Склад Хемiчної комісії

Голова

Каличак Ярослав Михайлович

Заступник голови

Щербина Наталія Миколаївна

Ковбуз Мирослава Олексіївна

Секретар

Дутка Володимир Степанович