Склад Комісії з електроніки і електротехніки

Голова комісії -

Секретар комісії - Сегеда Михайло mseheda@ukr.net