З глибоким сумом повідомляємо, що 21 вересня 2022 року на 88-му році життя відійшов у вічність дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка — Нестор Іванович Библюк

З глибоким сумом повідомляємо, що 21 вересня 2022 року на 88-му році життя відійшов у вічність ві­домий ук­ра­їнсь­кий вче­ний в га­лу­зі динаміки лісових машин та екологічних технологій лісотранспорту, дійсний член Лісівничої академії наук України та Наукового товариства ім. Шевченка, відмінник освіти України, доктор технічних наук, професор, багатолітній завідувач кафедри лісових машин, нев­том­ний гро­мадсь­кий ді­яч Библюк Нестор Іванович.

 

https://nltu.edu.ua/index.php/novyny/item/1335-vidiishov-u-vichnist-prof...