Склад Комісії всесвітньої літератури ім. М. Лукаша

ГОЛОВА КОМІСІЇ

Шмігер Тарас Володимирович, перекладознавець, кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

СЕКРЕТАР

Наняк Юлія Олегівна