Склад Економічної комісії

Голова комісії:

Петро Куцик, доктор економічних наук, професор, ректор Львівського торговельно-економічного університету

Освіта: вища, закінчив Львівський торговельно-економічний інститут, 1990 р., за спеціальністю “Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності” 

Трудову діяльність розпочав у серпні 1990 року на посаді голови ревізійної комісії Великоберезнянської РСС Закарпатської ОСС, З грудня 1990 року по грудень 1993 року навчався в аспірантурі Львівського торговельно-економічного інституту.

Науково-педагогічну роботу у вищому навчальному закладі розпочав у 1993 році. Науково-педагогічний стаж складає 23 роки, а саме (1993 – 2000 роки – асистент кафедри бухгалтерського обліку; 2001 – 2002 роки – старший викладач кафедри бухгалтерського обліку; 2002 – 2011 роки – доцент кафедри бухгалтерського обліку Рішенням атестаційної колегії від 23 жовтня 2003 року протокол № 4/34-Д присвоєно вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку (атестат доцента ДЦ № 008560 від 23 жовтня 2003 року); з квітня 2011 року по даний час – професор кафедри бухгалтерського обліку. Рішенням атестаційної колегії від 14 квітня 2011 року протокол № 2/40-П присвоєно вчене звання професора кафедри бухгалтерського обліку (атестат професора 12ПР № 006846 від 14 квітня 2011 р.). 

З лютого 2001 року до березня 2003 року – заступник декана економічного факультету Львівської комерційної академії, з березня 2003 року до червня 2005 року – заступник директора Інституту економіки та фінансів з питань навчальної роботи, з червня 2005 року до березня 2007 року – директор Інституту економіки та фінансів, з березня 2007 року до квітня 2014 року – перший проректор Львівської комерційної академії, а з 7 квітня 2014 року по даний час – ректор Львівського торговельно-економічного університету (до 15 квітня 2016 року – Львівська комерційна академія).

Опублікував 239 наукових і навчально-методичних праць, з них 177 наукових та 62 навчально-методичних праць. Співавтор 15 навчальних посібників і підручників, 16 монографій.

Заступник голови - професор Богдан Семак - проректор з наукової роботи ЛТЕУ.
 
Секретар секції -доцент Сергій Семів.
centercoop@gmail.com тел.: 067 700 70 83