Склад Комісії фізики землі

Голова комісії

Максимчук Валентин Юхимович

Заступник голови

Городиський Юрій Михайлович

Секретар

Сапужак Олег Ярославович