Інститут колекціонерства українських мистецьких пам’яток при НТШ

Голова комісії

Завалій Ігор Юліянович <ihor.zavaliy@gmail.com> і