Склад Мовознавчої комісії

ГОЛОВА МОВОЗНАВЧОЇ КОМІСІЇ:

Ганна Дидик-Меуш, мовознавець, історик мови, лексикограф, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник відділу української мови Інституту українознавства ім.І. Крип’якевича НАН України
тел. 050 37 050 42
hannadydyk@ukr.net
hanna.dydykmeush@gmail.com

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ МОВОЗНАВЧОЇ КОМІСІЇ:

Галина Тимошик, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови ім.проф.Івана Ковалика Львівського національного університету ім. І.Франка
тел. 050 207 63 05
halyna.tymoshyk@gmail.com