Склад Комісії фольклористики

ГОЛОВА КОМІСІЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

      Оксана Кузьменко – докторка філологічних наук, провідна наукова співробітниця відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України, дійсний член НТШ, членка Комісії фольклористики при Міжнародному комітеті славістів, членка Асоціації усних істориків України, лауреатка Премії НАН України імені Ф. М. Колесси (2021).
     Наукові інтереси: історичний та воєнний фольклор, динаміка фольклорної традиції, проблем інтегральної міждисциплінарної фольклористики, методів концептуального аналізу, культурна антропологія, усна історія. Актуальна тема – дослідження культури та фольклору трудових невільників в Німеччині періоду Третього Рейху.

kuzmenko.oksana@gmail.com

СЕКРЕТАР

     Марина Демедюк – кандидатка філологічних наук, наукова співробітниця відділу української літератури Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, модераторка facebook-сторінки та youtube-каналу Комісії, членка Української асоціації усної історії.
      Наукові інтереси: українська народна казка, усноісторичні наративи про події ХХ ст., фольклорна традиція Волинського Полісся. Актуальна тема – дослідження усноісторичних наративів кінця ХХ – першої третини ХХІ ст. мешканців Волинського Полісся.