Склад Комісії екологічних технологій

Голова комісії

Библюк Нестор Іванович

Заступники голови

Мальований Мирослав Степанович

Горошко Мирослав Петрович

Секретар

Стиранівський Олег Андрійович