Склад Географічної комісії

Голова комісії

Шаблій Олег Іванович

Заступник голови

Ровенчак Іван Ілліч

Секретар

Івах Ярослав Євгенович