Склад Геологічної комісії

Голова комісії

Матковський Орест Іллярович

Заступник голови

Білоніжка Петро Михайлович

Секретар

Бубняк Ігор Миколайович  <ibubniak@yahoo.com>