Том 221 (CCXXI). Праці Філологічної секції

Праці Філологічної секції: статті (літературознавство, мовознавство), матеріали, критика і бібліографія.

Друкується за ухвалою Видавничої ради

Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

Редактори Тому:
Микола Ільницький
Олег Купчинський  

 

ЗМІСТ

Дальшої дороги! Олег РОМАНІВ, голова НТШ у Львові … 5-8

Від редакторів тому … 9-10

С Т А Т Т І

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Григорій ГРАБОВИЧ. Функції жанру і стилю у становленні нової української літератури … 13-20

Мирослав ТРОФИМУК. Вплив творчості Марціала на зародження і становлення теорії української літератури (На матеріалі курсів словесності Києво-Могилянської академії XVII-XVIII ст.) … 21-32

Богдана КРИСА. Різдвяні та великодні вірші в українській поезії XVII-XVIII ст. … 33-46

Ярослав ІСАЄВИЧ. Минуле, сучасне і майбутнє народу: проблема спадкоємності української культури в творчості Шевченка … 47-56

Теофіль КОМАРИНЕЦЬ. Поема "Великий льох" у контексті Шевченкової концепції України … 57-69

Володимир Міяковський. Шевченко і Кирило-Мефодіївське братство … 70-92

Віктор СВОБОДА. Шевченко і Бєлінський … 93-107

Мирослав МОРОЗ. Автобіографічний елемент у ліричній драмі Івана Франка "Зів’яле листя" … 108-122

Любомир СЕНИК. Прозові пошуки українських футуристів 20-х років: "лівий" роман …123-135

Олег ІЛЬНИЦЬКИЙ. Полеміка футуристів з Хвильовим у період ПРОЛІТФРОНТу … 136-155

Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ. Поетичні школи в західноукраїнському літературному процесі 20-30-х років XX ст. … 156-170

Марія ГАБЛЕВИЧ. Гамлет і європейський гуманізм … 171-209

МОВОЗНАВСТВО

Лідія КОЦЬ-ГРИГОРЧУК. Написи на творах українського середньовічного малярства (Лінгвістичне та палеографічне атрибутування) … 210-236

Олександра СЕРБЕНСЬКА. Франкова концепція зв’язку мови і духовності … 237-248

Йосип ДЗЕНДЗЕЛІВСЬКИЙ. Дослідження лексики українських говорів (стан і перспективи) … 249-261

М А Т Е Р І А Л И

Невідомі матеріали до історії ліричної драми Івана Франка "Зів’яле листя". Іван ДЕНИСЮК, Валерій КОРНІЙЧУК … 265-282

Забутий переклад Лесі Українки (Моріс Верн. Євангеліє). Леоніла МІЩЕНКО … 283-307

Листи Василя Стефаника до Андрія Шептицького. Олег КУПЧИНСЬКИЙ … 308-325

Листа Михайла Грушевського до Михайла Возняка. Михайло ГНАТЮК … 326-338

Листи Богдана Лепкого до Василя Щурата. Олександр ДЗЬОБАН, Осип ПЕТРАШ … 339-348

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Ярослава ЗАКРЕВСЬКА. Мовознавство на сторінках Наукового збірника Музею української культури у Cвиднику. – [Братислава-Пряшів]: Словацьке педагогічне вид-во у Братиславі. Відділ української літератури у Пряшеві. – 1965-1988. – Т. I-XV … 351-355

Стефанія АНДРУСІВ. Гачев Г. Национальные образы мира. – М.: Сов.писатель, 1988 … 355-364

Маркіян НАГІРНИЙ. Кафка Франц. Оповідання / У пер. Івана Кошелівця. – Мюнхен: Сучасність, 1989 … 365-370

Ольга МЕДВІДЬ. Зорівчак Р.П. Реалія і переклад (На матеріалі англомовних перекладів української прози). – Львів: Вид-во при Львів. ун-ті, 1989 … 371-375

Список ілюстрацій … 376

Зміст українською мовою … 377

Зміст англійською мовою … 379


 

Записки Наукового товариства імені Т.Шевченка

Т. CCXXI

Праці Філологічної секції

Редактори тому: Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ, Олег КУПЧИНСЬКИЙ

Літературний редактор: Юрій Коваль

Художній редактор: Василь Сава

Технічний редактор: Ігор Гринда

 Коректори: Марія Біличенко, Світлана Черниш

Підписано до друку 03.12.90

Тираж 2000 прим.

Видавництво Наукового товариства імені Т.Шевченка у Львові

Львівська книжкова фабрика "Атлас"

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1990


Завантажити 221 том Записок НТШ