Видання НТШ

І. Серія: Записки Наукового товариства ім. Шевченка

1. Записки НТШ. Том CCXXI. Праці Філологічної секції / Редактори тому Микола Ільницький, Олег Купчинський.- Львів, 1990.- 383 с.

Записки НТШ. Том CCXXII. Праці Історично-філософської секції / Редактор тому Олег Купчинський.- Львів, 1991.- 471 с.

Записки НТШ. Том CCXXIII. Праці Секції етнографії та фольклористики / Редактори тому Роман Кирчів, Олег Купчинський.- Львів, 1992.- 462 с.

Записки НТШ. Том CCXXIV. Праці Філологічної секції / Редактори тому Микола Ільницький, Олег Купчинський.- Львів, 1992.- 463 с.

Записки НТШ. Том CCXXV. Праці Історично-філософської секції / Редактор тому Олег Купчинський.- Львів, 1993.- 486 с.

Записки НТШ. Том CCXXVI. Праці Музикознавчої комісії / Редактори тому Олег Купчинський, Юрій Ясиновський.- Львів, 1993.- 532 с.

Записки НТШ. Том CCXXVII. Праці Секції мистецтвознавства / Редактори тому Олег Купчинський, Володимир Овсійчук, Андрій Рудницький.- Львів, 1994.- 511 с.

Записки НТШ. Том CCXXVIII. Праці Історично-філософської секції / Редактор тому Олег Купчинський.- Львів, 1994.- 554 с.

Записки НТШ. Том ССXXIX. Праці Філологічної секції / Редактори тому Микола Ільницький, Олег Купчинський.- Львів, 1995.- 623 с.

Записки НТШ. Том CCXXX. Праці Секції етнографії та фольклористики / Редактори тому Роман Кирчів, Олег Купчинський.- Львів, 1995.-599 с.

Записки НТШ. Том CCXXXI. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін / Редактори тому Ярослав Дашкевич, Олег Купчинський.- Львів, 1996.- 615 с.

Записки НТШ. Том CCXXXII. Праці Музикознавчої комісії / Редактори тому Олег Купчинський, Юрій Ясиновський.- Львів, 1996.- 615 с.

Записки НТШ. Том CCXXXIІІ. Праці Історично-філософської секції / Редактор тому Олег Купчинський.- Львів, 1997.- 631 с.

Записки НТШ. Том ССXXXIV. Праці Філологічної секції / Редактор тому Олег Купчинський.- Львів, 1997.- 698 с.

Записки НТШ. Том ССXXXV. Праці Археологічної комісії / Редактори тому Микола Бандрівський, Лариса Крушельницька, Олег Купчинський.- Львів, 1998.- 717 с.

Записки НТШ. Том ССXXVI. Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва / Редактори тому Олег Купчинський, Володимир Овсійчук.- Львів, 1998.- 675 с.

Записки НТШ. Том CCXXXVII. Праці Театрознавчої комісії / Редактори тому Ірина Волицька, Олег Купчинський, Ростислав Пилипчук.- Львів, 1999.- 681с.

Записки НТШ. Том ССXXXVIII. Праці Історично-філософської секції / Редактор тому Олег Купчинський.- Львів, 1999.- 668 с.

Записки НТШ. Том CCXXXIX. Праці Філологічної секції / Редактор тому Олег Купчинський; Ред. колегія: Уляна Єдлінська, Роксоляна Зорівчак, Олег Купчинський, Олекса Мишанич, Леонід Рудницький, Любомир Сеник, Олександра Сербенська.- Львів, 2000.- 644 с.

Записки НТШ. Том ССXL. Праці Комісії спеціальних (допоміжних)історичних дисциплін / Редактор тому Олег Купчинський.- Львів, 2000.- 731 с.

Записки НТШ. Том CCXLI. Праці Комісії архітектури та містобудування / Редактори тому Олег Купчинський, Андрій Рудницький.- Львів, 2001.- 654 с.

Записки НТШ. Том ССXLII. Праці Секції етнографії і фольклористики / Редактори тому Роман Кирчів, Олег Купчинський, Михайло Глушко.- Львів, 2001.- 732 с.

Записки НТШ. Том ССXLIII. Праці Історично-філософської секції / Редактор тому Олег Купчинський.- Львів, 2002 р.- 724 с.

Записки НТШ. Том ССXLIV. Праці Археологічної комісії / Редактори тому Микола Бандрівський, Лариса Крушельницька, Олег Купчинський.- Львів, 2002.- 748 с.

Записки НТШ. Том ССХІ. Філологічна секція: Збірник праць і матеріалів на пошану Василя Лева (1903-1991) / Редакція: Олег Купчинський, Марія Овчаренко, Леонід Рудницький, Євген Федоренко (відп. редактор),Богдан Чопик.- Львів; Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1996.- 311 с.

Записки НТШ. Том ССХІІ. Філологічна секція: Збірник праць і матеріалів на пошану Григорія Лужницького (1903-1990) / Редакція: Володимир Жила, Олег Купчинський, Леонід Рудницький, Василь Ящун (відп. редактор).- Львів; Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1996.- 357 с.

ІІ. Серія: Праці Наукового товариства ім. Шевченка

Праці НТШ. Том І. Геологія, геофізика, хемія, біохемія, матеріалознавство, механіка матеріалів / Ред. колегія: Георгій Максимович (гол. редактор), Юлій Бабей, Іван Головацький (ред. розділу біохемія), Євген Гладишевський, Микола Демедюк, Григорій Кіт, Мирослава Ковбуз (ред. розділу хемія), Володимир Колодій (ред. розділу геологія), Олег Купчинський, Володимир Панасюк, Михайло Пашечко (ред. розділу матеріалознавство), Василь Похмурський, Олег Романів, Ярослав Сапужак, Георгій Сулим, Ольга Юркевич (ред. розділу геофізика), Степан Ярема (ред. розділу механіка матеріалів).- Львів, 1997.- 647 с.

Праці НТШ. Том ІІ. Матеріалознавство і механіка матеріалів, хемія, медицина, екологія, екологічні технології / Ред. колегія: Георгій Максимович (гол. редактор), Михайло Пашечко, Олександр Балицький, Нестор Библюк (ред. розділу екотехнології), Ірина Даценко (ред. розділу медицина), Мирослава Ковбуз (ред. розділу хемія), Олег Купчинський, Костянтин Малиновський (ред. розділу екологія), Володимир Панасюк, Василь Похмурський, Олег Романів, Георгій Сулим, Микола Стащук (ред. розділу матеріалознавство і механіка матеріалів).- Львів, 1998.- 700 с.

Праці НТШ. Том ІІІ. Екологічний збірник на пошану Андрія Созонтовича Лазаренка / Ред. колегія: Йосип Берко, Орест Демків, Костянтин Малиновський (голова), Василь Ткачик, Платон Третяк, Юрій Чорнобай, Йосип Царик.- Львів, 1999.- 278 с.

Праці НТШ. Том IV. Студії з поля історії української науки та техніки / Ред. тому Олександр Коновець, Олег Романів - Львів, 2000.- 288 с.

Праці НТШ. Том V. Геологічний збірник на пошану Северина Пастернака / Ред. колегія: Володимир Колодій (голова), Георгій Бойко, Ігор Бубняк, Данило Дригант, Юрій Крупський, Орест Ступка, Ярослав Сапужак.- Львів, 2001.- 118 с.

Праці НТШ. Том VI. Матеріалознавство і механіка матеріалів / Ред. колегія: Георгій Максимович (гол. редактор), Михайло Пашечко, Олександр Балицький, Олег Купчинський, Володимир Панасюк, Василь Похмурський, Олег Романів, Георгій Сулим, Микола Стащук.- Львів, 2001.- 138 с.

Праці НТШ. Том VII. Екологічний збірник-2: Екологічні проблеми природокористування та біорозмаїття Львівщини / Ред. колегія: Йосип Берко, Петро Гнатів, Орест Демків, Наталія Калинович, Костянтин Малиновський (голова), Платон Третяк, Юрій Чорнобай, Йосиф Царик.- Львів, 2001.- 330 с.

Праці НТШ. Том VIII. Геофізика / Ред. колегія: Ярослав Сапужак (відп. редактор), Валентин Максимчук, Юрій Городиський, Анатолій Білінський, Євген Булах, Тарас Вербицький, Степан Дещиця, Володимир Колодій, Валентин Кузнєцов, Орест Ступка, Володимир Шуман.-Львів, 2002.- 189 с.

Праці НТШ. Том IX. Матеріалознавство і механіка матеріалів. Збірник на пошану академіка Ярослава Підстригача. До 75-річчя з дня народження / Ред. колегія: Георгій Максимович (гол. редактор), Олександр Балицький, Олег Купчинський, Роман Кушнір, Зіновій Назарчук, Василь Осадчук, Володимир Панасюк, Михайло Пашечко, Василь Похмурський, Олег Романів, Микола Стащук, Георгій Сулим.- Львів, 2003.- 158 с.

Праці НТШ. Том X. Хемія та біохемія / Ред. колегія: Євген Гладишевський (відп. редактор), Іван Головацький, Микола Ганущак, Мирослава Ковбуз, Михайло Никипарчук, Олег Романів, Ростислав Стойка, Олег Суберляк.- Львів, 2003.- 297 с.

Праці НТШ. Том XI. Географія: Матеріали Міжнародної наукової конференції "Актуальні проблеми географічного українознавства на зламі тисячоліть (до 100-річчя від дня народження Володимира Кубійовича)". Львів, 7-8 листопада 2000 року / Редактор тому Олег Шаблій.- Львів, 2003.- 430 с.

ІІІ. Серія: Українознавча бібліотека НТШ

Число 1. ЖУКОВСЬКИЙ Аркадій, СУБТЕЛЬНИЙ Орест. Нарис історії України / Редактори Ярослав Грицак, Олег Романів.- Львів, 1991, 1992, 1993 (три наклади).- 232 с.

Число 2. ПАДОХ Ярослав. Грунтове судочинство на Лівобережній Україні у другій половині XVII-XVIII столітті / Редактор Олег Купчинський.- Львів, 1994.- 199 с.

Число 3. КОСИК Володимир. Україна і Німеччина в Другій світовій війні / Редактор Олег Романів; Перекл. з французької Романа Осадчука.- Париж; Нью-Йорк; Львів, 1993.- 60 с.

Число 4. РІПЕЦЬКИЙ Степан. Українське Січове Стрілецтво / Редактор Олег Романів.- Львів, 1995.- 358 с.

Число 5. МАТІЇВ-МЕЛЬНИК Микола. Твори / Редактор Микола Ільницький; Упорядник Василь Курищук.- Львів, 1995.- 643 с.

Число 6. ДЗЕНДЗЕЛІВСЬКИЙ Йосип. Українське і слов'янське мовознавство: Збірник праць / Відп. редактор Олег Купчинський.- Львів, 1996.- 520 с.

Число 7. ШЕВЕЛЬОВ Юрій. Внесок Галичини у формування української літературної мови / Текст упорядкувала Олена Гузар.- Львів; Нью-Йорк, 1996.- 192 с.

Число 8. Акція "Вісла": Документи / Впоряд. і редакція Євгена Місила; Перекл. з польської Івана Сварника.- Львів; Нью-Йорк, 1997.- 564 с. (Видано спільно з Фундацією Українського Вільного Університету в ЗСА та Фундацією Дослідження Лемківщини в Америці)

Число 9. ДОМБРОВСЬКИЙ Олександр. Студії з ранньої історії України: Збірник праць / Редактори Любомир Винар, Олег Купчинський.- Львів; Нью-Йорк, 1998.- 536 с. (Видано спільно з Українським Історичним Товариством)

Число 10. РУДНИЦЬКИЙ Леонід. Іван Франко і німецька література: Друге доповнене і розширене видання / Відп. редактор Олег Купчинський.- Львів, 2002.- 240 с.

Число 11. ЛЕНЦИК Василь. Визначні постаті Української Церкви: Митрополит Андрей Шептицький і Патріарх Йосиф Сліпий / Редактор Анна Ленцик-Павлічко.- Львів: Свічадо, 2001.- 608 с.

Число 12. МУДРИЙ Василь. Змагання за українські університети в Галичині / Редактор Олег Романів.- Львів; Нью-Йорк, 1999.- 194 с. (Видано спільно з Фундацією Українського Вільного Університету в ЗСА )

Число 13. ШАНКОВСЬКИЙ Лев. Українська Галицька Армія: Воєнно-історична студія / Редактор Олег Романів.- Львів, 1999.- 397 с.

Число 14. СИЧ Мирослав. Українська кооперація в Галичині під час Другої світової війни / Перекл. з польської Богдана Романіва.- Львів, 1999.- 333 с.

Число 15. КОЗАРЕНКО Олександр. Феномен української національної музичної мови / Відп. редактори Ігор Пясковський, Олег Купчинський.- Львів, 2000.- 286 с.

Число 16. ЦАЛАЙ-ЯКИМЕНКО Олександра. Київська школа музики ХVII ст. / Відп. редактори: Ніна Герасимова-Персидська, Олег Купчинський, Олекса Мишанич.- Львів, 2002.- 500 с.: 12 іл.

Число 18. РОМАНІВ Олег, ФЕДУЩАК Інна. Західноукраїнська трагедія 1941.- Львів; Нью-Йорк, 2002, 2003 (два наклади).- 430 с. (Видано спільно з Фундацією Українського Вільного Університету в США)

IV. Серія: Праці сесій, конференцій, симпозіумів, "круглих столів" НТШ

Т. Шевченко і українська національна культура: Матеріали наукового симпозіуму до 175-річчя від дня народження Т. Шевченка та 115­річчя заснування Наукового товариства ім. Шевченка (Львів, 8-9 червня 1989 р.) / Ред. колегія: Л. Г. Боднар, Г. В. Войтів, В. І. Горинь, О. A. Купчинський, Л. Т. Сеник, Ф. І. Стеблій.- Львів, 1990.- 156 с. (Видано спільно з Інститутом суспільних наук АН УРСР та ін.)

Том 1. Наукове товариство ім. Шевченка і українське національне відродження: Перша наукова сесія НТШ: Доповіді, повідомлення, матеріали (Березень, 1990) / Упорядник Олег Купчинський.- Львів, 1992.- 222 с.

Том 2. Проблеми дослідження історії України: Перший круглий стіл істориків: Доповіді, виступи, дискусії (Славсько, 4-6 вересня, 1990) / Вид. підготували: Богдан Романів, Олег Купчинський, Олег Романів; Відп. редактор: Ярослав Грицак, Ярослав Дашкевич.- Львів, 1993.- 200 с.

Том 3. Михайло Грушевський: Збірник наукових праць і матеріалів Міжнародної ювілейної конференції, присвяченої 125-й річниці від дня народження Михайла Грушевського / Ред. колегія: Любомир Винар, Микола Ільницький, Аркадій Жуковський, Олег Купчинський (відп. редактор), Мирослав Лабунька, о. Ісидор Патрило, Олег Романів, Леонід Рудницький.- Львів, 1994.- 488 с. (Видано спільно з Українським історичним товариством)

Том 4. Проблеми літературознавства і художнього перекладу: Збірник наукових праць і матеріалів / Упорядник тому Олег Купчинський.- Львів, 1997.- 288 с.

Том 5. Питання історії української і слов'янських мов та культур: Збірник доповідей і повідомлень / Упорядник тому Олег Купчинський.- Львів, 1997.- 234 с.

Том 6. Формування української нації. Історія та інтерпретації: Матеріали Круглого столу істориків України (Львів-Брюховичі, 27 серпня 1993 року). Історична комісія / Упоряд., перекл. та редакція текстів: Ярослава Грицака, Олени Джеджори.- Львів, 1995.- 129 с.: 7 іл. (Видано спільно з Інститутом історичних досліджень Львівського державного університету ім. І. Франка)

Том 7. Український правопис і наукова термінологія. Історія, концепції та реалії сьогодення: Матеріали засідань Мовознавчої комісії та Комісії всесвітньої літератури НТШ у Львові, 1994-1995 рр. Філологічна секція / Відп. редактор Олег Купчинський.- Львів, 1996.- 62 с.

Том 8. Економіка України. Минуле, сучасне і майбутнє: Збірник доповідей і повідомлень Восьмої наукової сесії НТШ (Березень, 1997). Економічна комісія / Упорядники тому: Степан Злупко, Ігор Грабинський.- Львів, 1997.- 100 с.

Том 9. Український правопис і наукова термінологія. Проблеми норми та сучасність: Матеріали засідань Мовознавчої комісії і Комісії всесвітньої літератури НТШ у Львові, 1996-1997 рр. Філологічна секція / Ред. колегія: Уляна Єдлінська, Олег Купчинський (відп. редактор), Галина Наконечна, Олександра Сербенська.- Львів, 1997.- 188 с.

Том 10. З історії Наукового товариства ім. Шевченка: Збірник доповідей і повідомлень наукових сесій і конференцій НТШ у Львові / Редактор тому Олег Купчинський.- Львів, 1998.- 322 с.

Том 11. Олександр БАРВІНСЬКИЙ. 1847-1927.:(Львів, 14 травня 1997 р.). Історично-Філософська секція / Ред. колегія: Михайло Гнатюк, Олег Купчинський, Олег Романів.- Львів, 2001.- 207 с.

Том 12. 125 років Наукового товариства ім. Шевченка: Збірник наукових праць і матеріалів, присвячений Ювілею Товариства / Відп. редактор Олег Купчинський; Ред. колегія: Аркадій Жуковський, Степан Козак, Олег Купчинський, Володимир Мацьків, Микола Мушинка, Марко Павлишин, Олег Романів, Леонід Рудницький.- Львів, 2001.- 388 с.

Том 13. Мовознавчі студії: Матеріали конференцій. Філологічна секція / Відп. редактор Олег Купчинський.- Львів, 2002.- 280 с.

Том 14. Літературознавчі та історичні студії: Матеріали конференцій. Філологічна секція / Відп. редактор Олег Купчинський.- Львів, 2002.- 267 с.

[Том 15]. Іван Фещенко-Чопівський - видатна постать в історії науки та українського державотворення (до 50-річчя від дня загибелі): Матеріали міжнародної конференції (Львів, 27-28 вересня 2002 року).- Львів, 2002.- 118с.

V. Серія: Збірники Секцій і Комісій НТШ

1. Географічна комісія

Академік Степан Рудницький - основоположник української географічної науки: Збірник наукових праць / Відп. редактор О. І. Шаблій.- Львів, 1994.- 136 с. (Видано спільно з Львівським державним університетом ім. І. Франка та ін.)

Історія української географії і картографії: Матеріали наукової конференції, присвяченої 95-річчю від дня народження професора Володимира Кубійовича (Тернопіль, 25-26 грудня 1995 р.) / Ред. колегія: Олег Шаблій (голова), Богдан Заставецький, Федір Заставний, Євген Кучан, Іван Ковальчук, Ярослав Кравчук, Микола Пістун, Ольга Заставецька, Ігор Рибак, Ігор Дітчук, Богдан Федуник, Любомир Царик.- Тернопіль, 1995.- 275 с. (Видано спільно з Тернопільським державним педагогічним інститутом та ін.) Історія Української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Вип. 1-2.- Редактори: Шаблій О. І. (шеф-редактор), Заставецький Б. І, та ін.; Вип. 3-6.- Редактори: Шаблій О. І. (шеф-редактор), Заставецька О. В. та ін.- Тернопіль: Підручники й посібники, 2000-2002. (Видано спільно з Українським географічним товариством, Тернопільським державним педагогічним університет ім. Володимира Гнатюка) 73. Випуск 1.- Тернопіль, 2000.- 128 с.

Випуск 2.- Тернопіль, 2000.- 104 с.

Випуск 1(3).- Тернопіль, 2001.- 86 с.

Випуск 2(4).: Спеціальний випуск. Краєзнавство.- Тернопіль, 2001.- 132 с.

Випуск 5(1).- Тернопіль, 2002.- 103 с.

Випуск 6(2).- Тернопіль, 2002.- 118 с.

2. Екологічна комісія

ТКАЧИК Василь. Рослинність заповідника "Розточчя": ідентифікація сучасного розмаїття фітоценозів / Редактор Костянтин Малиновський.- Львів, 1997.- 120 с.

ТКАЧИК Василь. Рослинність заповідника "Розточчя": класифікація методом Браун-Бланке / Редактор Михайло Голубець.- Львів, 1999.- 198 с. (Видано спільно з Інститутом екології Карпат НАН України)

ТКАЧИК Василь. Флора Прикарпаття / Редактор Костянтин Малиновський.- Львів, 2000.- 254 с. (Видано спільно з Інститутом екології Карпат НАН України)

3. Економічна комісія

Джерела економічної україністики / Відп. за випуск В. Й. Шургот.- Львів, 93.- 70 с. (Видано спільно з Львівським державним університетом ім. І. Франка)

4. Історична та археографічна комісії

Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісії НТШ у Львові (лютий 1992 р.- жовтень 1993 р.) Історико-філософська секція / Ред. колегія: Ярослав Грицак, Ярослав Дашкевич, Мирон Капраль, Ігор Скочиляс, Ярослав Федорук.- Львів, 1994.- 123 с. (Видано спільно з Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевского НАН України. Львівське відділення та ін.)

Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. Випуск другий (1995 - 1997 рр.) Історико-філолсофська секція / Ред. колегія: Ярослав Грицак, Ярослав Дашкевич, Олег Купчинський, Ігор Скочиляс.- Львів, 1999.- 480 с. (Видано спільно з Інститутом української археографічної та джерелознавства ім. М. С. Грушевского НАН України. Львівське відділення та ін.)

5. Комісія інформатики та кібернетики

КОСТИРКО В. С., КУЛЬЧИЦЬКИЙ І. М. Про кодування букв української абетки та програмне забезпечення для використання її на персональних комп'ютерах.- Львів, 1990.- 8 с.

Проблеми українізації комп'ютерів: Тези доповідей конференції (15-19 жовтня 1991 р.) / Відп. за випуск О. М. Коссак.- Львів, 1991.- 60 с. (Видано спільно з Львівським політехнічним інститутом та ін.)

Проблеми українізації комп'ютерів: Матеріали 2-ї міжнародної конференції (Львів, 29 вересня - 1 жовтня 1992 р.) / Відп. за випуск проф. Р. П. Базилевич, М. М. Онопрієнко. - Київ, 1992.- 96 с. (Видано спільно з Інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова АН України та ін.)

Проблеми українізації комп'ютерів: Матеріали 3-ї міжнародної конференції (Львів, 28-30 вересня 1993 р.) / Відп. за випуск Р. П. Базилевич, М. М. Онопрієнко.- Київ, 1994.- 114 с. (Видано спільно з Інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова АН України та ін.)

Україномовне програмне забезпечення: Тези доповідей 4-ї міжнародної науково-практичної конференції "УКРСОФТ-94" (Львів, листопад 1994 р.) / Відп. за випуск О. Коссак.- Львів, 1994.- 74 с. (Видано спільно з Державним університетом "Львівська політехніка" та ін.)

Україномовне програмне забезпечення: Тези доповідей 5-ї міжнародної науково-практичної конференції "УКРСОФТ-95" (Львів, 18-20 жовтня, 1995 р.) / Відп. за випуск О. Коссак.- Львів, 1995.- 125 с. (Видано спільно з Державним університетом "Львівська політехніка" та ін.)

Україномовне програмне забезпечення: Матеріали 4-ї і 5-ї міжнародних науково-практичних конференцій "УКРСОФТ": Каталог україномовних програмних засобів / Відп. за випуск Р. Базилевич, О. Коссак.- Львів, 1995.- 264 с. (Видано спільно з Державним університетом "Львівська політехніка")

6. Комісія історії науки і техніки

Історія української науки: сучасна оцінка минулого: Матеріали "Трансформація наукових систем в країнах з перехідною економікою і роль науки в суспільстві, що змінюється" (м. Київ, 8-10 жовтня 1998 р.) / Відп. редактор О. Я. Пилипчук.- Київ, 1998.- 70 с. (Видано спільно з АН Вищої школи України в Києві, Сектор історії та методології освіти, науки і техніки) Історія української науки на межі тисячоліть: Збірник наукових праць / Відп. редактор О. Я. Пилипчук.- Київ,1999-2001. (Видано спільно з АН Вищої школи України в Києві, Сектор історії та методології освіти, науки і техніки та ін.)

[Вип. 1].- Київ, 1999.- 316 с

Вип. 2.- Київ, 2000.- 121 с. 95. Вип. 3.- Київ, 2000.- 276 с.

Вип. 4.- Київ, 2001.- 241 с. 97. Вип. 5.- Київ, 2001.- 242 с.

7. Комісія книгознавства та бібліографії

Бібліотека Наукового товариства ім. Шевченка: Книги і люди: Матеріали круглого столу / Упоряд. і заг. редакція Л. І. Ільницької; Редколегія: Л. І. Крушельницька (відп. редактор), О. М. Романів, М. А. Вальо, Л. І. Ільницька.- Львів, 1996.- 139 с. (Видано спільно з Львівською науковою бібліотекою ім. В. Стефаника НАН України)

Іван Омелянович Левицький: Збірник наукових праць / Упоряд. та заг. редакція текстів Л. І. Ільницької; Редколегія: Л. І. Крушельницька (відп. редактор) О. М. Романів, Я. Р. Дашкевич, Ю. Ю. Сливка, М. М. Романюк, Н. В. Антонюк, М. А. Вальо.- Львів, 2002.- 204 с. (Видано спільно з Львівською науковою бібліотекою ім. В. Стефаника НАН України)

8. Комісія матеріалознавства і механіки матеріалів

Основні напрями досліджень в галузі матеріалознавства: Тези доповідей першої наукової сесії Комісії матеріалознавства (1-5 жовтня 1990).- Львів, 1990.- 63 с.

Фізико-хімічна механіка композиційних матеріалів: Анотація доповідей І-го Міжнародного симпозіуму ФХМКМ-93 (Івано-Франківськ, 15-19 лютого, 1993 р.) / Ред. комісія: Богдан Пелех (голова), Богдан Остафійчук, Георгій Максимович, Богдан Василишин, Павло Шевчук.- Івано-Франківськ,1993.- 72 с. (Видано спільно з Прикарпатським університетом)

Investigations on Fracture, Strength and Integrity of Materials and Structures. A View from the Eastern Europe / Editor O. Romaniv.- Lviv, 1993.- 140 p. (Видано спільно з Фізико-механічний інститутом АН України)

Українське матеріалознавство. Том 1. / Ред. колегія: Максимович Георгій (гол. редактор), Бабей Юлій, Василенко Ігор, Голубець Володимир, Лютий Євген, Мелєхов Ростислав, Никифорчин Григорій, Попович Вікентій, Похмурський Василь, Прохоренко Віктор, Романів Олег, Середницький Ярослав, Федірко Віктор.- Львів, 1994.- 176 с.

Fracture Mechanics, Strength and Integrity of Materials. Jubilee Book Devoted to V. V. Panasyuk / Editors: O. M. Romaniv, S. Ya. Yarema.- Lviv, 1996.- 324 p. (Видано спільно з Фізико-механічний інститутом АН України)

9. Комісія фізики

Фізичний збірник. Том 1 / Ред. колегія: Роман Ґайда (відп. редактор), Богдан Біленький, Олександр Іванків, Іван Болеста, Богдан Гнатик, Юрій Головач, Зіновій Гурський, Ярослав Довгий, Ігор Ідзик, Володимир Пелих, Олександр Сабан, Ігор Стасюк.- Львів, 1993.- 432 с.

Фізичний збірник. Том 2 / Ред. колегія: Роман Ґайда (відп. редактор), Богдан Біленький, Олександр Іванків, Олекса Біланюк, Іван Болеста, Богдан Гнатик, Юрій Головач, Зіновій Гурський, Ярослав Довгий, Володимир Пелих, Роман Пляцко, Олександр Сабан, Ігор Стасюк.- Львів, 1996.- 339 с.

Фізичний збірник. Том 3 / Ред. колегія: Роман Ґайда (відп. редактор), Богдан Біленький, Олександр Іванків, Олекса Біланюк, Іван Болеста, Богдан Гнатик, Юрій Головач, Зіновій Гурський, Ярослав Довгий, Володимир Пелих, Роман Пляцко, Олександр Сабан, Ігор Стасюк. Петро Тацуняк, Володимир Третяк.- Львів, 1998.- 550 с.

Фізичний збірник. Том 4. На пошану Олександра Смакули / Ред. колегія: Ярослав Довгий (відп. редактор), Роман Пляцко (відп. секретар), Олександр Іванків, Олекса Біланюк, Іван Болеста, Богдан Гнатик, Юрій Головач, Зіновій Гурський, Богдан Лукіянець, Володимир Пелих, Анатолій Свідзінський, Ігор Стасюк, Петро Тацуняк, Володимир Третяк, Юрій Яремко.- Львів, 2001.- 537 с.

Фізичний збірник. Том 5 / Ред. колегія: Ярослав Довгий (відп. редактор), Роман Пляцко, Олександр Іванків. Олекса Біланюк, Іван Болеста, Богдан Гнатик, Юрій Головач, Зіновій Гурський, Богдан Лукіянець, Володимир Пелих, Анатолій Свідзінський, Ігор Стасюк, Петро Тацуняк, Володимир Третяк, Юрій Яремко.- Львів, 2002.- 420 с.

10. Лікарська комісія

Лікарський збірник. Нова серія. Том I / Ред. колегія: Ярослав Ганіткевич (голова), Михайло Дубовий, Михайло Подільчак, Анна Рудницька).- Львів, 1992.- 136 с.

Лікарський збірник. Нова серія. Том ІІ: ПУНДІЙ Павло. Українські лікарі: Біо-бібліографічний довідник / Гол. редактор Ярослав Ганіткевич; Ред. колегія: Максим Бойко, Петро Моцюк, Мирослав Семчишин, Павло Джуль, Ірина Даценко, Михайло Дубовий, Олег Романів, Стефанія Юсько.- Львів; Чикаґо, 1994.- Кн. 1: Естафета поколінь національного відродження.- 328 с. (Видано спільно з Українським лікарським товариством Північної Америки, Світовою федерацією Українських лікарських товариств)

Лікарський збірник. Нова серія. Том ІІІ / Ред. колегія: Ярослав Ганіткевич (голова), Ірина Даценко, Михайло Дубовий, Михайло Подільчак.- Львів, 1995.- 120 с.

Лікарський збірник. Нова серія. Том ІV: ОСІНЧУК Роман. Медичний світ Львова / Ред. колегія: Іван Головацький, Ірина Даценко, Павло Джуль, Михайло Лоба, Олег Купчинський (відп. редактор), Михайло Павловський, Павло Пундій, Олег Романів, Леонід удницький.- Львів; Нью-Йорк, 1996.- 144 с.

Лікарський збірник. Нова серія. Том V: ПУНДІЙ Павло. Українські лікарі. Біо-бібліографічний довідник / Ред. колегія: Ярослав Ганіткевич (гол. редактор), Павло Джуль, Анатолій Лисий, Михайло Козак, Роман Цурковський, Катерина Іванова.- Львів; Чикаґо, 1996.- Кн. 2: Лікарі діаспори та їх діяльність для рідного краю.- 448 с. (Видано спільно з Українським лікарським товариством Північної Америки)

Лікарський збірник. Нова серія. Том VI. На пошану Софії Парфанович / Ред. колегія: Юрій Гаврилюк (відп. редактор), Ірина Даценко, Михайло Павловський, Павло Пундій, Олег Романів.- Львів; Чикаґо, 1999.- 140 с. (Видано спільно з Українським лікарським товариством у Львові та Українським лікарським товариством Північної Америки)

Лікарський збірник. Нова серія. Том VII. На пошану Мар'яна Панчишина / Ред. колегія: Ірина Даценко (відп. редактор), Павло Пундій, Борис Зіменковський, Михайло Павловський, Юрій Гаврилюк, Олег Романів, Олег Купчинський, Катерина Іванова.- Львів, 2000.- 139 с. (Видано спільно з Українським лікарським товариством у Львові та Українським лікарським товариством Північної Америки)

Лікарський збірник. Нова серія. Том VIII / Ред. колегія: Ірина Даценко (гол. редактор), Юрій Гаврилюк, Павло Пундій, Борис Зіменковський, Михайло Павловський, Борис Білинський, Ярема Томашевський, Анна Рудницька, Зиновія Служинська, Олег Романів, Олег Купчинський.- Львів; Чікаґо, 2000.- 228 с. (Видано спільно з Українським лікарським товариством у Львові та Українським лікарським товариством Північної Америки)

Лікарський збірник. Нова серія. Том IX. На пошану Юрія Липи / Ред колегія: Ірина Даценко (відп. редактор), Павло Пундій, Борис Зіменковський, Михайло Павловський, Олександра Кіцера, Олег Романів, Олег Купчинський, Катерина Іванова.- Львів; Чікаґо, 2001.- 240 с.(Видано спільно з Українським лікарським товариством у Львові та Українським лікарським товариством Північної Америки)

Лікарський збірник. Нова серія. Том X / Ред. колегія: Ірина Даценко (відп. редактор), Павло Пундій, Борис Зіменковський, Михайло Павловський, Анатолій Маґльований, Борис Білинський, Ярема Томашевський, Анна Рудницька, Зиновія Служинська, Олег Романів, Олег Купчинський.- Львів; Чікаґо, 2002.- 210 с. (Видано спільно з Українським лікарським товариством у Львові та Українським лікарським товариством Північної Америки)

Лікарський збірник. Нова серія. Том XI. На пошану Василя Плюща / Ред. колегія: Ірина Даценко (гол. редактор), Павло Пундій, Борис Зіменковський, Михайло Павловський, Раїса Павленко, Олег Романів, Олег Купчинський, Катерина Іванова.- Львів; Чікаґо, 2003.- 456 с.(Видано спільно з Українським лікарським товариством у Львові та Українським лікарським товариством Північної Америки)

ГАНІТКЕВИЧ Ярослав. Українські лікарі-вчені першої половини ХХ століття ті їхні наукові школи: Біографічні нариси та бібліографія.- Львів 2002.- 544 с.: 172 іл. (Видано спільно з Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Львівським відділенням Всеукраїнського лікарського товариства)

11. Славістична комісія

Славістичні студії. Т. 1: Матеріали V-го Міжнародного славістичного колоквіуму (Львів, 14-16 травня 1996 р.) / Відп. редактор Володимир Чорній.- Львів, 1997.- 194 с. (Видано спільно з Львівським державним університетом ім. І. Франка)

12. Хемічна комісія

Теоретичні проблеми хімії: Тези доповідей І симпозіуму хімічної комісії НТШ, присвяченого пам'яті академіка Романа Кучера (18-20 березня 1993 р.) / Ред колегія: Є. Гладишевський, О. Бодак, М. Ганущак, Р. Макітра, З. Яремко, М. Ковбуз, В. Дутка, Я. Скоробагатий, Д.Семенишин, Л. Федушинська.- Львів, 1993.- 40 с.

Стан і перспективи розвитку хемічної науки та промисловості в Західному регіоні України: Тези наукових конференцій до 150-річчя "Львівської політехніки" (17-19 травня 1994 року) / Ред. колегія: С. Воронов, М. Блажівський, М. Братикан, В. Гуменецький, О. Суберляк, М. Федевич, В. Шибанов, В. Яворський. Й. Ятчишин.- Львів, 1994.- 210 с. (Видано спільно з Державним університетом "Львівська політехніка")

Львівські хімічні читання: Тези доповідей науково-практичної конференції (26 травня 1995 р.).- Львів, 1995.- 162 с. (Видано спільно з Львівським державним університетом ім. І. Франка)

Львівські хімічні читання - 97: Збірник наукових праць Шостої наукової конференції (29-30 травня 1997) / Упорядник М. Козуб; Відп. за випуск Є. Гладишевський.- Львів, 1997.- 263 с. (Видано спільно з Львівським державним університетом ім. І. Франка та ін.)

Львівські хімічні читання - 99: Збірник наукових праць Сьомої наукової конференції (27-28 травня 1999 року).- Львів, 1999.- 170 с. (Видано Хемічною комісією спільно з Львівським державним університетом ім. І. Франка та ін.)

Львівські хімічні читання - 2001: Збірник наукових праць Восьмої наукової конференції присвяченої 340 річниці заснування Львівського національного університету ім. Івана Франка (24-25 травня 2001 року).- Львів, 2001.- 81с. (Видано спільно з Львівським національним університетом ім Івана Франкаі та ін.)

VI. НАУКОВО-ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ Серія: Бібліографія

Том 1. Періодичні та серійні видання Наукового товариства імені Шевченка (1885-1939): Анотований покажчик. Комісія бібліографії та книгознавства / Укладач Тетяна Кульчицька; Редактор Луїза Ільницька.- Львів, 1991.- 104 с.

Том 2. Філарет Колесса (1871-1947): Бібліографічний покажчик праць і критичної літератури. Комісія бібліографії та книгознавства / Упорядник Мирослав Мороз; Редактор Софія Грица.- Львів, 1992.- 62 с.

Том 3. Володимир Гнатюк (1871-1991): Бібліографічний покажчик. Комісія бібліографії та книгознавства / Упорядники: Мирослав Мороз, Микола Мушинка; Редактор Олег Купчинський.- Львів, 1992.- 152 с.

Том 4. Яким Ярема (1884-1964): Бібліографічний покажчик. Комісія Бібліогр. редактор Л. Ільницька.- Львів, 1995.- 48 с.

Том 5. "Життя і право"(1928-1939): Систематичний покажчик змісту. Комісія бібліографії та книгознавства / Укладач Михайло Петрів; Бібліогр. редактор Луїза Ільницька.- Львів, 1995.- 40 с.

Том 6. Теофіль Комаринець (1927-1999): Бібліографічний покажчик. Комісія бібліографії та книгознавства / Упорядники: Марія Гордій,Олександра Комаринець; Відп. редактор Олег Купчинський.- Львів, 1997.- 40 с.

Том 7. Українське правознавство в Україні, країнах Європи та Америки: Матеріали до бібліографії XIX - XX століть. Комісія бібліографії та книгознавства / Укладач Михайло Петрів; Бібліогр. редактори: Луїза Ільницька, Олег Купчинський.- Львів, 2001.- 260 с.

Том 8. Матеріали до бібліографії праць Ярослава Падоха / Укладач Олег Купчинський.- Львів, 2001.- 70 с.

[Том 9]. Іван Дмитрович Головацький (до 70-річчя від дня народження і 45-річчя науково-педагогічної діяльности). Біохімічна комісія / Укладач Г. Колісник; Наук. редактор Олег Романів.- Львів, 1996.- 42 с.

[Том 10]. Ярослав Ганіткевич: Бібліографічний покажчик. Лікарська комісія. Секція природознавства і медицини / Уклали: Василь Дяків, Наталя Курнат; Редактор Марта Пономаренко - Львів, 1999.- 64 с. (Видано спільно з Львівською науковою бібліотекою ім. В. Стефаника НАН України та ін.)

[Том 11]. Євген Іванович Гладишевський (до 75-річчя від дня народження): Біографічний довідник. Хімічна комісія / Уклали: Р. Гладишевський, І. Мокра, Н. Наконечна, І. Сависюк, О. Щербан, Т. Янсон.- Львів,1999.- 122 с. (Видано спільно з Львівським державним університетом імені Івана Франка. Хімічний факультет)

[Том 12]. Роман Володимирович Кучер (до 75-річчя від дня народження): Бібліографічний довідник. Хімічна комісія / Уклали: Є. Гладишевський, М. Ковбуз, Р. Макітра, О. Єзерська; Наук. редактори: Й. Шевчук, Б. Котур.- Львів, 2000.- 78 с. (Видано спільно з Львівським національним університетом імені Івана Франка. Хімічний факультет)

Том 13. Записки Наукового товариства ім. Шевченка: Бібліографічний покажчик (1892-2000) /Автор-укладач Василь Майхер; Відп. редактор Олег Купчинський.- Львів, 2003.- 720 с. VII. Серія: Архівні джерела

Том 1. Архівна спадщина композитора Анатолія Кос-Анатольського: Каталог рукописів. Комісія спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін / Укладач Оксана Мельник-Гнатишин; Відп. за том Олег Купчинський.- Львів, 1998.- 356 с.

Том 2. Рукописна спадщина Ярослава Падоха: Перелік справ особового архіву. Комісія спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін / Упорядник Олег Купчинський.- Львів, 2000.- 42 с.

[Том 3]. Володимир Гнатюк: Документи і матеріали (1871-1989) / Упорядники: Ярослав Дашкевич, Олег Купчинський (відп. редактор), Микола Кравець, Діана Пельц, Анатолій Сисецький.- Львів, 1998.- 463 с. (Видано спільно з Центральним державним історичним архівом України у Львові)

[Том 4]. Михайло Драгоманов: Документи і матеріали 1841-1994. / Упорядники: Галина Болотова, Іван Бутич, Ніна Грабова, Олег Купчинський, Діана Пельц, Галина Сорока; Ред. колегія: Іван Бутич, Олег Купчинський, Олег Романів, Галина Сорока, Павло Сохань.- Львів, 2001.-732 с. (Видано спільно з Центральним державним історичним архівом України ім. М. С. Грушевського та ін.)

[Том 5]. Універсали Івана Мазепи 1687-1709 / Упорядкування Іван Бутич; Ред. колегія: Павло Сохань, Віктор Брехуненко, Іван Бутич, Ярослав Дашкевич, Олег Купчинський, Олександер Маврін, Юрій Мицик, Олена Музичук, Руслан Пиріг, Олег Романів, Валерій Смолій.- Київ; Львів, 2002.- 782 с. (Видано спільно з Центральним державним історичним архівом України у Львові, Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського)

VIII. Серія: Визначні діячі НТШ

Число 1. ГОЛОВАЦЬКИЙ Іван. Іван Горбачевський (1854-1942): Життєписно-бібліографічний нарис / Відп. редактор Олег Романів.- Львів, 1995.- 127 с.

Число 2. ШТОЙКО Павло. Степан Рудницький (1877-1937): Життєписно-бібліографічний нарис / Відп. редактор Олег Купчинський.- Львів, 1997.- 184 с.

Число 3. БІЛОУС Марія, ТЕРЛАК Зеновій. Василь Сімович (1880-1944): Життєписно-бібліографічний нарис / Відп. редактор Олег Купчинський.- Львів, 1995.- 180 с.

Число 4. Євген-Юлій Пеленський: Життєписно-бібліографічний нарис / Ред. колегія: Ярослав Падох, Анатоль Курдидик, Роман Микитович.- Львів, 1994.- 116 с. 151. Число 5. ЗАКРЕВСЬКА Ярослава. Олекса Горбач:Життєписно-бібліографічний нарис / Відп. редактор Олег Купчинський.- Львів, 1995.- 124 с.

Число 6. ТІМЕННИК Зиновій. Іван Огієнко (Митрополит Іларіон) (1882-1972): Життєписно-бібліографічний нарис / Відп. редактор Олег Купчинський.- Львів, 1997.- 228 с.

Число 7. ҐАЙДА Роман, ПЛЯЦКО Роман. Іван Пулюй (1845-1918): Життєписно-бібліографічний нарис / Відп. редактор Олег Купчинський.- Львів, 1998.- 286 с.

Число 8. Іван Фещенко-Чопівський: Життєписно-бібліографічний нарис / Відп. редактор Олег Романів.- Львів, 1999.- 296 с.

IX. Серія: Мемуарна бібліотека НТШ

155. Число 1. НАЗАРУК Осип. Зі Львова до Варшави. Утеча перед совітами в пам'ятних днях 2-3 жовтня 1939 року / Упорядник Михайло Швагуляк; Редактор Олег Купчинський.- Львів, 1995.- 96 с.

Число 2. ОКІНШЕВИЧ Лев. Моя академічна праця в Україні / Редактор Олег Романів.- Львів, 1995.- 88 с.

Число 3. КОМАР Люба. Процес 59-ти / Редактор видання Олег Романів.- Львів, 1997.- 106 с.

Число 4. СЕМЧИШИН Мирослав. З книги Лева. Український Львів двадцятих-сорокових років: Спомини / Редактор видання Олег Романів.- Львів, 1998.- 146 с.

Число 5. КАЛЬБА Мирослав. Ми присягали Україні. ДУН 1941-1943 / Редактор видання О. Романів.- Львів, 1999.- 186 с.

Число 6. ШАБЛІЙ Олег. Мандрівки Володимира Кубійовича.- Львів, 2000.- 132 с.

Число 7. СОНЕВИЦЬКИЙ Михайло. Спогади старого педагога / Упорядник та редактор Степан Ярема.- Львів, 2001.- 116 с. (Видано спільно з товариством "Рідна школа")

X. Мистецька серія

[Том] 1. БЛАЖЕЙОВСЬКИЙ Дмитро. Альбом вишитих ікон.- Львів,1999.- 154 с.

[Том] 2. БЛАЖЕЙОВСЬКИЙ Дмитро. Українські релігійні вишивки. 10­та збірка.- Львів, 2002.- 64 іл.

[Том 3]. КРИСТОПЧУК Микола. Синтез технік монументального мистецтва в храмовій архітектурі / Упорядник Володимир Бадяк.- Львів,2002.- 252 с.

ХІ. Енциклопедії, словники

Енциклопедія Українознавства: Словникова частина: У 10-ти томах / Гол. редактор Володимир Кубійович.- Париж; Нью-Йорк: Молоде життя, 1955-1984.- Перевиданя в Україні .- Львів,1993-2003

Том 1.- Львів, 1993.- С. I-XVI, 1-400. 166. Том 2.- Львів, 1993.- С. 401- 800.

Том 3.- Львів, 1994.- С. 801-1200.

Том 4.- Львів, 1994.- С. 1201-1600.

Том 5.- Львів, 1996.- С. 1601-2000.

Том 6.- Львів, 1996.- С. 2001-2400.

Том 7.- Львів, 1998.- С. 2401-2800.

Том 8.- Львів, 2000.- С. 2801-3200.

Том 9.- Львів, 2000.- С. 3201-3600.

Том 10.- Львів, 2000.- С. 3601- 4016.

Том 11.- Доповнення і виправлення.- Львів, 2003.- 400 с.

ГОЛОСКЕВИЧ Григорій. Правописний словник (за нормами українського правопису Всеукраїнської Академії наук, Харків, 1929 р.) видання дванадцяте.- Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто; Львів, 1994.- 461 с. КОВАЛЬСЬКИЙ Іван. Англо-німецько-французько-український хемічний словник: У 2-х томах / Ред. колегія: Білодід О. І., Бодак О. І.(голова), Гладишевський Є. І., Заграй Я. М., Корнілов М. Ю, Курис Ю., Мацьків В., Романів О. М.; Упорядники: Ганущак М. І., Котур Б. Я., Кузьма Ю. Б., Сколоздра Р. В., Гаврилюк А. І., Дутка В. С., Ковбуз М. О., Левицька Г. Д., Мельник Я. Г., Олексин О. Я., Опайнич І. Є., Тиванчук Г. Т., Українець А. М., Харченко О. І., Янсон Т. І.- Львів; Торонто, 1999.

Том 1: Основна частина.- Львів; Торонто, 1999.- 672 с.

Том 2: Мовні покажчики.- Львів; Торонто, 1999.- 387 с.

Практичний словник нормативних висловів / Упорядник Олександра Сербенська.- Львів, 2002.- 36 с.

ХІІ. Довідкові видання

Видання Наукового товариства ім. Шевченка. 1990-1995.- Львів, 1996.- 12 с.

Наукове товариство ім. Шевченка: Довідник 1997 / Відп. за випуск Н. Гумницька.- Львів, 1997.- 78 с.

Дипломатія сучасної України (Енциклопедичний довідник).- Київ, 1997.- 86 с. (Видано спільно з Координаційним бюро Енциклопедії Сучасної України НАНУ)

Видання Наукового товариства ім. Шевченка. Десять років видавничої діяльності 1990-1999 / Уклали: Ірина Мельничук, Олег Романів (редактор).- Львів,1999.- 20 с.

Друковане слово Прикарпаття: Каталог книжкових видань, підготовлених авторами Івано-Франківщини 1990-2000. / Укладач В. Г. Горбань; Редактор М. В. Альба; Відп. за випуск проф. Р. С. Яремійчук.- Львів, 2001.- 106 с. (Видано спільно з Івано-Франківським осередком НТШ, Івано-Франківською обласною науковою бібліотекою ім. І. Франка)

XIIІ. Інформаційні видання

Хроніка НТШ. Число 81.- Укл. і редакція: Олег Романів, Василь Ленцик; Число 82-88.- Укл. і редактор Олег Романів; Число 89-93.- Укладачі: Олег Романів (редактор), Наталія Гумницька.- Львів, 1993-2002. (Видано спільно з Світовою Радою НТШ)

Число 81. 1966-1993 роки.- Львів; Нью-Йорк; Торонто; Париж; Сідней, 1996.- 180 с.: 42 іл.

Число 82. 1989-1990 роки.- Львів, 1993.- 172 с.

Число 83. 1991 рік.- Львів, 1994.- 112 с.

Число 84. 1992 рік. - Львів, 1995.- 112 с.

Число 85. 1993 рік. - Львів, 1995.- 96 с.

Число 86. 1994 рік. - Львів; Нью-Йорк, 1995.- 144 с.

Число 87. 1995 рік. - Львів; Нью-Йорк, 1996.- 152 с.

Число 88. 1996 рік. - Львів; Нью-Йорк; Торонто, 1997.- 160 с.

Число 89. 1997 рік. - Львів; Нью-Йорк; Торонто, 1998.- 186 с.

Число 90. 1998 рік. - Львів; Нью-Йорк; Торонто, 1999.- 204 с.

Число 91. 1999 рік. - Львів; Нью-Йорк; Торонто, 2000.- 210 с.

Число 92. 100 років. 2000 рік.- Львів; Нью-Йорк; Торонто, 2001.- 218 с.

Число 93. 2001 рік. - Львів; Нью-Йорк, 2002.- 227 с. / Редактор Олег Романів.- Львів, 1991-2003.

Вісник НТШ

Число 1.- Львів, 1991.- 8 с.

Число 2.- Львів, 1991.- 12 с.

Число 3.- Львів, 1992.- 20 с.

Число 4.- Львів, 1992.- 24 с.

Число 5.- Львів, 1993.- 16 с.

Число 6-7.- Львів, 1993.- 32 с.

Число 8-9.- Львів, 1994.- 32 с.

Число 10-11.- Львів, 1994.- 32 с.

Число 12-13.- Львів, 1995.- 24 с.

Число 14-15.- Львів, 1996.- 32 с.

Число 16-17.- Львів, 1997.- 32 с.

Число 18.- Львів, 1998.- 24 с.

Число 19-20.- Львів, 1998.- 44 с.

Число 21.- Львів, 1999.- 44 с.

Число 22.- Львів, 1999.- 44 с.

Число 23.- Львів, 2000.- 44 с.

Число 24.- Львів, 2000.- 44 с.

Число 25.- Львів, 2001.- 44 с.

Число 26.- Львів, 2001.- 44 с.

Число 27.- Львів, 2002.- 44 с.

Число 28.- Львів, 2002.- 44 с.

Число 29.- Львів, 2003.- 44 с.

Число 30.- Львів, 2003.- 44 с.

Число 31.- Львів, 2004.- 44 с.

Число 32.- Львів, 2004.- 44 с.

Число 33.- Львів, 2005.- 44 с.

Число 34.- Львів, 2005.- 44 с.

Число 35.- Львів, 2006.- 64 с.

ХІV. Серія: Навчальні посібники та підручники

Число 1. ЗАЛІЗНЯК Юліан. Мікроекономіка: Навчальний посібник для студентів / Наук. редактори: Зіновій Ватаманюк, Степан Панчишин.- Львів, 1997.- 96 с.

Число 2. ПОПОВИЧ Василь, ДУЦЯК Зенон, РОМАНЕНЧУК Микола, ГОЛУБЕЦЬ Володимир. Матеріалознавство: Лабораторний практикум: Навчальний посібник для ВНЗ / Редактор В. В. Попович.- Львів, 1997.- 110 с. (Видано спільно з Українським державним лісотехнічним університетом)

Число 3. Практикум з курсу "Українська мова в засобах масової інформації": Вступ. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія для студентів факультету журналістики / Уклали: Олександра Сербенська, Ірина Стецула.- Львів, 1998.- 53 с. (Видано спільно з Львівським державним університетом ім. Івана Франка)

ХV. Серія: Суспільні діалоги

Число 1. РОМАНІВ Олег. Яку державу будує Україна? - Львів, 1995.- 32 с.

Число 2. РОМАНІВ Олег. Чи стане Україна українською? Про меншинно-дискримінаційний статус українства в існуючій державі.- Львів, 1998.- 20 с.

Число 3. КОРІЙЧУК Григорій. Чи будемо й далі терпіти зневагу та приниження?- Львів, 2000.- 32 с.

Число 4. ДЗЮБА Іван. Сучасна мовна ситуація в Україні.- Львів, 2000.- 8 с.

XVI. Інші несерійні видання

КУБІЙОВИЧ Володимир. Нарис історії Наукового товариства ім. Шевченка, 1873-1949.- Львів, 1991.- 53 с.

ГУЗАР Ірина. Україна в орбіті европейської мислі: Від Григорія Сковороди до Тараса Шевченка.- Торонто; Львів, 1995.- 176 с.

Народовбивство в Україні: Офіційні матеріали про масові вбивства у Вінниці / Редактор Олег Романів.- Львів, 1995 - 265 с. (Видано спільно з Львівською обласною історико - культорологічною організацією "Меморіал" та ін.)

Федеральна резервна система США / Перекл. з англ. під редакцією: З. Г. Ватаманюка, С. М. Панчишина.- Львів, 1996.- 116 с.

"Захисні накриття" резервної системи США. Приклад досвіду для України / Перекл. з англійської Степана Панчишина; Редактор Зіновій Ватаманюк.- Львів, 1997.- 10 с.

Великі роковини: До 200-ліття українського мовного відродження.- Львів, 1997.- 10 с.

Дрогобиччина - земля Івана Франка: Збірник географічних, історичних, -побутових матеріалів та мемуарів. Том ІV / Упоряд. і редактор Михайло Шалата; Ред. колегія: Степан Гавриш, Адольф Гладилович, Іван Куйдич, Мирослав Маринович, Роман Микита, Михайло Шалата(гол. редколегії), Орест Яцьків; Поручили до друку: Олег Романів, Олег Купчинський, Микола Ільницький.- Дрогобич: Відродження, 1997.- 776 с.

БОЙЧУК Ігор, ГАЙДУКЕВИЧ Марія, ПАРПАН Василь, ПЕТРОВА Лілія, ТРЕТЯК Платон. Історія Осмолодської пущі / За редакцією: П. Третяка та В. Парпана.- Львів, 1998.- 147 с.

Політична провесінь Галичини. До 150-річчя заснування Головної Руської Ради, 2 травня 1848 р.- Львів, 1998.- 30 с.

БАТЕНКО Тарас. Я повстаю, отже, я існую… Політичний портрет Івана Геля.- Львів, 1999.- 224 с.

Оксана МАЛАНЧУК-РИБАК. Українські жіночі студії: Історіографія та історіософія.- Львів, 1999.- 54 с.

Мовна ситуація в Україні та забезпечення мовно-культурних прав українства: Меморандум Наукового товариства ім. Шевченка (тези для дискусії на Надзвичайних загальних зборах НТШ).- Львів, 2000.- 16 с.

ЖУКОВСЬКИЙ Аркадій. Нарис історії Наукового товариства ім. Шевченка в Європі / Ред. тому Олег Романів.- Львів; Париж, 2000.- 139 с.

МАКСИМОВИЧ Георгій. Шляхи зростання / Відп. редактор Василь Павлина.- Львів, 2000.- 100 с. (Видано спільно з Фізико-механічним інститутом ім. Г. В. Карпенка НАН України)

Коломийки з села Верхня / Записи здійснив та коментарі приготував Микола Климишин.- Львів, 2000.- 170 с.

ГУПАЛО Костянтин. Тріумф прокурора Дальського: Драма в 4-х діях / Літературний редактор Роман Кирчів.- Львів, 2001.- 89 с.

Сокальська Гімназія: Пропам'ятна книга / Ред. колегія: Йосип Канюк, Маркіян Кульчицький, Віра Медицька, Олег Романів (відп. редактор), Володимир Сироїд.- Львів; Сокаль, 2001.- 504 с. (Видано спільно з Львівським крайовим товариством "Рідна школа")

КОЦЬ-ГРИГОРЧУК Лідія. Лінгвістично-географічне дослідження українського діялектного простору.- Нью Йорк; Львів, 2002.- 268 с. (Видано спільно з Науковим товариством ім. Шевченка в Америці. Філологічна секція. Мовознавча студія.)

МАКСИМОВИЧ Роман. Аналіз росту і розвитку нетреби (Xanthium) / Перекл. з англійської Романа Максимовича; За редакцією Ореста Демківа.- Львів, 2003.- 204 с.

ТРЕМБІЦЬКИЙ Володимир. Національний гимн "Ще не вмерла Україна" та інші українські гимнові пісні / Редактор Олег Романів.- Львів, 2003. XVII. Видання територіальних осередків НТШ

1. ОСЕРЕДОК НТШ у ДОНЕЦЬКУ

Тлумачний гірничий словник / За заг. редакцією В. С. Білецького.- Донецьк, 1998.- 446 с. (Видано спільно з Донецьким державним технічним університетом та ін.)

ПІРКО Василь. Заселення Степової України в XVI-XVIII ст. / Відп. редактор Володимир Білецький.- Донецьк: УК Центр, 1998 р.- 124 с. (Видано спільно з Донецьким державним технічним університетом) 249. Збірник програм курсів та факультативів з української літератури. 9-11 кл. / Упорядник В. В. Оліфіренко.- Донецьк, 1998.- 106 с. (Видано спільно з Головним управлінням освіти Донецької облдержадміністрації та ін.)

Вадим Володимирович Оліфіренко / Укладач і редактор В. С. Білецький.- Донецьк: УК Центр, 1998.- 12 с. (Серія: Бібліографія вчених Донбасу) (Видано спільно з Донецьким обласним Товариством української мови ім. Т. Г. Шевченка та ін.)

Володимир Стефанович Білецький: Біобібліографічний покажчик / Укладачі і відп. редактори: Ю. Г. Світлий, В. В. Оліфіренко.- Донецьк, 1999.- 36 с. (Серія: Бібліографія вчених Донбасу) (Видано спільно з Донецьким державним технічним університетом)

Козак Мамай: Навчальний посібник-хрестоматія з української літератури / Упорядники: В. В. Оліфіренко, В. К. Чумаченко.- Київ; Донецьк; Краснодар: УК Центр, 1998.- 224 с. (Видано спільно з Краснодарським регіональним відділенням Міжнародної академії інформації та ін.)

СЕРГЕЄВ П. В., БІЛЕЦЬКИЙ В. С. Селективна флокуляція вугілля.- Донецьк: Дон. ДТУ, УК Центр, 1999.- 136 с. (Видано спільно з Донецьким державним технічним університетом)

ЗАДНІПРОВСЬКИЙ О. І. Голод в історії України: Короткий нарис (Х-ХХ ст.).- Донецьк: УК Центр, 1999.- 88 с. (Видано спільно з Донецькимдержавним технічним університетом)

ПАСЬКО Ігор, ПАСЬКО Ярослав. Громадянське суспільство і національна ідея. (Україна на тлі європейських процесів. Компаративні нариси).- Донецьк: Східний видавничий дім, 1999.- 184 с. (Видано спільно з Центром Гуманітарної Освіти НАН України, УКЦентр)

АВЕРЧЕНКО-ЗЕМЛЯНСЬКА О. В. Література рідного краю: Творчість поетів Приазов'я.- Донецьк: Східний видавничий дім, 1999.- 255 с. (Видано спільно з Донецьким обласним інститутом післядипломної освіти та ін)

ФУТУЛУЙЧУК Василь. Українська Галицька армія: військово-патріотичне виховання та вишкіл (1918-1920 рр.) / Наук. редактор Микола Литвин.- Донецьк: Східний видавничий дім, УК Центр, 2000 р.- 152 с. (Видано спільно з Державним університетом "Львівська політехніка")

СУШИНСЬКИЙ Михайло. Філософські знання і релігійна віра у духовному житті студентів.- Донецьк: Східний видавниий дім, 2000.- 32 с. (Видано спільно з Донецьким державним національним університетом та ін.) 259. ПРОСЛАВА Віра. Поезія "Празької школи": Навчальний посібник.- Донецьк: Веда, 2000.- 80 с. (Видано спільно з Донецьким державним національним університетом та ін.)

БАЙДЕБУРА Павло. Вибрані твори: Спогади про письменника: Дослідження творчості / Укладач Ю. Байдебура; За заг. редакцією А. Загнітка.- Донецьк: Східний видавничий дім, 2001.- 220 с.

НІКІТІН І. М., СЕРГЕЕВ П. В., БІЛЕЦЬКИЙ В. С. Селективна флокуляція вугільних шламів латексами.- Донецьк: Дон ДТУ, Східний видавничий дім, 2001.- 152 с. (Видано спільно з Донецьким державним технічним університетом та ін.)

ПІЮНКІНА А. В. 500 якісних задач з фізики.- Донецьк: Східний видавничий дім, 2001.- 72 с. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. / Ред. Колегія: В. С. Білецький, І. Т. Пасько, В. О. Пірко, Р. Д. Лях, А. П. Загнітко, Й. О. Опейда, В. О. Максимович, Ю. Л. Носенко, Л. М. Болотова.- Донецьк: Український культурологічний центр, 2001-2002 рр.

Том 1.- Донецьк: Український культурологічний центр, 2001.- 108 с.

Том 2.- Донецьк: Український культурологічний центр, 2002.- 220 с. 265. КРАВЧЕНКО Володимир, КРАСНОНОСОВ Юрій, ПАНЧЕНКО Петро, ПЕРЕПЕЛИЦЯ Анатолій. Україна у 20-30 роках ХХ ст. мовою документів та очевидців: Навчальний підручник.- Донецьк: Східний видавничий дім, 2002.- 268 с. Гірничий енциклопедичний словник: У 2-х томах / За заг. редакцією Білецького В. С.- Донецьк: Східний видавничий дім, 2001-2002 рр.

Том 1. - Донецьк: Східний видавничий дім, 2001.- 515 с.

Том 2.- Донецьк: Східний видавничий дім, 2002.- 632 с.

ВІЛЬНЯНСЬКИЙ Володимир. Катя Хом'як: В тетрі і житті.- Донецьк: Східний идавничий дім, 2002.- 96 с.

2. ОСЕРЕДОК НТШ в ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ

АРСЕНИЧ Петро. Тарас Шевченко і Прикарпаття.- Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2001.- 200 с. (Видано спільно з науково-редакційним управлінням культури Івано-Франківської ОДА та ін.)

3. ОСЕРЕДОК НТШ у КРИМУ

350-річчя відродження української державності: минуле і сучасне: Всеукраїнська наукова конференція 2 жовтня 1998 року: Доповіді і повідомлення: Вісник Університету внутрішніх справ. Додаток до № 3-4. / Ред. колегія: Гарчев П. І. (голова), Ярмиш О. М., Шарапа В. Ф., Регушевський Є. С. і ін.- Сімферополь, 1998.- 129 с. (Видано спільно з Сімферопольським державним університетом)

4. ОСЕРЕДОК НТШ у ЛУЦЬКУ

СВІДЗИНСЬКИЙ Анатолій. Математичні методи теоретичної фізики.- Київ: Видавництво Олени Теліги, 1998.- 442 с. 272. СВІДЗИНСЬКИЙ Анатолій. Самоорганізація і культура.- К.: Вид­во Олени Теліги, 1999.- 288 с.

5. ОСЕРЕДОК НТШ у РІВНОМУ

Волинський математичний вісник / Ред. колегія: Боднар Д. І., Бомба А. Я., Буряк Я. Й., Каштан С. С., Скопецький В. В. (гол. редактор), т. ін.- Рівне, 1997.- Вип. 4.- 202 с. (Українське математичне товариство Інституту кібернетики НАН України ім. Глушкова)

6. ОСЕРЕДОК НТШ у ТЕРНОПОЛI

Національна наукова конференція, присвячена 150-річчю від дня народження видатного українського вченого-природодослідника Івана Верхратського: Матеріали конференції (квітень 22-23, 1996).- Тернопіль, 1996.- 49 с. (Видано спільно з Тернопільським державним педагогічним інститутом та ін.)

ВОЗНЯК Г. М. Володимир Левицький - видатний український математик / Редактор Я. Гринчишин.- Тернопіль: Підручники і посібники, 1997.- 24 с. (Видано спільно з Тернопільським обласним інститутом післядипломної освіти та ін.)

БІЛИК Надія. Богдан Лепкий: Життя і діяльність.- Тернопіль: Джура, 2001.- 172 с.

Матеріали наукової конференції, присвяченої 100-річчю від часу введення на Митрополичий престіл у Львові Слуги Божого Андрея Шептицького (27 жовтня 2001 р.) / Упорядкування І. Ґерети.- Тернопіль: СМП "Астон", 2002.- 156 с. (Видано спільно з Тернопільською вищою духовною семінарією імені Патріарха Йосифа Сліпого)

7. ОСЕРЕДОК НТШ у ЧЕРКАСАХ

Записки осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах. Праці історично-філософської, політологічної, філологічної та культурологічної секції.- Том 1.: Зб. наук. статей / За редакцією А. Г. Морозова (гол. редактор), А. Ю. Чабана, В. В. Масненка, В. Т. Поліщука.- Черкаси: РВВ ЧДУ, 2002.- 168 с.

Тринадцята наукова сесія Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах: Збірник тез доповідей на засіданнях секцій і комісій Осередку НТШ у Черкасах, (12 березня-3 квітня 2002 р.) / Відп. редактор Ю. В. Триус; Ред колегія: Триус Ю. В., Поліщук В. Т., Гоцуляк В. В., Масненко В. В., Білий О. В., Дерій С. І., Дяченко-Лисенко Л. М., Іщенко М. П., Кляцька Л. М., Морозова А. Г., Поляков С. П., Тесля Ю. М.- Черкаси, 2002.- 112 с.

XVIII. Спільні видання НТШ з науковими установами, навчальними закладами, товариствами та організаціями України

Спільно з Державним університетом"Львівська Політехніка"

Конструкційні та функціональні матеріали "КФМ'97": Матеріали другої Міжнародної конференції (Львів, 14-16 жовтня 1997).- Львів: Видавництво НТШ, 1997.- 312 с.

Спільно зІнститутом народознавства НАН України

Українське сакральне мистецтво: традиції, сучасність, перспективи (Українське сакральне мистецтво ХІІІ - ХV століть): Матеріали третьої міжнародної наукової конференції (Львів, 4-5 травня 1995 року) / Наук. редактор і упорядник Володимир Жишкович; Ред колегія: Емануїл Мисько, Іван Музичка, Дмитро Крвавич, Володимир Овсійчук, Володимир Бадяк.- Львів, 2001.- 119 с.

Спільно з Інститутом суспільних наук АН України з 1993 року Інститутом українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України

Листування українських славістів з Францем Міклошичем / Упорядник та автор передмови І. С. Свєнціцький; Ред. колегія: Р. Г. Гринчишин, Я. Д. Ісаєвич (відп. редактор) О. А. Купчинський, Ф. І. Стеблій.- Київ: Наукова Думка, 1993.- 399 с.

СЛОБОДЯН Василь. Церкви України. Перемиська єпархія. Видання присвячене 2000-літтю Різдва Христового / Наук. редактор Володимир Вуйцик, художньо-технічна редакція Зиновія Матчака.- Львів, 1998.- 863 с.(Фундація енциклопедії України, Торонто, Канада)

Спільно зІнститутом українознавства при Прикарпатському університеті ім. Василя Стефаника

ЛУЖНИЦЬКИЙ Григор. Вибране. Історичні драми, наукові праці. / Упоряд., літ. ред. Степана Хороба.- Івано-Франківськ: Плай, 1998.- 276 с.

Спільно з Координаційним бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України

Енциклопедія Сучасної України. Том. 1. А / Головна Редакційна Колегія: Дзюба І. М. (співголова), Жуковський А. І. (співголова), Романів О. М. (співголова), Железняк М. Г. (відп. секретар.) та ін.- Київ, 2001.- 824 с.

Спільно з Львівським державним медичним інститутом з 1996 року Львівським державним медичним університетом з 1998 року Львівським державним медичним університетом ім. Данила Галицького

Орфографічний словник українських медичних термінів. 29000 термінів / Словник уклали: Петрух Л. І., Головко І. М., Томашевська О. Я., редактор-лексикограф Полюга Л. М.- Львів, 1992.- 473 с.

ТОМАШЕВСЬКИЙ Я. І., ТОМАШЕВСЬКА О. Я. Основи профілактики діабетології (діагностика прихованих стадій цукрового діабету за піруватуричним, піруватмічним та піруватдегідрогеназним тестами). -Львів, 1992.- 126 с.

ТОМАШЕВСЬКИЙ Я. І., ТОМАШЕВСЬКА О. Я., РУППРЕХТ Е., ПІЧКАР Й. І. Цикл Корі в ендокринології: Тестові завдання.- Львів, 1994.- 96 с.

ТОМАШЕВСЬКИЙ Я. І., ПАВЛОВСЬКИЙ М. П., ПІЧКАР Й. І. Цукровий діабет (Діагностика, профілактика, харчування, фітотерапія).- Львів;Ужгород, 1996.- 128 с.

ТОМАШЕВСЬКИЙ Я. І., ТОМАШЕВСЬКА О. Я., ФЕРЕНСОВИЧ Н. А. Рецептура при інфаркті міокарда та стенокардії.- Львів, 1997.- 40 с.

Актуальні проблеми медицини, біології, ветеринарії і сільського господарства. Книга наукових статей / Ред. колегія: Ковалишин В. І., Алексевич Я. І., Бідюк М. М. і ін.- Львів, 1996.- 208 с.

Охорона здоров'я і довкілля: Матеріали ювілейної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження професора В. В. Мартинюка / Ред. колегія: І. Даценко (редактор), О. Денисюк, О. Романів, О. Купчинський, В. Пластунов, С. Долошицький, Л. Толмачова, І. Мудра, О. Ходор.- Львів, 1996.- 156 с.

ДАЦЕНКО І. І., ДЕНИСЮК О. В., ДОЛОШИЦЬКИЙ С. Л., ПЛАСТУНОВ В. А., ТОЛМАЧОВА Л. І., КОКОТ В. Р., ЛИТЮК О. П. Сучасні проблеми гігієни навколишнього середовища.- Львів, 1997.- 137 с. 294. Основи діагностики, профілактики та лікування ендокринних захворювань: Навчальний посібник / Під ред. проф. Томашевського Я. І.- Львів, 1999.- 215 с.

Спільно з Львівським державним університетом ім. І. Франка з 1999 року Львівським національним університетом ім. І. Франка

ГРАБИНСЬКИЙ Ігор. Еколого-економічна система України. Порівняльний аналіз.- Львів, НТШ, 1997.- 240 с.

Михайло Грушевський і Західна Україна: Доповіді й повідомлення наукової конференції (Львів, 26-28 жовтня 1994 р.) / Ред. колегія: В. Горинь, А. Карась, О. Купчинський, А. Малик.- Львів: Світ, 1995.- 350 с.

КОСИК Володимир. Симон Петлюра / Переклав з французької Ярема Кравець.- Львів, 2000.- 88 с.

Дух, наука, думка, воля: Збірник матеріалів на пошану доктора економічних наук, професора, дійсного члена НТШ, заслуженого діяча науки і техніки України Степана Злупка.- Львів: Тріада плюс, 2001.- 376 с.

Спільно з Львівським крайовим товариством "Рідна школа"

Ювілейна книга Української гімназії в Тернополі 1898-1998. До сторіччя заснування / Підбір, упоряд. та редакція текстів і коментарів Степана Яреми.- Тернопіль; Львів, 1998.- 736 с.

ЯРЕМА Степан. На теми української наукової мови.- Львів, 2002.- 44 с.

Спільно з Львівською регіональною організацією "Меморіал"

Матеріали конференції, присвяченої життю та діяльности митрополита Андрея Шептицького / Відп. за випуск Юрій Туркевич.- Львів, 1990.- 65 с.

Спільно з Львівською організацією Спілки композиторів України

ВИТВИЦЬКИЙ Василь. За океаном: Збірник статей / Ред. упорядник Ю. Ясиновський.- Львів, 1996.- 132 с.

Спільно з "Просвітою"- видавничою спілкою

Кемпбелл Р. МАККОНЕЛЛ, Стенлі Л. БРЮ. Макроекономіка. Аналітична економія, принципи, проблеми і політика / Ред. Зіновій Ватаманюк.- Частина 1 - Львів: Просвіта, 1999.- 672 с.

Кемпбелл Р. МАККОНЕЛЛ, Стенлі Л. БРЮ. Мікроекономіка. Аналітична економія, принципи, проблеми і політика / Наук. ред. перекладу Тянь (Степан) Панчишин.- Частина 2.- Львів: Просвіта, 1999.- 649 с.

Спільно з Тернопільським педагогічним інститутом ім. В. Гнатюка

Роль Володимира Гнатюка у розвитку української національної культури: Тези доповідей та повідомлень наукової конференції, присвяченої 120-річчю від дня народження В. Гнатюка (29 травня - 1 червня 1991 року) / Ред. комісія: Гром'як Роман, Чорнопиский Михайло (відп. редактор), Невідомська Лілія, Приходько Інна, Ткачук Микола.- Тернопіль, 1991.- 257 с.

Спільно з Тернопільським державним технічним університетом ім. Івана Пулюя

Фундаментальні і прикладні проблеми сучасної фізики: Матеріали ІІ Міжнародного Смакулового симпозіуму / Ред. колегія: Леонід Дідух, Ярослав Довгий, Василь Липовецький, Михайло Медюх, Юрій Нікіфоров, Андрій Пундик, Олександер Рокіцький.- Тернопіль: ТДТУ, Джура, 2000.- 286 с.

Спільно з Ужгородським державним університетом

ДЗЕНДЗЕЛІВСЬКИЙ Й. О. Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської області України. (Лексика) / Ред. О. А. Купчинський.- Частина ІІІ .- Ужгород, 1993.- 463 с.

Спільно з Українською академією друкарства

Книга і преса в контексті культурно-історичного розвитку українського суспільства: Збірник наукових праць кафедри видавничої справи та редагування УАД.- Львів, 1995.-104 с.

Книга і преса в контексті культурно-історичного розвитку українського суспільства: Збірник наукових праць кафедри видавничої справи та редагування УАД / Відп. редактор Н. В. Зелінська.- Вип. 2.- Львів: Фенікс, 1998.- 184 с.

Спільно з Українським державним лісотехнічним університетом

ГЕНСІРУК С. А., НИЖНИК М. С., КОПІЙ Л. І. Ліси Західного регіону України / Відп. редактор С. А. Генсірук.- Львів, 1998.- 407 с.

КОПІЙ Л. І., ФІЗИК І. В. Оптимізація лісистості в агроландшафтах північно-східної частини Волинської височини / Редактор І. В. Гургула.- Львів, 1999.- 141 с.

ГЕНСІРУК С. А., ІВАНИЦЬКИЙ С. М. Лісове господарство і формування оптимальної лісистості в Західному регіони лісостепу і Поліссі / Відп. редактор С. А. Генсірук.- Львів,1999.- 242 с.

Спільно з Державним комітетом лісового господарства України

Українська енциклопедія лісівництва. 1 том. А-Л / Заг. ред. С. А. Генсірука.- Львів, 1999.- 464 с.

Спільно з Фізико-механічним інститутом ім. Г. В. Карпенка НАН України

Проблеми корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів.- Корозія-94: Матеріали міжнародної конференції-виставки (м. Львів, 3-7 жовтня 1994 р.) / Ред. колегія: В. І. Похмурський (голова), Ю. І. Бабей, Р. К. Мелехов, Г. М. Никифорчин, Н. І. Павлик, О. М. Романів.- Львів, 1994.- 309 с.

Проблеми корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів.- Корозія-98: Матеріали IV Міжнародної конференції-виставки (м. Львів, 9-11 червня 1998 р.) / Ред. колегія: В. І. Похмурський (відп. ред.), О. І. Балицький, Н. Р. Червінська, І. М. Дмитрах, Р. К. Мелехов, Г. М. Никифорчин, В. В. Панасюк, І. К. Походня, О. М. Романів, В. М. Федірко.- Львів, 1998.- 566 с.

СЕРЕДНИЦЬКИЙ Ярослав. Сучасна протикорозійна ізоляція в трубопровідному транспорті.- Львів, 1999. -239 с. Проблеми корозії і протикорозійного захисту конструкційних матеріалів.- Корозія-2000: В 2-х т.: Спецвипуск журналу "Фізико-хімічна механіка матеріалів" № 2. / Ред. колегія: В. Похмурський (гол. редактор), Ю. Герасименко, Ф. Данілов , І. Дмитрах, Р. Мелехов, Г. Никифорчин, В. Панасюк, І. Походня, О. Романів, В. Федірко, В. Федорів, Н. Червінська., В. Яворський.- Львів, 2000.

Том 1.- Львів, 2000.- 460 с.

Том 2.- Львів, 2000.- С.461 - 806.

"Сучасні проблеми механіки матеріалів: Фізико-хімічні аспекти діагностика властивостей": Матеріали Міжнародного науково-технічного симпозіуму (Львів. 4-7 червня 2001) .- Львів, 2001.- 147 с. Проблеми корозії і протикорозійного захисту конструкційних матеріалів. - Корозія-2002: В 2-х т.: Спецвипуск журналу "Фізико-хімічна механіка матеріалів" № 3. / Ред. колегія: В. І. Похмурський (гол. редактор), О. Балицький, Ю. Герасименко, Ф. Данілов, І. Дмитрах, Р. Мелехов, Г. Никифорчин, В. Панасюк, І. Походня, О. Романів, В. Федірко, В. Федорів, Н. Червінська., В. Яворський.- Львів, 2002.

Том 1.- Львів, 2002.- 420 с. 321. Том 2.- Львів, 2002.- С. 421 - 920.