Склад Комісії фізики

Голова комісії

Пляцко Роман Михайлович. Фізик-теоретик, доктор фізико – математичних наук, дійсний член НТШ, заступник голови Товариства. 

 plyatsko@lms.lviv.ua

 

Секретар

Апуневич Софія Володимирівна, кандидат фіз.-мат. наук 

Тел.: (+380 32) 2394433