Склад Літературознавчої комісії

ГОЛОВА ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ КОМІСІЇ

Федорак Назар Любомирович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури ім. акад. М.Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка. Член редколегії видань наукового проєкту «Львівська медієвістика» та «Записок Наукового Товариства імені Т.Шевченка» (філологічна секція). Член журі конкурсу молодих прозаїків ім. Катрі Гриневичевої.

Наукові зацікавлення: Історія та поетика давньої української літератури; історія та поетика західноєвропейської літератури Середніх віків і Відродження; медієвістика.

(службова адреса): Україна, 79000 Львів, Університетська 1, ЛНУ імені Івана Франка

 

тел. (+38 032) 239-41-90 (сл.), (+38 032) 275-25-82 (дом.)

Email: nfedorak@ukr.net

Заступник голови Літературознавчої комісії

Ільницький Данило Ярославович - кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу української літератури Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, голова Ради молодих вчених Інституту.

Наукові інтереси: література, мистецьке/інтелектуальне життя і теоретико-літературознавчий дискурс у Львові на початку ХХ ст. та в міжвоєнний період; художня та інтелектуальна творчість Б. І. Антонича; проблеми психології творчості.
(службова адреса): Україна,  79026 Львів, Козельницька 4, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України
тел. +38 (032) 270-70-22 (сл.)
 
Секретар Літературознавчої комісії:
Мазепа Марія Ярославівна
тел: 0974916775