Склад Комісії з електроніки і електротехніки

Голова комісії - Зенон Готра,український учений у галузі електротехніки. Доктор технічних наук, почесний професор Національного університету «Львівська політехніка». Академік АН ВШ України з 2010 р.

mseheda@ukr.net