Склад Комісії образотворчого та декоративного мистецтва

Яців Роман Миронович – голова Комісії образотворчого та декоративного мистецтва, кандидат мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи Львівської національної академії мистецтв.

Наукові інтереси: українське мистецтво ХХ ст.: історія і теорія, проблеми художньої творчості в історії персоналій; проблеми методології українського мистецтвознавствата міждисциплінарний підхід до аналізу явищ художньої творчості і мистецьких процесів.

Контактні дані: вул. Кубійовича, 38, м. Львів, 79011 (сл. адреса),

тел. сл.: +38 032 276-55-81; e-mail: nauka@lnam.edu.ua

 

 

Король Софія Іванівна – секретар Комісії образотворчого та декоративного мистецтва, кандидатка мистецтвознавства, завідувачка відділу мистецтвознавства Інституту народознавства НАН України.

Наукові інтереси:історія українського мистецтва ХІХ – ХХ ст.; проблеми романтизму; пейзаж як жанр українського образотворчого мистецтва; мотив, образ, стиль як основні проблеми художніх пошуків образотворчого мистецтва модерного часу.

Контактні дані: проспект Свободи, 15, м.Львів, 79000 (сл. адреса),

тел.сл.:+38 032 297-01-57; e-mail: artso@ukr.net