ради НТШ.— Редакція
З’явився друком ССLXXI том „Записок НТШ“.— О. А 
Презентація книжки Аскольда Лозинського.— Олександра Кендус
 
Статті та повідомлення 
Шевченко в українській вічності.— Михайло Шалата
Тризуб як державний символ України (до 100-річчя утвердження).— Андрій Гречило
Ідея української соборности в суспільному житті австрійської Галичини в 60-х рр. ХІХ — на початку ХХ століть.— Ігор Райківський
Об’єднання Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки: обставини та наслідки.— Олег Павлишин
ЗУНР у символічному просторі Львова.— Зоя Баран
Українці Кубані: історія і національно-культурний процес.— Надія Супрун-Яремко
Козаки й Московія (до 400-річчя походу Сагайдачного на Москву).— Іван Сварник
Микола Левитський і Галичина (до 160-річчя від народження).— Степан Гелей
Сучасні соціяльні та екологічні стратегії розвитку кооперативного сектора економіки.— Сергій Семів
Етнографічні заповідники на Гуцульщині, Бойківщині, Лемківщині: їх роль в збереженні етнокультурної спадщини.— Степан Стойко
 
З архівної полиці
Єжи Ґедройц — видатний політик-інтелектуаліст, видавець, редактор і поборник справедливого розв’язання проблеми польсько-українських взаємовідносин.— О. Купчинський
Наукова праця Омеляна Пріцака у Львівському відділі Інституту історії України Академії наук УРСР у 1940 році.— Андрій Фелонюк
 
Наші славні НТШівські ювіляри
Олександра Сербенська.— Василь Лизанчук
Ярослав Ганіткевич.— Зиновія Служинська, Олександра Служинська
Олег Купчинський.— Андрій Гречило, Андрій Фелонюк
Оксана Франко.— Петро Шкраб’юк
Богдан Лукіянець.— Тетяна Крушельницька, Роман Пляцко 
 
Огляди нових книжок, рецензії
Giemza j. Cerkwie i ikony lemkowszczyzny.— Rzeszow, 2017.— 656 s., il.— Володимир Александрович 
Наш герб. Українські символи від княжих часів до сьогодення. Альбом / Текст А. Гречило; упоряд., заг. ред. Б. Завітій.— Київ: Родовід, 2018.— 400 с., іл.— Іван Сварник
Ганна Дидик-Меуш. Комбінаторика української мови ХVІ—ХVІІІ століть: теорія, практика, словник / Наукове товариство ім. Шевченка, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН україни.— Львів, 2018.— 688 с.— Наталія Пуряєва
Слов’янський світ Олафа Брока: Збірник за матеріалами доповідей семінарів до 150-річчя від дня народження першого проф. слов’янських мов Університету Осло / НТШ, Ун-т Осло, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; ред. Т. Льоннґрен, Н. Хобзей.— Львів, 2018.— 264 с.— Галина Сікора
Василина Проскурняк. Суспільно-політична та наукова діяльність Осипа Маковея. Монографія. Біобібліографічний покажчик / Наук. ред. Б. Якимович.— Львів, 2018.— 334 с.— (Серія „Українознавча наукова бібліотека НТШ“. Ч. 49).— Алла Середяк 
Петро Білоніжка. Геохімія біосфери.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018.— 182 с.— Орест Матковський, Михайло Павлунь 
Львів епохи Євгена Озаркевича / За ред. О. Заячківської у співпраці з Л. Матешук-Вацебою, О. Стадник-Миколів та ін.— Львів, 2018.— 122 с.: іл.— (незалежний культурологічний часопис „Ї“. Ч. 91).— Іван Сварник 
Збірник праць: том 11. Архіви Тернопільщини / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка, Державний архів Тернопільської області / Відп. ред. М. Андрейчин; ред. тому Ф. Полянський, Е. Бистрицька.— Тернопіль: тов „Терно-граф“, 2018.— 336 с.; іл.— Ірина Федорів
Наукове товариство імені Шевченка і Тернопільщина (1873—1940): Історично-філософська секція: дійсні члени: бібліогр. покажчик / Уклад. Л. Оленич, кер. проекту й наук. ред. В. Вітенко.— Тернопіль, 2017.— 272 с.— Михайло Андрейчин
Г. М. Возняк, Н. В. Бабій. Володимир Левицький — основоположник української математичної культури / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шев­ченка.— Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2018.— 152 с., іл.— Василь Тадеєв
Шаблій О. І. Суспільна географія. Кн. 3. Проблеми теоретичних досліджень, геогуманісти­ки, географічної освіти.— Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2017.— 562 с.— Степан Гелей
Платон Третяк, Юрій Черневий. Ріст дерев карпатських лісів (у басейні ріки Дністер).— Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018.— 236 с.— Лідія Тасєнкевич
 
Конференції, симпозіюми, академії
Хроніка наукових і громадсько-культурних подій: Марія Альчук, Олег Шаблій, Микола Мушинка, Андрій Сова, Редакція, Історична комісія 
 
Наші втрати:
Учитель, лікар, вчений, патріот.— Володимир Вовк 
Розмаїття світів Анатолія Свідзинського.— Роман Пляцко 
Файл(и):