Перші кроки косівського осередку НТШ

Косівський осередок наукового товариства ім. Шевченка cтворено в червні 2004 року на установчому засіданні, у якому взяли участь науковці з Прикарпатського відділення Інституту агроекології та біотехнології Української академії аграрних наук (ІАБУААН) в м. Косові, Косівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва (ДІПДМ), Національного природного парку „Гуцульщина“, представники Косівської районної держадміністрації.

Осередок очолює доктор економічних наук, член-кореспондент Української академії аграрних наук Григорій Гуцуляк, директор Прикарпатського відділення ІАБУААН; заступник голови — доцент Косівського ДІПДМ Микола Близнюк, науковий секретар Осередку — кандидат медичних наук Ігор Яремин, секретар Марія Іванчук. У склад ради Осередку увійшли також кандидат педагогічних наук, член-кореспондент Української академії педагогічних наук, заслужений учитель України Петро Лосюк; заслужений працівник освіти України Ігор Пелипейко; доцент Косівського ДІПДМ Олег Слободян; доктор юридичних наук, професор Зорислава Ромовська; кандидат біологічних наук, заступник директора НПП „Гуцульщина“ Юрій Стефурак та автор цієї статті.


Косівський осередок НТШ

Cтворено секції: краєзнавства (голова І.  Пелипейко), освіти (П. Лосюк), народного мистецтва (О. Слободян), екології і здоров’я (Г. Гуцуляк), охорони природи (Ю. Стефурак), та Координаційну раду Осередку з відомих учених — дослідників Гуцульщини, які проживають за її межами, у складі професорів, докторів наук Михайла Гнатюка, Миколи Домашевського, Івана Ковальчука, Івана Попівняка, Зорислави Ромовської та заслуженого працівника культури України, члена-кореспондента Української академії архітектури Івана Могитича. Координаційну раду очолює автор статті.

На 1 січня 2006 р. зареєстровано 33 члени Осередку, подано п’ять заяв від кандидатів на членство. Серед членів Осередку два заслужені працівники освіти України, чотири доктори наук (юридичних — 1, економічних — 2, технічних — 1), десять кандидатів наук (2 — педагогічних, 2 — біологічних, 1 — сільськогосподарських, 1 — фізико-математичних, 1 — технічних, 1 — економічних, 1 — мистецтвознавства і 1 медичних), аспіранти і пошукачі.

Офіційна презентація Осередку відбулася у Косові 25—26 березня 2005 р. під час проведення Косівським осередком і Комісією екотехнологій НТШ наукової конференції „Гуцульщина на зламі століть: проблеми і перспективи“ На конференції заслухано доповіді членів Осередку Ігора Пелипейка, Михайла Гнатюка, Григорія Гуцуляка, Петра Лосюка, Івана Зеленчука, Катерини Сусак, Івана Ковальчука, автора цих рядків та інших. Виступили голова Всеукраїнського об’єднання товариств „Гуцульщина“ Дмитро Ватаманюк, термінолог Роман Рожанківський. У конференції узяли участь викладачі і студенти Косівського державного інституту прикладного і декоративного мистецтва, представники районної держадміністрації та громадських організацій.

Перша наукова конференція Осередку стала визначною подією суспільно-культурного життя Косівщини.

Радою Осередку організовано та проведено всеукраїнську науково-практичну конференцію „Стан, проблеми та перспективи впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій: освіта, управління, туризм“ 13—14 травня 2005 р. в м. Косові.

Члени Осередку брали участь у наукових конференціях: „Косів гуцульський”, присвяченій 580-річчю м. Косова (6—7 липня 2004 р.), „Збереження реґіональної самобутности гуцулів у сучасних умовах: стан, проблеми та перспективи“ (Путила, 6—8 серпня 2004 р.), „Лісова інженерія: техніка, технологія, довкілля“ (Львів, 5—10 жовтня 2004 р.), „Екологічні та соціяльно-економічні аспекти збереження етнокультурної спадщини гуцулів“ у рамках ХV гуцульського фестивалю у м. Рахові (1—5 вересня 2005 р.).

Косівський осередок НТШ створив бібліотеку при Косівському державному інституті прикладного та декоративного мистецтва. За станом на 1 лютого 2006 р. вона налічувала понад 100 примірників видань НТШ.

Підготовлено атрибутику (штамп) Осередку, готується електронний варіянт матеріялів про діяльність Косівського осередку НТШ (випуск 1 — 2004 р., випуск 2 — 2005 р.), до якого увійдуть Праці осередку НТШ, фотоматеріяли основних подій, хронологія діяльности Осередку тощо. Інформація готується для розміщення у мережі Інтернет.

У березні 2005 р. вийшов перший збірник праць Косівського осередку НТШ. У ньому вміщено матеріяли міжнародної науково-практичної конференції „Гуцульщина на початку XXI століття“, проведеної 26—28 вересня 2002 р. у рамках XII міжнародного гуцульського фестивалю у Косові за підтримки Наукового товариства ім. Шевченка.


У збірник наукових праць Косівського осередку НТШ увійшли матеріяли, пов’язані з історією, освітою, етнографією і народним мистецтвом Гуцульщини, оцінюється значення освіти, зокрема „гуцульської школи“, громадських, освітніх та екологічних організацій і національних парків у збереженні етнокультурної спадщини гуцулів. Окремий розділ праць присвячено екологічним проблемам господарської діяльности та охорони природи Гуцульського краю. Розглянуто заходи, спрямовані на пополіпшення екологічної ситуації в Українських Карпатах.

У цьому році Косівський осередок НТШ вийшов з ініціятивою проведення 6—8 липня науково-практичної конференції „Гуцульщина і світ“, присвяченаї 150-річному ювілею Івана Франка. До участи в конференції запрошено провідних науковців краю. У рамках конференції передбачено презентацію нових наукових видань НТШ, зокрема, ІІ тому Праць Косівського осередку.

Нестор Библюк