Склад Комісії всесвітньої літератури ім. М. Лукаша

ГОЛОВА КОМІСІЇ

Зорівчак Роксолана Петрівна, завідувач кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура, доктор філологічних наук, професор

Наукові інтересиДослідник англійської фразеології, теоретичних проблем перекладу, історії та лінгвостилістичної специфіки входження українського художнього слова до англомовного світу  і англомовних авторів до української літератури, засновник англомовної Шевченкіани як окремої дослідчої галузі. Чимало праць Р. Зорівчак присвячено історії українського художнього перекладу. Чимало зусиль віддає Р. Зорівчак випрацюванню концепції вишколу перекладачів, удосконаленню методики викладання перекладознавчих дисциплін, зокрема в контексті нових лінгвістичних парадигм.

Телефон (робочий):(032) 239-47-99

Електронна пошта:roksolana.zorivchak@lnu.edu.ua

 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ

Шмігер Тарас Володимирович, перекладознавець, кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

СЕКРЕТАР

Миняк Юлія Олегівна