Склад Археологічної комісії

ГОЛОВА КОМІСІЇ

Крушельницька Лариса

 

Крушельни́цька Лари́са Іва́нівна  — український археолог, бібліотекознавець, доктор історичних наук, професор. Дійсний член НТШ.

Наукові зацікавлення: широке коло проблем археології бронзового і ранньозалізного віку Центральної та Східної Європи.

 

 

СЕКРЕТАР КОМІСІЇ

Бандрівський Микола

 

Бандрівський Микола Стефанович – кандидат історичних наук, молодший науковий співробітникІнститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України.

Наукові зацікавлення: релігія і поховальний обряд на заході Українського Лісостепу в епоху бронзи ─ раннього заліза: взаємовідносини лісостепових і степових спільнот у вказаний період.

тел. +30032 276-51-61 (сл.)

Email: bandrm@ukr.net