Склад Комісії тіловиховання і спорту ім. Івана Боберського

Тимчак Ярослав Володимирович – голова Комісії тіловиховання і спорту імені Івана Боберського Наукового товариства імені Шевченка

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, завідувач кафедрою олімпійської освіти, відповідальний за виховну роботу у Львівському державному університеті фізичної культури.

Напрями наукових досліджень: гуманітарні, світоглядно-філософські аспекти фізичного виховання і спорту, теорія та історія фізичної культури.

 

Сова Андрій Олегович – секретар Комісії тіловиховання і спорту імені Івана Боберського Наукового товариства імені Шевченка

Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри олімпійської освіти Львівського державного університету фізичної культури.

Напрями наукових досліджень: спеціальні історичні дисципліни (символіка, вексилологія, сфрагістика, емблематика, фалеристика, геральдика, генеалогія та ін.), історіографія та джерелознавство історії України, історія України, історія українського кооперативного руху, тіловиховання і спорт, історія українського визвольного руху, історія української культури.

 

 

ДолученняРозмір
Image icon tychmak.jpg1.28 МБ