Склад Географічної комісії

Голова комісії

Шаблій Олег Іванович

Науковий ступінь: доктор географічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-22

Електронна пошта: shabliy@lnu.edu.ua

Наукові інтереси: теорія, історія, методологія та методика суспільної географії та картографії; проблеми вищої географічної освіти географічні українознавство і краєзнавство; комплексне атласне картографування; географо-математичне моделювання.

 

Заступник голови

Ровенчак Іван Ілліч

тел. (032) 239-46-61

Секретар

Івах Ярослав Євгенович

тел. (032) 239-46-61