Загальні звітні збори Наукового товариства ім. Шевченка

Загальні звітні збори
Наукового товариства ім. Шевченка

9 грудня 2006 р. в Актовій залі Львівського національного університету імені Івана Франка відбулися Загальні звітні збори НТШ за період від листопада 2005 р. до листопада 2006 р. Збори складалися з двох частин: перша частина була присвячена заслуховуванню та обговоренню наукових доповідей, друга — звітам Президії і Ревізійної комісії Товариства, прийняттю ухвал і виборам дійсних членів НТШ.
На початок зборів зареєструвались понад 150 учасників, з них 82 дійсних члени НТШ. Вступним словом збори відкрив Голова НТШ Олег Купчинський. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять дійсних членів Товариства, які відійшли у вічність.
До програми зборів увійшли наукові доповіді: Ігор Гирич, „Михайло Грушевський та Іван Франко: взаємини вчених і спільна праця“; Володимир Білецький, „Мовно-культурне поле сучасної Східної України“; Роман Кирчів, „Голодомор як геноцид української нації і комуністична політика русифікації в Україні“ та співдоповіді: Іван Головацький, „Документи про голодомор в Україні“, Олександр Козаренко, „Національна культура в умовах етноциду України“.
Усі доповіді викликали значний інтерес і жваве обговорення, в якому взяли участь М. Глушко, М. Голубець, Р. Зорівчак, Б. Білинський, І. Вакарчук, Р. Базилевич, Р. Кушнір, В. Ревенко, Г. Скорейко, О. Нестер та ін.
Проєкт відозви НТШ про голодомор в Україні зачитав А. Карась. Прийнято рішення опублікувати текст відозви після її доопрацювання.
У звітній доповіді голови НТШ Олега Купчинського подано ґрунтовний аналіз підсумків діяльности Товариства за минулий рік і намічено першочергові завдання на найближчий час і на перспективу. Звіт Ревізійної комісії НТШ зачитав Б. Білинський. В обговоренні звітів взяли участь: В. Білецький, Я. Довгий, Р. Зорівчак, В. Панасюк, В. Чорній, Н. Библюк, Я. Томашевський, Р. Кушнір. Збори прийняли Ухвалу, в якій дано позитивну оцінку діяльности Президії НТШ за звітний період.
Кандидатури для обрання дійсними членами НТШ представили О. Купчинський і Р. Пляцко. У підсумку таємного голосування дійсними членами НТШ обрані: Михайло Андрейчин, Юрій Головач, Григорій Зленко, Роман Іваничук, Наталія Кашкадамова, Любов Кияновська, Петро Лозиняк, Роман Лубківський, Дмитро Павличко, Богдан Пташник, Петро Ротач, Феодосій Стеблій, Дмитро Федасюк, Іван Федик, Йосип Ятчишин.