Склад Лікарської комісії

Голова Лікарської комісії НТШ

Чоп’як Валентина Володимирівна — доктор медичних наук, професор,
заслужений лікар України, завідувач кафедри клінічної імунології та
алергології ЛНМУ ім. Д. Галицького, дійсний член НТШ,
член Президії Товариства.

Чоп’як Валентина Володимирівна

Заступник голови Лікарської комісії

Гаврилюк Анна Мирославівна, член Наукового товариства ім. Шевченка

 

Секретар Лікарської комісії

Горбаль Наталя Миронівна — кандидат медичних наук,
асистент кафедри клінічної імунології та алергології,
лікар-ревматолог відділення ревматології КНП ЛОР "ЛОКЛ",
член Наукового товариства ім. Шевченка

 

7 лютого 1898 року доктором Євгеном Озаркевичем було ініційовано заснування Лікарської комісії НТШ та видання власного наукового журналу, де можна публікувати свої матеріали досліджень, спостережень і ділитись досвідом, також важливим завданням було створення фахової лікарської термінології українською мовою.  

Результатом спільної кропіткої праці стала поява шести перших випусків «Лікарського збірника» протягом 1898-1902 років. Головний редактор Євген Озаркевич вважав, що доцільно публікувати праці українською та іноземною, зазвичай німецькою, мовами задля швидшої інтеграції в європейську медичну науку. Часопис розповсюджувався не тільки в Галичині, а й на Наддніпрянщині та в сусідніх державах, де працювали українські лікарі. З урахуванням історичних обставин у роки Першої та Другої світових війн і повоєнний час діяльність усіх українських організацій була заборонена. Однак українські лікарі за океаном у 1948 році відновили діяльність Лікарської комісії НТШ, створили свій осередок розвитку української медичної науки, їхня праця стала містком, який відновила  добрі починання кінця XIX ст. У 1990 році у м. Львові було відновлено НТШ та з ініціативи львівських лікарів поновлено діяльність Лікарської комісії і видання «Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Лікарський збірник. Медицина і біологія. Нова серія». Лікарська комісія задекларувала та зберігає передові фахові, національно-патріотичні позиції, об’єднуючи однодумців, які мають мету створювати, поширювати й інтегрувати здобутки українських вчених з природничих наук і медицини у світову науку. За ініціативи Президії НТШ з 2015 року часопис виходить як самостійне видання «Медичні науки» в  складі «Праць Наукового товариства ім. Шевченка». З 2017 року часопис індексується за DOI у міжнародній системі «CrossRef», а з 2021 року – в міжнародній наукометричній базі« Scopus».

Очолювали Лікарську комісію провідні науковці в галузі медицини: Євген Озаркевич (1902—1923 рр.), Щасний Сельський (1898—1901 рр.), Мар'ян Панчишин (1924—1940 рр.), Ярослав Ганіткевич (1998—2000 рр.), Ірина Даценко (2000—2006 рр.), Ярема Томашевський (2006—2008 рр.), Зиновія Служинська (2009-—2012 рр.), Леся Матещук-Вацеба (2013—2015 рр.), Оксана Заячківська (2015—2018 рр.), Валентина Чоп’як (з 2018 р.).

Стратегія розвитку лікарської комісії ґрунтується на об’єднанні провідних медиків-науковців, розширенні міжнародної співпраці відповідно до сучасних соціальних викликів і потреб нового покоління лікарів, заохочення участі студентів медиків і молодих лікарів, фармацевтів до наукової та дослідницької діяльності, розробка дієвих механізмів конкурсного фінансування науки. Враховуючи наявність багатовекторного  світу і поширеність цифрових технологій, перспективним є створення умов для впровадження досвіду українських вчених медиків, які працюють за кордоном, для розвитку високотехнічних технологій в медицині та природничих науках, а також друкування результатів цих робіт для розвитку часопису «Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Медичні науки».

Стратегія розвитку лікарської комісії у 2018 – 2022 роках ґрунтується на об’єднанні зусиль провідних медиків і науковців з державних, приватних і академічних структур для створення продуктивного наукового середовища, яке б дало змогу забезпечити доступні умови для проведення досліджень у медицині та природничих науках, сприяло розвитку медицини та фармації України відповідно до стандартів високорозвинених країн, що допоможе прогресувати українській медичній науці. Для цього було розроблено дієві механізми конкурсного фінансування науки, запроваджено стипендіальну підтримку молодих вчених, розширено міжнародну співпрацю, програми обмінів для студентів, молодих лікарів і досвідчених фахівців відповідно до сучасних вимог суспільства. Важливий напрям роботи лікарської комісії – участь у реформах медичної освіти та перегляді стандартів вищої медичної освіти в Україні відповідно до Міжнародних стандартів навчання (ISCED – International Standard Classification of Education) у вищій освіті, враховуючи процеси глобалізації.

Ключовими завданнями Лікарської комісії активне проведення міжнародних наукових заходів, пошук  міжнародних наукових медичних грантів, консультативні сесії для певних цільових груп пацієнтів, залучення студентів медиків і молодих лікарів до наукової та дослідницької діяльності, участі у профілактично-просвітницьких і громадських акціях, підтримка у регулярному  виданні  часопису.

Основними напрямками роботи Лікарської комісії НТШ є: хірургія, травматологія, онкологія, внутрішня медицина, соціальна медицина, громадське здоров’я, фармація, імунологія, ревматологія, алергологія, реабілітація тощо

Меценати, доброчинці: проф. П. Джуль, д-р П. Пундій, Фундація Омеляна і Те­тяни Антоновичів (президент д-р Ігор Воєвідка), США, проф. М. Корпан (Австрія), ЛНМУ ім. Да­нила Галицького (ректор,акад. Б. Зіменковський), проф. Б. Білинький, проф. О. Кіцера, проф. Л. Матешук-Вацеба, проф. О. Заячківська, проф. Ю. Вовк, проф. Н. Володько, проф. В. Чоп’як, д. мед. н. І. Гайдучок, доц. З. Служинська, канд. мед. наук О.Служинська (директор БФ САЛЮС), біолог В. Пишний, почесний директор Бориславського медичного коледжа Р. Поцюрко, д.мед.н.