Лист-звернення до всіх небайдужих до долі єдиного в Україні науково-дослідного інституту поліграфії

Розвиток видавничо-поліграфічного комплексу в складних умовах ринкової економіки значною мірою залежить від ефективного функціонування Українського науково-дослідного інституту поліграфічної промисловості ім. Т. Г. Шевченка — головної наукової установи галузі з 80-літніми традиціями розроблення і впровадження у виробництво якісної науково-технічної продукції.

Занепад галузевої науки, недооцінка її ролі і значення в сучасних умовах національного відродження ставить під удар основи української державності — освіту, науку, культуру, інформаційну систему — важливі структури державного організму, які є основами і гарантами незалежності України.

В умовах кризового стану національного книговидання, який супроводжується закриттям та перепрофілюванням державних видавництв та поліграфічних підприємств, ПРАТ „УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка“ продовжує науково-дослідну, дослідно-конструкторську та дослідно-технологічну діяльність, результати якої втілюються у виробництво на численних підприємствах та у видавництвах галузі.

Наукова тематика інституту протягом багатьох років виконується відповідно до пріоритетних напрямів бюджетної програми „Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи, інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури“, а саме: створення та організація промислового виробництва вітчизняних поліграфічних матеріалів; технічне переоснащення галузі; стандартизація, метрологія та сертифікація в галузі; екологозахисне забезпечення, техніка безпеки та охорона праці в галузі; інформаційне, економічне, нормативно-технічне забезпечення галузі.

Відділ поліграфічних матеріалів інституту працює над створенням вітчизняних витратних матеріалів для переддрукарських та друкарських процесів способу офсетного друкування, яким за оцінками експертів виготовляється понад 60 % друкованої продукції. Здійснює патентні та інформаційні дослідження, розробляє нові технологічні процеси, формує методики досліджень і випробувань, складає технологічні інструкції, виготовляє дослідні партії матеріалів за розробленими технологічними регламентами та технічними умовами. Найбільшим попитом у поліграфічних підприємств користуються витратні матеріали: концентрати проявника „Офсет П-2“ та зволожувального розчину „Роса-2“, засіб для очищення монтажних плівок, засоби для коригування, гумування форм, змивання фарбового апарату (всього 8 найменувань засобів). У перспективі відділ планує створити засіб для змивання гумовотканинних цолотен офсетних машин, а також нове покоління засобів для змивання друкарських фарб, які відповідають світовому рівню, на основі використання функціональних властивостей біологічних поверхнево-активних речовин.

На базі інституту функціонує національний технічний комітет Держспоживстандарту України ТК 101 „Технологія поліграфії“, якому 2004 року надано статус активного члена технічного підрозділу ISO — Міжнародної організації зі стандартизації.

Фахівцями інституту, який є головною організацією галузі зі стандартизації, успішно виконано „Галузеву Програму стандартизації, метрології та сертифікації в галузі книговидання та преси на 2004 — 2010 pp.“ Розроблено та зареєстровано 14 національних стандартів, гармонізованих з міжнародними (ISO), 6 національних стандартів (ДСТУ), 17 стандартів організації України (СОУ), 4 методичні інструкції (МІ), 3 керівні документи (КД). Сформовано „Програму стандартизації в галузі книговидання і преси на 2012—2016 роки“, затверджену наказом Держкомтелерадіо України від 22.11.2011 р. № 360. Реалізація Програми забезпечить галузь стандартами на друковану продукцію, технологічні процеси, методи контролювання, які відповідатимуть вітчизняним та міжнародним вимогам, а також сприятиме проведенню атестації робочих місць та сертифікації продукції.

Впровадження в поліграфії національних стандартів, гармонізованих з міжнародними, розширить співробітництво України з країнами Заходу у сфері наукових і технологічних досліджень, правові засади якого окреслено в Угоді між Україною та Європейським співтовариством про наукове і технологічне співробітництво.

В інституті працює вимірювальна лабораторія з контролю якості друкованої продукції та поліграфічних матеріалів (свідоцтво про атестацію від 10.11.2011 р. № РЛ 1858/11), яка виконує оцінювання відповідності друкованої продукції вимогам стандартів та експертизу друкованої продукції за показниками якості. Висновки лабораторії використовуються замовниками під час вирішення спорів щодо якості продукції у судових справах.

Для інформаційного, економічного та нормативно-технічного забезпечення галузі відділом інформації та економічних досліджень у 2000—2012 pp. випущено в світ 20 нормативних документів з нормування матеріальних та трудових витрат на процесах поліграфічного виробництва. На виконання сучасних вимог бухгалтерського обліку та податкового законодавства розроблено інструкції з визначення складу витрат і собівартості продукції на поліграфічних підприємствах та у видавництвах. На виконання оновлення нормативної бази з праці розроблено довідники кваліфікаційних характеристик професій працівників з видавничої та поліграфічної діяльності. За наказом Кабінету Міністрів України створено „Перелік робіт із шкідливими і важкими та особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці робітників у видавничо-поліграфічній сфері“. У 2013—2014 pp. планується видати вітчизняний довідник видавничого працівника.

Відділ розроблення та виготовлення поліграфічного устаткування інституту брав участь у виконанні Програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000—2005 роки, розробленої відповідно до рекомендацій Генеральної конференції ЮНЕСКО та регіональної програми „Створення комплексної системи обладнання для оснащення реставраційних центрів Львівського регіону на період до 2009 року“, а також Державної програми розвитку архівної справи в Україні на 2006—2010 роки“.

Майже 300 найменувань обладнання для реставрації стародруків, рідкісних книг, гравюр, раритетів тощо успішно використовуються у відділах реставрації та консервації українських бібліотек, архівів та музеїв. Найбільшими споживачами реставраційного обладнання є Національна бібліотека ім. В. Вернадського, Центр реставрації і експертизи Києво-Печерського державного історико-культурного заповідника, Національний заповідник „Софія Київська“, Львівська наукова бібліотека ім. Стефаника, Музей історії релігії, Історичний музей, Національний музей імені Андрея Шептицького, Історико-краєзнавчий музей, Державний меморіальний музей Михайла Грушевського (м. Львів), Кам'янець-Подільський національний університет, Державні архіви Львівської, Закарпатської та Волинської областей.

У доробку відділу більше сорока найменувань реставраційного обладнання. Тільки у 2012 році отримано майже двадцять запитів на поставку обладнання для реставраційних робіт. В переліку заходів з реалізації „Державної цільової програми впровадження сучасних засобів зберігання документів Національного архівного фонду на 2013—2017 роки“ передбачається створення ще десяти найменувань реставраційного обладнання.

До 2002 року Український інститут поліграфічної промисловості був підпорядкований Державному комітету телебачення та радіомовлення України. З 2002 року (з 2010 р. в статусі ПРАТ) інститут входить до складу Державної Акціонерної Компанії „Укрвидав-поліграфія“.

За відсутності бюджетного фінансування науковці інституту, намагаючись продовжувати наукову діяльність, спрямовану на забезпечення потреб галузі, самостійно укладають договори на створення науково-технічної продукції, а також надають поліграфічні послуги, рівень виконання яких здебільшого не потребує кваліфікації наукового співробітника. Водночас адміністрація інституту (третій керівник з початку року — не фахівець з поліграфії) займається виключно здаванням приміщень в оренду, дві третини з яких на теперішній час вільні. 2012 року за рішенням керівництва інституту 7 наукових співробітників звільнено. Ліквідовано санітарно-промислову лабораторію та лабораторію розроблення фарб, очолюваних кандидатами наук з багаторічним досвідом роботи. Кількість наукових співробітників сягнула критичної межі.

У серпні 2012 р. за усним розпорядженням керівництва ДАК колективу інституту з невідомих причин наказано переселятись у приміщення ПРАТ „Видавництво „Вільна Україна“ (м. Львів, вул. В. Великого, 2). Хоча відповідно до установчих документів за інститутом закріплені три будівлі (м. Львів, вул. Володимира Великого, 4; м. Львів, вул. Гоголя 6/8; Львівська обл., Жовківський район, м. Рава-Руська, вул. Грушевського, 7), які передані йому у власність 2001 року засновником - Державним комітетом телебачення та радіомовлення України.

На зборах трудового колективу під керівництвом голови профспілкового комітету співробітники інституту одноголосно висловилися проти необгрунтованого переселення, розціненого як прихований спосіб ліквідації інституту. Під тиском ДАКу голова профкому-чорнобилець був змушений звільнитися з роботи за згодою сторін.

У кінці серпня з наукової бібліотеки інституту вивезено майже весь науковий фонд, в тому числі звіти з наукової роботі за весь період існування інституту. Такі дії адміністрації ще раз підтвердили висновок — інститут на межі закриття.

Потайки від колективу укладено угоду з компанією „Голдентелеком“ про перенесення у приміщення за адресою м. Львів, вул. В. Великого, 2 телефонних ліній. В будь-який момент інститут може залишитись без засобів зв'язку (телефонів, мережі Інтернет).

17.10.2012 р. за усним розпорядженням голови правління почався вивіз майна інституту у приміщення ПРАТ „Видавництво „Вільна Україна“, в якому вже почалися непотрібні косметичні ремонти, оплачувані за кошти інституту на підставі цивільно-правових договорів. В той же час інститут має заборгованість із заробітної плати та величезний борг за теплопостачання, якого не отримував вже два роки. У разі переселення інститут понесе ще більші матеріальні збитки, оплативши перевезення майна, зміну адреси та перекомунікацію засобів зв'язку. Не виключена можливість сплати орендної плати інститутом за перебування у чужому приміщенні. Марне витрачання коштів може довести інститут до банкрутства.

Колектив інституту вважає, що „ідея“ переселення суперечить здоровому глузду і статутним документам, затвердженим ДАКом, дії якого з моменту створення спрямовані виключно на отримання доходів від оренди, а не на розвиток наукової діяльності. Наукові співробітники стали зайвими у своєму приміщенні. В інституті повновладними господарями почуваються орендарі, на першу вимогу яких звільняються кімнати.

Також колектив інституту висловлює стурбованість з того приводу, що ані керівництво ДАКу, ані керівництво інституту у разі переселення не дає жодних гарантій подальшого існування інституту.

За відсутності державної та громадської підтримки з 01.01.2013 р. інститут може втратити статус науково-дослідної установи та перейти у статус орендного підприємства. Такими підприємствами вже стали підпорядковані ДАКу ПРАТ „Поліграфкнига“ і ПРАТ „Видавництво „Київська правда“ (м. Київ), ПРАТ „Видавництво „Вільна Україна“ (м. Львів), ПРАТ „Видавництво „Зоря“ (м. Дніпропетровськ), ПРАТ „Видавництво „Полтава“, ПРАТ „Тернопільський видавничо-поліграфічний комбінат „Збруч“.

Трудовий колектив інституту потребує захисту від рейдерського захоплення приміщення за адресою м. Львів, вул. В. Великого, 4!

 

Голова профспілки

ПРАТ „УНДІПП ім. Т. Г. Шевченка“                                                          Семенюк Ігор Васильович

0956002862