Склад Лікарської комісії

Голова Лікарської комісії НТШ
 

Чоп’як Валентина Володимирівна  доктор медичних наук, професор,
заслужений лікар України, завідувач кафедри клінічної імунології та
алергології ЛНМУ ім. Д. Галицького,

член Президії Наукового товариства ім. Шевченка.

 

Заступник голови Лікарської комісії
Гаврилюк Анна Мирославівна

 

Секретар Лікарської комісії
Горбаль Наталя Миронівна — кандидат медичних наук,
асистент кафедри клінічної імунології та алергології,
лікар-ревматолог відділення ревматології КНП ЛОР "ЛОКЛ",
член
Наукового товариства ім. Шевченка

 

 

 

7 лютого 1898 року доктором Євгеном Озаркевичем було ініційовано заснування Лікарської комісії НТШ та видання власного наукового журналу, де можна публікувати свої матеріали досліджень, спостережень і ділитись досвідом, також важливим завданням було створення фахової лікарської термінології українською мовою.  

Результатом спільної кропіткої праці стала поява шести перших випусків «Лікарського збірника» протягом 1898-1902 років. Головний редактор Євген Озаркевич вважав, що доцільно публікувати праці українською та іноземною, зазвичай німецькою, мовами задля швидшої інтеграції в європейську медичну науку. Часопис розповсюджувався не тільки в Галичині, а й на Наддніпрянщині та в сусідніх державах, де працювали українські лікарі. З урахуванням історичних обставин у роки Першої та Другої світових війн і повоєнний час діяльність усіх українських організацій була заборонена. Однак українські лікарі за океаном у 1948 році відновили діяльність Лікарської комісії НТШ, створили свій осередок розвитку української медичної науки, їхня праця стала містком, який відновила  добрі починання кінця XIX ст. У 1990 році у м. Львові було відновлено НТШ та з ініціативи львівських лікарів поновлено діяльність Лікарської комісії і видання «Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Лікарський збірник. Медицина і біологія. Нова серія». Лікарська комісія задекларувала та зберігає передові фахові, національно-патріотичні позиції, об’єднуючи однодумців, які мають мету створювати, поширювати й інтегрувати здобутки українських вчених з природничих наук і медицини у світову науку. За ініціативи Президії НТШ з 2015 року часопис виходить як самостійне видання «Медичні науки» в  складі «Праць Наукового товариства ім. Шевченка». З 2017 року часопис індексується за DOI у міжнародній системі «CrossRef», а з 2019 року – в міжнародній наукометрічній базі« Scopus».