Склад Історичної комісії

ГОЛОВА КОМІСІЇ

 

Литвин Микола Романович – український історик, директор Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, доктор історичних наук, професор

Наукові зацікавлення: новітня історія України, українсько-польські відносини, картографія та археографія, історичне краєзнавство, просопографія.

(службова адреса): Україна, м. Львів, вул. Козельницька, 4,  Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України

тел. +30032  270-70-22 (сл.)

Email: inukr@inst-ukr.lviv.ua

 

СЕКРЕТАР КОМІСІЇ

 

 

Хахула Любомир Ігорович – молодший науковий співробітник Інституту українознавства імені Івана Крип'якевича НАН України.

Email: l.khakhula@gmail.com