Склад Етнографічної комісії

ГОЛОВА ЕТНОГРАФІЧНОЇ КОМІСІЇ

ТАРАС Ярослав Миколайович - доктор історичних наук, професор, кандидат архітектури, завідувач відділу етнології сучасності Інституту народознавства НАН України, лауреат Державної премії України в галузі архітектури,  дійсний член НТШ

Наукові зацікавлення: етнологія, народна і сакральна архітектура, етноекологія.

Службова адреса:  проспект Свободи, 15, м.Львів, 79000

тел. сл.: (032) 297-01-57;  факс: (032) 297-01-55; дом. 222-99-07; моб. (067) 913 22 95

e-mail: etnomod@yandex.ua

ПОЧЕСНИЙ ГОЛОВА СЕКЦІЇ ЕТНОГРАФІЇ ТА ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

КИРЧІВ Роман Теодорович  - доктор філологічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, провідний науковий співробітник відділу етнології сучасності Інституту народознавства НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України,  дійсний член НТШ

Наукові зацікавлення: українська фольклористика та етнографія, літературознавство, історія українського театру.

СЕКРЕТАР СЕКЦІЇ ЕТНОГРАФІЇ ТА ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

САПЕЛЯК Оксана Адамівна -  кандидат історичних наук,  старший науковий співробітник відділу етнології сучасності Інституту народознавства НАН України

Наукові зацікавлення: історія етнології, міграційні процеси, українці за межами України, народна релігійність.

Службова адреса:  проспект Свободи, 15, м.Львів, 79000

тел. сл.. (032) 297-01-57; моб.(067) 102 27 64

e-mail:    oksana.sapelyak@gmail.com

СЕКРЕТАР ЕТНОГРАФІЧНОЇ КОМІСІЇ

ВИНОГРАДСЬКА  Галина  Михайлівна - молодший науковий співробітник відділу етнології сучасності Інституту народознавства НАН України

Наукові зацікавлення: календарні звичаї та обряди українців, етнокультурні процеси у середовищі переселенців з Надсяння, Холмщини та Підляшшя під час та після депортацій 1944–1947 років.

Службова адреса:  проспект Свободи, 15, м.Львів, 79000

тел. сл.. (032) 297-01-57;   (моб.) (067) 340 13 79

e-mail: halyna1310@gmail.com

ДІЙСНІ ЧЛЕНИ

ПАВЛЮК Степан Петрович - доктор історичних наук, професор, академік НАН України,  директор Інституту народознавства НАН України, завідувач відділу історичної етнології Інституту народознавства НАНУ, дійсний член НТШ

Наукові зацікавлення: питання етногенезу, етнополітології, народознавства, теоретичні проблеми традиційної української культури.

(службова адреса):  проспект Свободи, 15, м.Львів, 79000

Телефон (032) 297-01-57, (0322) 72-70-20  Факс (032) 297-01-55

e-mail: ina@mail.lviv.ua

ГЛУШКО Михайло Степанович - доктор історичних наук, професор кафедри етнології Львівського національного університету імені Івана Франка, дійсний член НТШ

Наукові зацікавлення: походження, джерела та етапи розвитку різних об’єктів традиційної матеріальної і духовної культури українського етносу, слов’ян загалом, українська усна народна творчість, історія української етнологічної науки.

(адреса службова): Історичний факультет, кафедра етнології,  вул..Унівеситетська 1, м.Львів, 79602

тел.сл.  (032) 239 45 40

e-mail: kfetno_lnu@yahoo.com