Склад Комісії фізики

Голова комісії

Довгий Ярослав Остапович

Заступник голови

Пляцко Роман Михайлович

Секретар

Апуневич Софія Володимирівна