Склад Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін

ГОЛОВА КОМІСІЇ

Гречило Андрій

 

Гречило Андрій Богданович  — український історик, провідний науковий співробітник Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, доктор історичних наук. Дійсний член НТШ, голова Українського геральдичного товариства.

Наукові зацікавлення: геральдика, сфрагістика, вексилологія та емблематика: джерелознавчий аспект, загальнотеоретичні дослідження та практична реалізація розробок.

(службова адреса): Україна, м. Львів, вул. Винниченка, 24, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

Email: grechylo@yahoo.com

 

 

СЕКРЕТАР КОМІСІЇ

   

Ільків-Свидницький Микола Мирославович – завідувач відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг імені Федора Максименка Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат історичних наук.

Наукові зацікавлення: спеціальні історичні науки, історіографія та історія спеціальних історичних наук, палеографія (латинська і кирилична), кодикологія, книгознавство (бібліологія), документознавство, історія середньовіччя та ранньомодерного часу.

Email: ilkiv_sv@yahoo.com