Склад Правничої комісії

ГОЛОВА КОМІСІЇ:

Андрусяк Тарас Григорович, доцент кафедри історії держави, права та політико-правових учень

Науковий ступінь:кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент 

Телефон (робочий): (032) 239-41-73

Електронна пошта: taras.andrusiak@lnu.edu.ua