Про діяльність Наукового Товариства ім. Шевченка в Америці 2005 року*

У Нью-Йорку 21 травня 2005 р. відбулися щорічні звітні збори НТШ-А. Їх відкрила голова НТШ-А д-р Лариса Онишкевич, зачитавши привітання від президента Світової Ради НТШ Леоніда Рудницького, голови НТШ в Україні Олега Романіва, президента УВАН Олекси Біланюка. Голова Лариса Онишкевич повідомила про прийняття до лав Товариства 20 нових членів, зазначивши, що демографічні зміни в українській громаді Північної Америки та нова політична ситуація в Україні потребують переоцінки пріоритетів у праці. Перший заступник голови НТШ-А Роман Андрушків звітував про заходи Товариства щодо запровадження україномовного програмування комп’ютерів в Україні. Д-р Орест Попович у своєму виступі наголосив, що за звітний період пресова група опублікувала 28 статей і репортажів англійською і 25 українською мовами, розповсюдила відеофільми д-ра Василя Лопуха про Помаранчеву революцію в Україні. Стипендійна і Видавнича комісії надали відповідно 8 і 14 ґрантів.

У день зборів відбулися засідання наукових секцій. На засіданні Математично-Фізично-Технічної секції заслухано доповідь д-ра Руслана Бєлікова „Проєкт НАСА для відкриття планет поза Сонячною системою“. Він працює у Відділі аеронавтики Принстонського університету. Наприкінці зборів відбулася презентація нової книги проф. Григорія Грабовича „Тексти і Маски“ (Київ, 2005).

Важливою подією 2005 р. стала ХХV Наукова конференція, присвячена творчості  Т. Шевченка.  Її проведено спільно з УВАН, Гарвардським Українським дослідним інститутом і Гаріманівським інститутом Колюмбійського університету. Присутні у переповненій залі заслухали доповіді:  д-ра Лариси Онишкевич з аналізом найновіших шевченкознавчих праць; проф. Анни Процик „Шевченко і велика польська еміґрація“; проф. Михайла Найдана „Шевченко в англійських перекладах ХХI cторіччя“; проф. Григорія Грабовича „Питання кореляції між поезією і художньою творчістю Тараса Шевченка“.

Окремо відбулася наукова конференція „Михайло Грушевський: життя і діяльність“, організована НТШ-А спільно зі Світовою науковою радою при СКУ, УВАН, Українським історичним товариством та Українсько-американською асоціяцією університетських професорів. Вона проходила 2 квітня 2005 р. у будинку НТШ-А в Нью-Йорку. Поряд дві конференції на тему „Чи Україна є в Европі чи в Евразії?“, що відбулися 16 квітня  2005 р. в Колюмбійському університеті та в НТШ-А. Видано Бюлетень НТШ-А, темою якого є „евразійська“ загроза для України.

У НТШ-А було влаштовано розмову за „круглим столом“ 10 вересня 2005 р. у Нью-Йорку, присвячену підсумкам роботи конґресу Міжнародної асоціяції україністів у Донецьку (28 червня — 2 липня 2005), а також міжнародних наукових конференцій у Берліні та Урбані-Шампейн. Упродовж 2005 р. проведено сім літературних вечорів, шість презентацій книжок та інші громадсько-культурні заходи.

Орест ПОПОВИЧ

* Із звіту про роботу НТШ Америки за 2005 р. Повний текст звіту буде опубліковано у „Хроніці НТШ“ за 2005 р.