Склад Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін