Склад Мовознавчої комісії

ГОЛОВА МОВОЗНАВЧОЇ КОМІСІЇ:

Хобзей Наталія Василівнакандидат філологічних наук, Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України, завідувач відділу.

Телефон: (032) 2707022

 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ:

Дидик - Меуш Ганна Михайлівна, мовознавець, кандидат філологічних наук.